BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2003

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Eisteddfod 2003
Mwy o'r Maes
Newyddion
Lluniau'r Wythnos
Cefndir
Cysylltiadau


Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lluniau o'r maesLluniau dydd Llun
Lluniau o faes yr Eisteddfod
(lluniau gan Tegwyn Roberts)

Mererid Hopwood, Bardd y Goron, Prifwyl Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau 2003
William John Davies, (W.J. Llanbrynmair) yn cael ei urddo yn yr orsedd ar ôl 39 mlynedd o wasanaeth i'r Eisteddfod.
Mererid Hopwood, Bardd y Goron, Prifwyl Eisteddfod Maldwyn a'r Gororau 2003
William John Davies, (W.J. Llanbrynmair) yn cael ei urddo yn yr orsedd ar ôl 39 mlynedd o wasanaeth i'r Eisteddfod.
Iona Gruffudd yn cael ei urddo heddiw
band Deiniolen yn dathlu ar ôl ennill
Iona Gruffudd yn cael ei urddo heddiw
band Deiniolen yn dathlu ar ôl ennill
Stephan Rhys Huws, Llandyrnog - cyntaf - - Unawd
Arthur Wyn Parry, Y Groeslon, Caernarfon - cyntaf - Canu Emyn i rai  dros 60 oed
Stephan Rhys Huws, Llandyrnog - cyntaf - - Unawd
Arthur Wyn Parry, Y Groeslon, Caernarfon - cyntaf - Canu Emyn i rai dros 60 oed
Teulu Belk o Llanrheadr ym Mochnant yn cysgodi o'r haul
Angharad James,  Yr  Wyddgrug - cyntaf - Dawns stepio unigol i ferched
Teulu Belk o Llanrheadr ym Mochnant yn cysgodi o'r haul
Angharad James, Yr Wyddgrug - cyntaf - Dawns stepio unigol i ferched
Anni Llyn, Sarn Mellteyrn, Llyn - cyntaf - Llefaru Unigol
Gwion James, Aberystwyth yn godro'r fuwch
Anni Llyn, Sarn Mellteyrn, Llyn - cyntaf - Llefaru Unigol
Gwion James, Aberystwyth yn godro'r fuwch
Yn fyw o'r llwyfan


Gwegamera'r Maes

Ble mae'r Bardd ?
Sgyrsiau ar lein

Geiriau Croesion

Eisteddfod Celf a Chrefft 2003

Dydd Sadwrn a Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Cefndir

Cofio helynt coron Dyfnallt

Cyhoeddi Cerddi Powys

Dau lyfr am Faldwyn

Enwau lleoedd diddorol

Geiriau bro'r Eisteddfod

Aelodau newydd Gorsedd y Beirdd

Prysurdeb trefnydd

Syched am wybodaeth yn Sycharth

Enwogion Bro'r Eisteddfod

Adnabod yr ardal - wyddech chi hyn?

lluniau'r wythnos
Eisteddfod Meifod - lluniau dydd Sadwrn

Lluniau dydd Gwener

Mwy o luniau o'r Orsedd wedi ymgynull

Gorsedd y Beirdd yn paratoi i ymgynull

Lluniau dydd Iau

Lluniau dydd Mercher

Oriel "Nics"

Lluniau dydd Mawrth

Lluniau dydd Llun

Ioan Gruffudd ym Meifod (2)

Ioan Gruffudd ym Meifod (1)

Lluniau dydd Sadwrn a Sul

Lluniau'r ardal

O'r Maes

"Steddfod yn Stuffy"

Llawenydd Patagonaidd am fuddugoliaeth Twm

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 4

Gwisgo Ioan Gruffudd ar gyfer yr Orsedd!

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 2

Yr arddangosfa Gelf a Chrefft

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 3

Cysylltiadau eraill


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy