%3Ca%20href="/" hreflang="cy"> British Broadcasting CorporationBBCHome

Linciau mynediad

%3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/" title="Y Goeden Greu - Gemau iaith Cymraeg i blant ysgol Cymru">Y Goeden Greu - Gemau iaith Cymraeg i blant ysgol Cymru

Gwybodaeth i rieni ac athrawon am y cerddi ar Y Goeden Greu. Mae pedair cerdd - Bachgen Da Ofnadwy gan Ceri Wyn Jones; Diwrnod Diflas Du gan Myrddin ap Dafydd; Sôs Coch gan Tudur Dylan Jones ac Ysgol yr Adar Bach gan Mererid Hopwood. Gwrandewch ar ymateb Ychapych, Beni Waered, Gwditwhw a Rwbi Dwbi i'r cerddi ac yna rhoi eich ymateb chi trwy gyfrwng testun a lluniau.

Cerddi

%3Ca%20href="printout/printout.shtml" onclick="window.open(this.href); return false">Argraffu'r adran


Gwrandewch ar y cerddi yna rhowch eich barn amdanynt.

Cafodd Ychapych, Beni Waered, Gwditwhw a Rwbi Dwbi eu creu i gynrychioli emosiynau arbennig a bydd pob un yn ymateb yn wahanol i'r cerddi. Mae'r ymatebion hyn yn dangos i'r plant sut i fynegi eu barn eu hunain.

Dewiswch gerdd o'r rhestr, yna cliciwch ar y ddau gymeriad hoffech chi iddyn nhw wrando ar y gerdd gyda chi. Gwrandewch ar y gerdd a darllenwch y geiriau ar y sgrin cyn clywed barn y cymeriadau.

Wedyn, cliciwch ar un o'r tri phry cop i naill ai ddewis cerdd arall, peintio'r gerdd neu ddewis cymeriadau eraill i wrando ar y gerdd gyda chi.

Bachgen Da Ofnadwy gan Ceri Wyn Jones
Cerdd sydd wedi'i hysgrifennu o safbwynt bachgen sy'n methu deall pam nad yw'n boblogaidd. Mae'n cyflwyno odli syml ac ailadrodd effeithiol.

Bydd Ychapych yn dwlu ar y gerdd gan ei fod wedi gwirioni â phob math o ddrygioni, tra bydd Rwbi Dwbi yn ddrwgdybus iawn o'r bachgen yn y gerdd.

Diwrnod Diflas Du gan Myrddin ap Dafydd
Cerdd sy'n disgrifio diwrnod lle mae popeth yn mynd o'i le. Mae'n cyflwyno cyflythrennu syml.

Bydd Rwbi Dwbi yn hoffi'r gerdd ac yn gallu uniaethu â hi, tra bydd Beni Waered yn casáu'r gerdd am ei bod yn ei atgoffa o ddiwrnodau du pan fydd popeth yn mynd o'i le.

Sôs Coch gan Tudur Dylan Jones
Cerdd ddoniol gyda phatrwm odli syml.

Ysgrifennwyd y gerdd hon yn arbennig ar gyfer Ychapych a bydd e wrth ei fodd â'r disgrifiadau ych-a-fi ynddi, tra bydd Rwbi Dwbi yn credu bod y gerdd yn gwbl wirion!

Ysgol yr Adar Bach gan Mererid Hopwood
Cerdd hapus a bywiog sy'n creu darlun hyfryd o fyd natur.

Ysgrifennwyd y gerdd hon yn arbennig ar gyfer Gwditwhw, a fydd wrth ei bodd â'r disgrifiadau prydferth sy'n creu darlun hyfryd, tra bydd Ychapych yn casáu'r gerdd am ei bod mor bert a hapus.

%3Ca%20href="%3Ca%20href="/cymru/dysgu/ygoedengreu/#cave_2?gotoAction=play">> Ewch i'r cerddi
%3Ca%20href="caneuon.shtml">tudalen blaenorol | %3Ca%20href="links/index.shtml">tudalen nesaf
BBC iD

%3Ca%20href="https://ssl.bbc.co.uk/id/cy-GB/status" id="blq-idstatus-link"> BBC iD

Llywio drwy’r BBC

  • %3Ca%20href="http://www.bbc.co.uk/newyddion/" hreflang="cy">Newyddion
  • %3Ca%20href="http://www.bbc.co.uk/sport/" hreflang="cy">Sport
  • %3Ca%20href="http://www.bbc.co.uk/weather/cy/" hreflang="cy-GB">Tywydd
  • %3Ca%20href="/iplayer/cy/">iPlayer
  • %3Ca%20href="/tv/" hreflang="cy">TV
  • %3Ca%20href="/radio/" hreflang="cy">Radio
  • %3Ca%20href="#blq-nav">Mwy

BBC © 2014 %3Ca%20href="/help/web/links/" hreflang="cy">Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.