BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Genedlaethol Cymru 2003

BBC Homepage
Cymru'r Byd

Eisteddfod 2003
Mwy o'r Maes
Newyddion
Lluniau'r Wythnos
Cefndir
Cysylltiadau


Newyddion
Chwaraeon
Y Tywydd


Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 

CefndirGeiriau bro'r Eisteddfod

Rhai geiriau defnyddiol ar gyfer eich ymweliad â bro'r Eisteddfod a'r cyffiniau.
Altro -newid

Bech - bach

Bêt - tamaid o fwyd

Blaid - beudy

Cog, cogie - bachgen, bechgyn

Cwter - ffos

Hen gogie - llafnau ifainc

Lodes, lodesi - merched ifainc.

Cial - cael

Cieth - cath

Deche - yn iawn, cymeradwy (job ddeche, bachgen deche; lle deche)

Drib drab - bob yn dipyn (mar pethe'n dod drib drab)

Fffest - cyflym

Fflwr - blawd pobi. Blawd = bwyd anifail

Ffyle - ceffylau

Gepian - dylyfu gên

Heddiw - fel ag yn Heddiw'r bore, Heddiw'r pnawn yn hytrach na bore heddiw, pnawn heddiw. Mi awn ni yno fory'r bore.

Lib-lab - yn ddibaid. Mae'n siarad lib-lab.

Mofyn - eisiau. Ymofyn. Mae'n moyn cweir.

Trigo - wedi marw

Propor - tlws derbyniol (lodes bropor; mae'n edrych yn bropor)

Rip-rap - yr un peth na'r llall. Chwit chwat.

Rowtiau - olion olwyn cert

Sbriws - bywiog

Sgiffin - haen denau o eira

Sidro - ystyried (o cysidro)

Sietin - gwrych

Stingoedd - gwrychoedd

Sycar - anifail sy'n sugno

Syri - mewn cyfarchiad,Sut mae hi Syri

Wiced - giât fach, llidiart.

Wtra - ffordd gul

Whitho - chwitho


Yn fyw o'r llwyfan


Gwegamera'r Maes

Ble mae'r Bardd ?
Sgyrsiau ar lein

Geiriau Croesion

Eisteddfod Celf a Chrefft 2003

Dydd Sadwrn a Sul
Dydd Llun
Dydd Mawrth
Dydd Mercher
Dydd Iau
Dydd Gwener
Dydd Sadwrn
O'r Maes

"Steddfod yn Stuffy"

Llawenydd Patagonaidd am fuddugoliaeth Twm

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 4

Gwisgo Ioan Gruffudd ar gyfer yr Orsedd!

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 2

Yr arddangosfa Gelf a Chrefft

Hywel Gwynfryn - dyddiadur Steddfod 3

Cefndir

Cofio helynt coron Dyfnallt

Cyhoeddi Cerddi Powys

Dau lyfr am Faldwyn

Enwau lleoedd diddorol

Geiriau bro'r Eisteddfod

Aelodau newydd Gorsedd y Beirdd

Prysurdeb trefnydd

Syched am wybodaeth yn Sycharth

Enwogion Bro'r Eisteddfod

Adnabod yr ardal - wyddech chi hyn?

Cysylltiadau eraill


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy