Canllaw penodau

Canllaw penodau1. Belle caisse (Car neis)

Wow! Olwynion Neis! Mae Ben yn casglu'i gefnder Alex mewn car to meddal newydd ac yn mynd ag ef am reid i'r traeth. Gyda char fel yna, mae pawb yn siŵr o sylwi arnyn nhw ond car pwy yw hwn mewn gwirionedd?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae dweud bod rhywbeth yn eiddo i rywun gan ddefnyddio'r gair 'de'
• Sut mae dweud 'y/yr', 'peth' a defnyddio'r fannod amhenodol
• Sut mae dweud eich bod yn hoffi rhywbeth.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Le Mots-Croisés
• Le Studio
• MC des Mots

2. Tu t'es fait pincer (Rydych wedi eich dal)

Mae Alex a Ben yn ceisio rhedeg i ffwrdd, ond mae Alex yn cael ei hun mewn tipyn o drafferth wrth iddo gael ei arwain i lawr i orsaf yr heddlu. Mae'n rhoi ei enw, ei oed a'i gyfeiriad. A fydd yr heddlu'n credu ei fersiwn ef o'r hyn ddigwyddodd?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae dweud eich enw, eich oed a ble rydych yn byw
• Sut mae gofyn ac ateb cwestiynau syml
• Defnyddio'r rhifau 1 - 69.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Qui est Qui? - Niveau 1
• Le Studio
• La Chaîne des Mots

3. Sale voleur! (Lleidr!)

Ar ôl ei gyfarfyddiad â'r gyfraith, mae Alex yn cwrdd â'i ffrind gorau Malik yn y dref. Merched a cherddoriaeth sy'n eu denu, ond mae rhywun arall yn cyrraedd, ac mae e eisiau gair gydag Alex ynglŷn â'i gar!

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae dweud 'helo' a 'sut ydych chi'
• Defnyddio'r berfau 'avoir - cael' ac 'être - bod'
• Gorchmynion - geiriau mae pobl yn eu defnyddio pan maen nhw'n rhoi gorchymyn.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Inter-Action! Niveau 1
• Le Studio
• MC des Mots

4. Quelle fille! (Dyna ferch!)

Mae'r clebran yn lledu ynglŷn ag Alex, ond mae ei feddyliau yn rhywle e yn rhywle arall pan mae'n cwrdd â'r hyfryd Jamila. Allai hyn fod yn gychwyn perthynas?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae dweud 'y/yr', 'peth' a defnyddio'r fannod amhenodol
• Sut mae dweud yr amser
• Sut mae defnyddio'r geiriau ar gyfer 'fy'.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Le Réveil Interactif
• Le Studio
• La Chaîne des Mots
• Le Mots-Croisés

5. Elle est comment? (Sut ferch yw hi?)

Wow! Ar ôl cyfarfyddiad ar siawns gyda Jamila, mae pen Alex yn troi! Mae eisiau dysgu mwy am Jamila ond a yw'r atebion i gyd gan Malik? Oes siawns gan Alex neu a yw hi'n rhy dda iddo?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae gofyn 'ble' a 'pwy' gan ddefnyddio 'où' a 'qui'
• Sut mae dweud eich bod yn hoffi gwneud rhywbeth, yn defnyddio 'aimer' gyda berfenw
• Sut mae dweud 'fi', 'ti', 'ef', 'hi' neu 'ni'.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Inter-Action! Niveau 2
• Matchez Moi: Niveau 1
• Le Studio
• MC des Mots

6. Les étrangers (Tramorwyr)

I lawr yn y siop goffi, mae Justine ac Anaïs yn lledaenu'r hanes diweddaraf. Mae rhywun mewn trafferth gyda'r heddlu ond pam mae Justine yn beio Malik?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae creu brawddegau hirach, gyda'r cysyllteiriau 'mais' ac 'et'
• Sut mae dweud o ble rydych chi'n dod.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Qui est Qui? Niveau 2
• Le Studio
• La Chaîne des Mots

7. De bons amis (Dim ond ffrindiau da)

Mae mam Jamila'n ceisio cael cariadon at ei gilydd, ond pwy sydd wir yn ffansïo pwy? Mae Malik yn mynd i gwrdd â Jamila ond mae ei meddwl hi ar rywbeth, neu rywun, arall...

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae dweud 'i'r' gan ddefnyddio 'au', 'à la', 'à l' ac 'aux'
• Sut mae dweud 'mynd' trwy ddefnyddio 'aller'.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Mini Moi
• Le Studio
• La Chaîne des Mots

8. Pas un mauvais garçon (Nid hogyn drwg go iawn)

Ydy Alex yn fachgen cynddrwg â hynny? Mae pawb yn dweud pethau cas amdano, ond ei dadcu sy'n ei nabod orau. Cewch weld sut fachgen ydy Alex.

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae gwneud gair yn lluosog
• Sut mae dweud 'gwneud' trwy ddefnyddio 'faire'.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Inter-Action! Niveau 3
• Le Studio
• La Chaîne des Mots

9. Tu l'aimes? (Wyt ti'n ei hoffi?)

Mae'r haul yn gwenu ym Marseille, felly mae pawb yn mynd i'r traeth. Mae Jamila'n sgwrsio gyda Justine ac Anaïs am y person mae'n ei hoffi. Pwy yw'r bachgen lwcus?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae dweud bod rhywbeth ddim yn digwydd, gan ddefnyddio 'ne...pas'
• Sut mae dweud pa mor aml rydych yn gwneud rhywbeth, gan ddefnyddio adferfau amser ac amlder.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Qui est Qui? Niveau 3
• Le Studio
• La Chaîne des Mots

10. Ce n'est pas mon style! (Nid fy steil i!)

Mae Justine ac Anaïs yn gwisgo ar gyfer trip i'r dref ac maen nhw'n penderfynu rhoi trawsnewidiad i Jamila. Ond ydy hi angen eu help nhw'n wirioneddol?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae gofyn cwestiynau gyda 'Est-ce que...' a 'Qu'est-ce que...'
• Sut mae ansoddeiriau'n newid i gyd-fynd ag enwau

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Le Studio
• MC des Mots

11. C'est ton choix (Dy ddewis di yw hyn)

Gydag Alex yn ddieuog, mae Tadcu o'r diwedd yn holi Ben ynglŷn â dwyn y car. All Alex fyth faddau i'w gefnder?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae berfenwau'n cael eu defnyddio
• Sut mae dweud 'Mae yna' yn yr unigol a lluosog
• Sut mae dweud wrth rywun beth i'w wneud.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Le Studio
• La Chaîne des Mots

12. La rencontre (Y cyfarfod)

Mae cariad yn gryf yn yr awyr, mae'n benwythnos ac mae pawb allan yn y dref. All Jamila weld heibio enw drwg Alex? Pwy fydd hi'n ei gredu?

Mae'r bennod hon yn canolbwyntio ar:

• Sut mae defnyddio berfau yn yr amser presennol
• Sut mae dweud eich barn
• Sut mae dweud 'ychydig', 'llawer' neu 'eithaf'.

Y gweithgareddau ychwanegol yw:

• Matchez Moi: Niveau 2
• Inter-Action! Niveau 4
• Le Studio
• MC des MotsLlywio drwy’r BBC

Copyright © 2015 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.