Gwybodaeth am Pobl Yr Ogof gweithgaredd Hanes Cymraeg Cyfnod Allweddol 1 - bywyd yn Oes y Cerrig.

Pobl yr OgofMae'r gêm yma'n mynd â chi yn ôl i Oes y Cerrig i gyflawni tasgiau er mwyn trefnu parti. Allwch chi ddod o hyd i ddigon o fwyd i bawb, addurno'r ogof a gwneud yn siŵr bod yna dân i ddawnsio o'i gwmpas? Bydd dau blentyn o Oes y Cerrig yn eich tywys ac yn egluro beth sy'n rhaid i chi ei wneud.

Mae plant Oes y Cerrig yn eich gwahodd chi i'w helpu i baratoi ar gyfer gwledd.

Mae chwe thasg:

Gwneud Gwaywffon
Allwch chi wneud gwaywffon sy'n gryf a miniog ac sy'n gallu hedfan trwy'r awyr?

Mae dewis y defnydd cywir yn bwysig. Roedd pobl Oes y Cerrig yn defnyddio pren gwydn (roedd pren onnen yn cael ei ddefnyddio hyd at yr Oesoedd Canol ), a'i ben wedi ei finiogi. Roedd ychwanegu fflint yn gwneud yr arf yn fwy miniog.

Mae dewis o ddefnyddiau wedi eu gosod ar y llawr.

Cliciwch ar ddefnydd rydych chi am ei ddefnyddio a'i lusgo i'r rhan o'r waywffon sy'n fflachio.

Mae angen i chi wneud tair gwaywffon os ydych chi am siawns i ymarfer taflu. Cliciwch ar y waywffon a llusgwch hi gyda'ch llygoden er mwyn anelu. Cliciwch ar y waywffon eto i'w thaflu.

Gwneud Cwdyn
Gwnewch gwdyn sy'n ddigon cryf i ddal deg o gerrig trwm.

Roedd cwdyn yn ddefnyddiol wrth gasglu bwydydd fel cnau ac eirin. Fel popeth arall yn Oes y Cerrig, roedd rhaid ei wneud.

Mae dewis o ddefnyddiau wedi eu gosod ar y llawr.

Cliciwch ar ddefnydd rydych chi am ei ddefnyddio a'i lusgo i'r rhan o'r bag sy'n fflachio.

Profwch gryfder eich bag. Cliciwch ar y cerrig a'u llusgo i'r bag. Os yw'n torri bydd rhaid i chi ddechrau eto.

Pysgota
Faint o bysgod allwch chi eu dal wrth iddyn nhw neidio allan o'r dŵr?

Byddai dalfa dda o bysgod yn gwneud gwledd wych i lwyth yn Oes y Cerrig. Gwyliwch yr eryr - mae'n newynog a bydd yn dwyn eich pysgod!

Cliciwch ar y pysgod wrth iddyn nhw neidio allan o'r dŵr.

Os na ddaliwch chi ddigon o bysgod bydd yn rhaid i chi ddechrau eto.

Hela Mamoth
Allwch chi ddal mamoth yn eich trap? Dydy hynny ddim mor hawdd ag mae'n swnio!

Byddai mamoth yn ddigon i fwydo grŵp o bobl am ddyddiau a byddai'n help iddyn nhw oroesi mewn amgylchedd caled. Roedd yn rhaid i bobl weithio fel tîm a defnyddio sgiliau meddwl i ddal yr anifail anferth yma.

Daliwch y mamoth trwy ei yrru tuag at y trap lle gallwch chi ei ddal.

Daliwch y llygoden ar ochr chwith y mamoth i wneud iddo symud i'r dde.

Daliwch y llygoden ar ochr dde y mamoth i wneud iddo symud i'r chwith.

Ar ôl gyrru'r mamoth i mewn i'r twll, cliciwch ar y gwaywffyn er mwyn eu taflu ato.

Cliciwch ar yr eicon pysgodyn i chwarae'r gweithgaredd pysgota.

Cynnau Tân
Allwch chi gynnau tân mawr cynnes?

Roedd ogof Oes y Cerrig yn lle oer a thywyll ond byddai tân yn ei gwneud yn gynnes a chlyd. Roedd y bobl yn dibynnu ar dân i gael gwres a golau, i gadw anifeiliaid gwyllt draw ac i goginio.

Adeiladwch dân wrth glicio ar frigau addas a'u llusgo draw. Pren sych sydd orau felly peidiwch â defnyddio brigau gwlyb.

Pan fyddwch chi wedi casglu digon o ganghennau, bydd y ddwy garreg yn disgleirio. Cliciwch arnyn nhw i gynnau'r tân.

I gadw'r tân ynghyn:
• ychwanegwch frigau sych
• cliciwch ar y ferch i wneud iddi chwythu ar y tân.

Bydd rhaid i chi ddechrau eto os bydd y tân yn llosgi'n rhy ffyrnig neu'n diffodd.

Peintio'r Ogof
Addurnwch y waliau gyda'ch lluniau - does dim rhaid i ogof dywyll fod yn ddiflas!

Mae'r lluniau ogof enwocaf yn Ewrop yn Lascaux, Ffrainc ac Altamira, Sbaen. Roedd artistiaid ogof yn gwneud eu paent eu hunain allan o bridd, huddug, saim a phlanhigion. Roedden nhw'n peintio ar y graig gan ddefnyddio brigau, bysedd a brwsys a phadiau wedi eu gwneud o ffwr, croen neu fwsogl.

Cliciwch ar y delweddau ar y wal chwith a'u llusgo i'r wal sydd o'ch blaenau.

I beintio, cliciwch ar yr eicon bys ar y panel pren.

Cliciwch ar y paent i ddewis eich lliw.

Gosodwch eich llygoden dros y lluniau ar y wal yna cliciwch i'w peintio.

Os ydych chi am i luniau edrych fel cerfiadau, cliciwch ar y garreg ar y panel pren yna cliciwch ar y lluniau.

Gallwch chi argraffu eich lluniau a'u defnyddio i addurno wal go iawn!

Parti
Ar ôl i chi gyflawni'r tasgau i gyd ac ennill pedair carreg, ymunwch â phobl yr ogof yn eu parti!

> Chwarae Pobl yr Ogof

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.