Enillwyr y Gadair

Hilma Edwards yn ennill y Gadair yn 2008

Pwy sydd wedi bod yn deilwng o'r Gadair? Dyma restr o'r enillwyr.


2010: Blaenau Gwent a Blaenau'r Cymoedd - Ennill Tir - Tudur Hallam
2009: Meirion a'r Cyffiniau - Cyffro - Neb yn deilwng
2008: Caerdydd a'r Cylch - Tir Newydd - Hilma Ll. Edwards
2007: Sir Fflint a'r Cyffiniau - Ffin - T. James Jones
2006: Abertawe - Tonnau - Gwynfor ab Ifor
2005: Eryri - Gorwelion - Tudur Dylan Jones
2004: Casnewydd - Tir Neb - Huw Meirion Edwards
2003: Meifod - Drysau - Twm Morys
2002: Tyddewi - Llwybrau - Myrddin ap Dafydd
2001: Dinbych - Dadeni - Mererid Hopwood
2000: Llanelli - Agored - Llion Jones
1999: Ynys Môn - Pontydd - Gwenallt Llwyd Ifan
1998: Penybont ar Ogwr - Fflamau - Neb yn deilwng
1997: Y Bala - Gwaddol - Ceri Wyn Jones
1996: Llandeilo - Grisiau - R O Williams
1995: Abergele - Y Môr - Tudur Dylan Jones
1994: Castell Nedd - Chwyldro - Emyr Lewis
1993: Llanelwedd - Gwawr - Meirion MacIntyre Huws
1992: Aberystwyth - A Fo Ben ... - Idris Reynolds
1991: Yr Wyddgrug - Awdl Foliant Merch ein Hamserau - Robin Llwyd ab Owain
1990: Cwm Rhymni - Gwythiennau - Myrddin ap Dafydd
1989: Llanrwst - Y Daith - Idris Reynolds
1988: Casnewydd - Storm - Elwyn Edwards
1987: Porthmadog - Llanw a Thrai - Ieuan Wyn
1986: Abergwaun - Y Cwmwl - Gwynn ap Gwilym
1985: Y Rhyl - Cynefin - Robat Powell
1984: Llambed - Y Pethau Bychain - Aled Rhys Wiliam
1983: Ynys Môn - Ynys - Einion Evans
1982: Abertawe - Cilmeri - Gerallt Lloyd Owen
1981: Machynlleth - Y Frwydr - John Gwilym Jones
1980: Dyffryn Lliw - Y Ffwrnais - Donald Evans
1979: Caernarfon - Gwynedd - Neb yn deilwng
1978: Caerdydd - Y Ddinas - Neb yn deilwng
1977: Wrecsam - Llygredd - Donald Evans
1976: Aberteifi - Gwanwyn - Alan Llwyd
1975: Cricieth - Afon - Gerallt Lloyd Owen
1974: Caerfyrddin - Y Dewin - Moses Glyn Jones
1973: Rhuthun - Llef Dros y Lleiafrifoedd - Alan Llwyd
1972: Hwlffordd - Preselau - Parch Dafydd Owen
1971: Bangor - Y Chwarelwr - Emrys Roberts
1970: Rhydaman - Y Twrch Trwyth - Tomi Evans
1969: Fflint - Yr Alwad - James Nicholas
1968: Y Bari - Awdl Foliant i'r Morwr - Parch R Bryn Williams
1967: Y Bala - Y Gwyddonydd - Emrys Roberts
1966: Aberafan - Cynhaeaf - Dic Jones
1965: Y Drenewydd - Yr Ymchwil - W D Williams
1964: Abertawe - Patagonia - Parch R Bryn Williams
1963: Llandudno - Genesis - Neb yn deilwng - dim enillydd
1962: Llanelli - Llef un yn Llefain - Caradog Pritchard
1961: Rhosllannerchrugog - Awdl Foliant i Gymru - Emrys Edwards
1960: Caerdydd - Dydd Barn neu Morgannwg - Neb yn deilwng
1959: Caernarfon - Y Dringwr - T Llew Jones
1958: Glyn Ebwy - Caerllion ar Wysg - T Llew Jones
1957: Llangefni - Cwm Carnedd - G R Tilsley
1956: Aberdâr - Gwraig - Mathonwy Hughes
1955: Pwllheli - Gwrtheyrn - G Ceri Jones
1954: Ystradgynlais - Yr Argae - John Evans
1953: Y Rhyl - Y Ffordd - E Lloyd Williams
1952: Aberystwyth - Dwylo - John Evans
1951: Llanrwst - Y Dyffryn - Brinley Richards
1950: Caerffili - Awdl Foliant i'r Glowr - G R Tilsley
1949: Dolgellau - Y Graig - Rowland Jones
1948: Penybont ar Ogwr - Yr Alltud - Dewi Emrys
1947: Bae Colwyn - Maelgwn Gwynedd - John Eilian
1946: Aberpennar - Awdl Foliant i'r Amaethwr - Geraint Bowen
1945: Rhos - Yr Oes Aur - T Parry Jones
1944: Llandybie - Ofn - D Lloyd Jenkins
1943: Bangor - Cymylau Amser - Dewi Emrys
1942: Aberteifi - Rhyfel neu Creiddylad - Neb yn deilwng
1941: Hen Golwyn - Hydref - Rowland Jones
1940: Aberpennar - Pererinion - T Rowland Hughes
1939: Dinbych - A hi yn dyddhau - Neb yn deilwng - dim enillydd
1938: Caerdydd - Rwy'n Edrych Dros y Bryniau Pell - Gwilym R Jones
1937: Machynlleth - Y Ffin - T Rowland Hughes
1936: Abergwaun - Ty Ddewi - Simon B Jones
1935: Caernarfon - Magdalen - Gwyndaf Evans
1934: Castell Nedd - Ogof Arthur - W Morris
1933: Wrecsam - Harlech Trefin - Edgar Phillips
1932: Aberafan - Mam - D J Davies
1931: Bangor - Breuddwyd y Bardd - Gwenallt
1930: Llanelli - Y Galilead - Dewi Emrys
1929: Lerpwl - Dafydd ap Gwilym - Dewi Emrys
1928: Treorci - Y Sant - Neb yn deilwng - dim enillydd
1927: Caergybi - Y Derwydd - Neb yn deilwng - dim enillydd
1926: Abertawe - Y Mynach - Gwenallt
1925: Pwllheli - Cantre'r Gwaelod - Dewi Morgan
1924: Pontypwl - I'r Duw nid Adwaenir (Cynan) - Albert Evans-Jones
1923: Yr Wyddgrug - Dychweliad Arthur - Cledlyn Davies
1922: Rhydaman - Y Gaeaf - J Lloyd Jones
1921: Caernarfon - Min y Môr Meuryn - R J Rowlands
1920: Y Bari - Yr Oes Aur - Neb yn deilwng
1919: Corwen - Y Proffwyd - Cledlyn Davies
1918: Castell Nedd - Eu Nêr a Folant (Job) - J T Job
1917: Penbedw - Yr Arwr (Hedd Wyn) - Ellis Evans
1916: Aberystwyth - Ystrad Fflur - J Ellis Williams
1915: Bangor - Eryri - T H Parry-Williams
1914: Dim Eisteddfod oherwydd y Rhyfel Byd 1af
1913: Y Fenni - Aelwyd y Cymro (Sarnicol) - T J Thomas
1912: Wrecsam - Y Mynydd - T H Parry-Williams
1911: Caerfyrddin - Iorwerth VII - Gwilym Ceiriog
1910: Bae Colwyn - Yr Haf - R Williams Parry
1909: Llundain - Gwlad y Bryniau - T Gwynn Jones
1908: Llangollen - Ceiriog - J J Williams
1907: Abertawe - John Bunyan - T Davies
1906: Caernarfon - Y Lloer - J J Williams
1905: Aberpennar - Gorau arf, Dysg - Neb yn deilwng - dim enillydd
1904: Y Rhyl - Geraint ac Enid - Machreth Rees
1903: Llanelli - Y Celt (Job) - J T Job
1902: Bangor - Ymadawiad Arthur - T Gwynn Jones
1901: Merthyr Tydfil - Y Diwygiwr (Dyfed) - Evan Rees
1900: Lerpwl - Y Bugail (Pedrog) - John Owen Williams
1899: Caerdydd - Gladstone - Neb yn deilwng - dim enillydd
1898: Blaenau Ffestiniog - Awen (Elfyn) - R O Hughes
1897: Casnewydd - Brawdgarwch (Job) - J T Job
1896: Llandudno - Tuhwnt i'r Llen - Ben Davies
1895: Llanelli - Dedwyddwch (Pedrog) - John Owen Williams
1894: Caernarfon - Hunanaberth (Elfed) - H Elvet Lewis
1893: Pontypridd - Pulpud Cymru - J Ceulanydd Williams
1892: Y Rhyl - Y Cenhadwr (Gurnos) - Evan Jones
1891: Abertawe - Yr Haul (Pedrog) - John Owen Williams
1890: Bangor - Y Llafurwr (Tudno) - Thomas Jones
1889: Aberhonddu - Y Beibl Cymraeg (Dyfed) - Evan Rees
1888: Wrecsam - Peroriaeth (Tudno) - Thomas Jones
1887: Llundain - Y Frenhines Victoria - Robert Arthur Williams
1886: Caernarfon Gobaith (Tafolog) - Richard Davies
1885: Aberdâr - Y Gwir yn Erbyn y Byd - Watkin Hesekiah Williams
1884: Lerpwl - Gwilym Hiraethog (Dyfed) - Evan Rees
1883: Caerdydd - Y Llong - Neb yn deilwng - dim enillydd
1882: Dinbych - Dyn - Neb yn deilwng - dim enillydd
1881: Merthyr Tydfil - Cariad (Dyfed) - Evan Rees
1880: Caernarfon - Athrylith (Y Myfyr) - W B Joseph


Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.