Gwybodaeth am Synau 'Stalwm gweithgaredd Hanes Cymraeg Cyfnod Allweddol 1 - bywyd yn yr Oes Edwardaidd.

Synau 'StalwmEwch i grwydro ar hyd stryd yn yr Oes Edwardaidd yn y cyfnod rhwng 1900 a 1910 i ddysgu am fywyd gan mlynedd yn ôl. Gofynnwch gwestiynau i'r bobl rydych chi'n cwrdd â nhw, darganfyddwch wrthrychau i'w rhoi yn eich amgueddfa a chasglwch synau i'w rhoi mewn cân am eich trip.

Nod y gweithgaredd yma yw gwella dealltwriaeth o drefn amser, gwybodaeth am bobl a newidiadau yn y gorffennol, y gymhariaeth rhwng bywyd a chartrefi modern a rhai y gorffennol ac i annog chwilfrydedd hanesyddol.

Cliciwch ar y bobl sy'n ymddangos ar y stryd neu'r adeiladau sy'n gysylltiedig â nhw i fynd at y gweithgareddau.

Ym mhob lleoliad gallwch chi:
• ofyn y cwestiynau sydd i'w gweld yn y gornel dde uchaf trwy glicio ar gymeriad
• casglu gwrthrychau wrth glicio ar rai sydd ag eicon cês
• tynnu dau lun ym mhob lleoliad wrth glicio ar y camera
• casglu synau wrth glicio ar wrthrychau sydd ag eicon clust.

Mewn rhai lleoliadau gallwch chi chwarae gêm wrth glicio ar eicon y top troelli.

Bydd y synau rydych chi'n eu casglu yn cael eu defnyddio i greu cân pan fyddwch chi'n ymweld â'r neuadd gerdd. Cliciwch ar y tram i fynd i'r neuadd gerdd.

Mae'r gwrthrychau rydych chi'n eu casglu a'r lluniau rydych chi'n eu tynnu yn cael eu gosod yn eich amgueddfa. Cliciwch ar y cês yn y gornel waelod dde i fynd i'r amgueddfa.

Yn yr amgueddfa gallwch chi:
• weld fersiwn fwy o'r ffotograffau yn y fframiau wrth glicio arnyn nhw
• glicio ar y gwrthrychau i weld llun mwy ohonyn nhw.

Guto'r Negesydd
Roedd negeseuwyr fel Guto yn olygfa gyffredin mewn trefi wrth iddyn nhw gario nwyddau o siopau i gartrefi cwsmeriaid. Y stryd Edwardaidd yw lle gwaith Guto. Mae'n rhaid iddo osgoi'r ceir modern wrth iddo fynd â llond basged o nwyddau i'w gwsmeriaid.

Mae'r gweithgaredd yma'n dysgu am fywydau plant oedd yn gweithio yn yr Oes Edwardaidd.

Leisa'r Ferch Fach
Mae gan Leisa deganau hyfryd sy'n nodweddiadol o'r oes: powlyn mae hi'n gallu ei rolio ar hyd y palmant a thedi bêr, sy'n degan newydd sbon.

Siaradwch gyda Leisa am ei theganau a chasglwch eu synau.

Dolly'r Forwyn
Mae Dolly'n forwyn mewn tŷ pobl gyfoethog ac mae hi'n awyddus i ddangos i chi'r teclynnau diweddaraf sydd yn y gegin a'r tŷ bach newydd! Holwch hi am ei dyletswyddau a chasglwch synau newydd yn y gegin a'r stafell ymolchi.

Mae'r gweithgaredd yma'n dangos sut mae technoleg a ffasiwn wedi newid yn y cartref oddi ar yr 1900au.

Mrs Ifans y Groser
Dewch i weld yr holl bethau sydd ar werth yn Emporiwm Ifans. Yn yr Oes Edwardaidd roedd pobl yn prynu bwyd ffres bob dydd oherwydd nad oedd gan neb rewgellau. Roedd plant yn cael eu hanfon i'r siop leol ar neges.

Mae'r gweithgaredd yma'n dangos pa mor wahanol oedd siop yn yr Oes Edwardaidd i archfarchnadoedd heddiw.

Mae gêm i'w chwarae yma. Defnyddiwch dafol hen ffasiwn Mrs Ifans i bwyso melysion.

Edward y Gyrrwr
Cafodd y car ei ddyfeisio yn yr 1880au felly roedden nhw'n bethau prin yn y cyfnod yma. Siaradwch gydag Edward am ei gar newydd sbon ac am ei ddiddordeb mawr mewn rasio ceir. Mae'n sôn hefyd am yrru allan yn y wlad lle mae pawb wedi arfer â cheffylau.

Mae'r gweithgaredd yma'n dangos sut mae teithio wedi newid dros y ganrif ddiwethaf.

Sinema Mr Fletcher
Ffilmiau yw rhyfeddod diweddaraf yr Oes Edwardaidd! Yn yr 1900au roedd gan adloniant traddodiadol fel y ffair a'r neuadd gerdd gystadleuydd newydd - y sinema. Gwyliwch ffilm am drên ar sgrin y sinema a holwch Mr Fletcher am ei sinema.

Mae'r gweithgaredd yma'n dysgu am hanes cynnar y sinema, ffilmiau wnaed dros gan mlynedd yn ôl a pha mor wahanol mae sinemâu modern.

Vladimir, Dyn y Ffair
Roedd y ffair deithiol yn olygfa gyffredin yn y blynyddoedd cyn y Rhyfel Byd Cyntaf. Roedden nhw'n darparu cyffro a hwyl i'r cyhoedd a gwaith i bobl fel Vladimir o Rwsia sydd yng ngofal y peiriant mesur cryfder.

Bydd Vladimir yn dweud wrthoch chi am y ffair ac am ei fywyd yn Rwsia cyn iddo ymuno â'r ffair.

Mae gêm i'w chwarae yma. Ymunwch yn hwyl y ffair a thrïwch eich lwc ar y stondin cnau coco.

Y Neuadd Gerdd
Dyma eich cyfle i ddefnyddio'r synau rydych chi wedi eu casglu i greu cân. Yna gwyliwch y gân yn cael ei pherfformio gan ddau o sêr yr Oes Edwardaidd - Gruffydd Glanwyryfon a Myfanwy Manawydan. Gallwch chi hefyd greu poster neuadd gerdd gyda'ch enw chi arno!

> Chwarae Synau 'Stalwm
Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.