BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2003

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Eisteddfod 2003
Mwy o'r Maes
Newyddion
Lluniau'r Wythnos
Cefndir
Cysylltiadau


Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Lluniau o'r maesLluniau dydd Iau
Lluniau o faes yr Eisteddfod
(lluniau gan Tegwyn Roberts)

Manon Vaughan Wilkinson, Caernarfon - enillydd Gwobr Richard Burton
Dawnswyr Talog, Caerfyrddin - enillwyr parti Dawns Werin
Manon Vaughan Wilkinson, Caernarfon - enillydd Gwobr Richard Burton
Dawnswyr Talog, Caerfyrddin - enillwyr parti Dawns Werin
Connie Fisher, Hwlffordd - enillydd Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts
Deiniol Wyn Rees,  Pencader, - cyntaf - Unawd allan o Sioe Gerdd neu ffilm
Connie Fisher, Hwlffordd - enillydd Ysgoloriaeth Goffa Wilbert Lloyd Roberts
Deiniol Wyn Rees, Pencader, - cyntaf - Unawd allan o Sioe Gerdd neu ffilm
Gwyn Williams,  Y Rhyl  - Eitem ddigri i unigolion
Mike Hughes, Dysgwr y Flwyddyn
Gwyn Williams, Y Rhyl - Eitem ddigri i unigolion
Mike Hughes, Dysgwr y Flwyddyn
Grwp Pres Harlech, cyntaf - Grwp Offerynnol agored
Menna Dafydd, Ciliau Aeron, Ceredigion yn fuddigol dros 16oed i gyfeiliant gyda brawd a chwaer, Esyllt Tudur Llanrwst yn drydydd a Deiniol Tudur, Caernarfon, yn ail.
Grwp Pres Harlech, cyntaf - Grwp Offerynnol agored
Menna Dafydd, Ciliau Aeron, Ceredigion yn fuddigol dros 16oed i gyfeiliant gyda brawd a chwaer, Esyllt Tudur Llanrwst yn drydydd a Deiniol Tudur, Caernarfon, yn ail.
Arfon Gwilym ar faes yr eisteddfod yn lansio ei CD newydd
Richard Alan, Casllwchwr - cyntaf - unawd Tenor dros 25ain oed
Arfon Gwilym ar faes yr eisteddfod yn lansio ei CD newydd
Richard Alan, Casllwchwr - cyntaf - unawd Tenor dros 25ain oed
Ffion Clwyd, Dinbych - cyntaf - Llefaru dros 25ain oed gyda Tomos ei mab
Gavin a Menna o Bontypridd - cyntaf ar y ddeuawd Cerdd Dant dros 21oed
Ffion Clwyd, Dinbych - cyntaf - Llefaru dros 25ain oed gyda Tomos ei mab
Gavin a Menna o Bontypridd - cyntaf ar y ddeuawd Cerdd Dant dros 21oed
Yn fyw o'r llwyfan


Gwegamera'r Maes

Ble mae'r Bardd ?
Sgyrsiau ar lein

Geiriau Croesion

Eisteddfod Celf a Chrefft 2003

Dydd Sadwrn a Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
Cefndir

Cofio helynt coron Dyfnallt

Cyhoeddi Cerddi Powys

Dau lyfr am Faldwyn

Enwau lleoedd diddorol

Geiriau bro'r Eisteddfod

Aelodau newydd Gorsedd y Beirdd

Prysurdeb trefnydd

Syched am wybodaeth yn Sycharth

Enwogion Bro'r Eisteddfod

Adnabod yr ardal - wyddech chi hyn?

lluniau'r wythnos
Eisteddfod Meifod - lluniau dydd Sadwrn

Lluniau dydd Gwener

Mwy o luniau o'r Orsedd wedi ymgynull

Gorsedd y Beirdd yn paratoi i ymgynull

Lluniau dydd Iau

Lluniau dydd Mercher

Oriel "Nics"

Lluniau dydd Mawrth

Lluniau dydd Llun

Ioan Gruffudd ym Meifod (2)

Ioan Gruffudd ym Meifod (1)

Lluniau dydd Sadwrn a Sul

Lluniau'r ardal

O'r Maes

"Steddfod yn Stuffy"

Llawenydd Patagonaidd am fuddugoliaeth Twm

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 4

Gwisgo Ioan Gruffudd ar gyfer yr Orsedd!

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 2

Yr arddangosfa Gelf a Chrefft

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 3

Cysylltiadau eraill


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy