BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2003

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Eisteddfod 2003
Mwy o'r Maes
Newyddion
Lluniau'r Wythnos
Cefndir
Cysylltiadau


Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 

CefndirPrysurdeb trefnydd

Hywel Wyn EdwardsHoli Hywel Wyn Edwards, Trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn y Gogledd.


A: Faint o amser gymerodd o i drefnu'r Steddfod ym Meifod?
A: Fe wnaethom ni ddechrau chwilio am faes yn 1995. Y syniad gwreiddiol oedd dychwelyd i Fachynlleth lle'r oedd yr Eisteddfod yn 1981. Yna, cynigiodd rywun Fferm Mathrafal ym Meifod ac ar ôl cerdded y caeau daethom i ddealltwriaeth gyda'r diweddar David Jones a'i briod, Beryl. Cafodd Meifod sêl bendith mewn cyfarfod cyhoeddus yn Llanfair Caereinion fis Mai 1997 ac agorwyd swyddfeydd yn Y Trallwng fis Hydref 2001.

A: Faint mae'n ei gostio i gynnal yr Eisteddfod?
A: Ar gyfartaledd, mae'r gost tua £2.5m gyda rhyw 10% yn cael ei godi'n lleol. Y nod yma oedd £210,000 ac y mae £220,000 wedi ei godi.

Yn ogystal â phwyllgorau apêl ym Maldwyn fe fu yna bwyllgorau dros y ffin yng Nghroesoswallt, Amwythig, Wolverhampton, Coventry, Newcastle under Lyne a Stoke on Trent hefyd.

Mae Meifod yn un o'r lleoedd agosaf ar gyfer Cymry sy'n byw yn Lloegr.

A: Faint o bobl fu'n trefnu?
A: Rhwng swyddogion yr Eisteddfod a phobl leol rhyw 500 o bobl. Bu trigolion Maldwyn yn wych ac wedi ymfalchïo yn y ffaith fod yr Eisteddfod yn ymweld â'u hardal.

Dyma'r tro cyntaf iddi fod yn y cylch er 1965 pan gafodd ei chynnal yn Y Drenewydd.

A: Faint o brysurdeb fuo yna?
A: Bu'n wyllt iawn y misoedd diwethaf. Allai'r postman ddim credo faint o lythyrau oeddem ni'n eu derbyn!

Mae mwy wedi cystadlu eleni nag erioed o'r blaen gydag o gwmpas 700 o ymgeision ysgrifenedig - bron i 200 yn fwy na'r record a dorrwyd yn Ninbych yn 2001.

Mae 45 wedi cystadlu am y goron a naw am y Gadair.

Mae yna nifer fawr o gystadleuwyr llwyfan hefyd.

A: Pam yr holl ddiddordeb ym Meifod?
A: Mae'n anodd dweud ond mae Meifod yn lle hawdd ei gyrraedd o bob rhan o Gymru dim ond ychydig dros awr o Gaernarfon ac Aberystwyth a rhyw ddwyawr a hanner o Gaerdydd. Mae'n lle sy'n gyfleus i bawb.


Yn fyw o'r llwyfan


Gwegamera'r Maes

Ble mae'r Bardd ?
Sgyrsiau ar lein

Geiriau Croesion

Eisteddfod Celf a Chrefft 2003

Dydd Sadwrn a Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
O'r Maes

"Steddfod yn Stuffy"

Llawenydd Patagonaidd am fuddugoliaeth Twm

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 4

Gwisgo Ioan Gruffudd ar gyfer yr Orsedd!

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 2

Yr arddangosfa Gelf a Chrefft

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 3

Cefndir

Cofio helynt coron Dyfnallt

Cyhoeddi Cerddi Powys

Dau lyfr am Faldwyn

Enwau lleoedd diddorol

Geiriau bro'r Eisteddfod

Aelodau newydd Gorsedd y Beirdd

Prysurdeb trefnydd

Syched am wybodaeth yn Sycharth

Enwogion Bro'r Eisteddfod

Adnabod yr ardal - wyddech chi hyn?

Cysylltiadau eraill


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy