Cyflwyno cais

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash installed. Visit BBC Webwise for full instructions

Dai Jones yn cyflwyno cais gan wrandawr ar y rhaglen 'Ar Eich Cais'

Geirfa

 • wyddoch chi be'?
 • yn prysur fynd
 • braint
 • agoriadol
 • cewri
 • godidocaf
 • cyfarchion
 • ŵyr (wyrion)
 • Eryr Pengwern

Gwrando a deall

 1. Sut mae'r tywydd, yn ôl Dai?
 2. Ble mae e wedi treulio'r penwythnos?
 3. Pwy welodd e yng Nghaerdydd?
 4. Beth sy'n digwydd yn y siopau?
 5. Beth sy'n bwysicach na dim, yn ôl Dai?
 6. Ers faint o amser mae e wedi cyflwyno 'Ar eich Cais'?
 7. Oddi wrth bwy mae'r llythyr?
 8. Am beth mae awdur y llythyr yn adnabyddus?
 9. Faint yw oed Eirwen Jones?
 10. Sut mae Dai yn ei chanmol?

Iaith

a) Weithiau mae'r Gymraeg yn defnyddio mwy nag un berfenw i gyfleu cysyniad tra bo Saesneg yn defnyddio un. Er enghraifft, gwybod / adnabod yn Gymraeg, ond yn Saesneg, 'to know' yn unig. Rhestrir tair enghraifft o hyn yn y golofn ar y chwith. Lluniwch 8 brawddeg trwy ddefnyddio'r berfenwau hyn mewn perthynas â'r enwau yn y golofn ar y dde:

gwario / treulio esgidiau / arian / amser
achub / arbed / cynilo traed / person / arian
tebyg / tebygol troi'n wlyb / i'w fam

b) Gwrandewch ar y darn eto gan sylwi ar y tagiau / ychwanegiadau a ganlyn:

 • Caerdydd 'na chi
 • a wyddoch chi be'
 • alla i ddim gofyn am fwy
 • 'na alla'?
 • yn wir i chi
 • chi'n mbod
 • ddylwn i ddeud
 • 'dych chi ddim yn edrych hynny
 • Na Dafydd, o ran hynny
 • â chroeso calon

c) Ychwanegwch y cynffoneiriau (tagiau) cywir

 • Dw i'n edrych yn iawn, ..........?
 • Dydy e ddim wedi mynd, ..........?
 • Roedden nhw yn y tŷ, ..........?
 • Fyddi di ddim yn y gêm, ..........?
 • Doedd e ddim yn chwerthin, ..........?
 • Fe enillon nhw yn y diwedd, ..........?
 • Tom yw dy enw di, ..........?
 • Mae ganddi gar, ..........?

Tafodaith

Brodor o Geredigion yw Dai Jones. Oes gennych chi unrhyw sylwadau ar nodweddion ei iaith lafar?

Trafod

 1. Rydych yn mynd i wneud cais am record i Dai Jones. Penderfynwch i bwy a pham gan sôn rhywbeth am wrthrych y cais a'r rheswm dros y dewis.
 2. "Mae rhaglenni fel, 'Ar eich Cais' ond yn ffordd hawdd o arbed arian i'r cwmnïau darlledu". Trafodwch.

Ymadroddion

 • am yn ail
 • wythnos fach go lew
 • y fath fraint

Ysgrifennu

 1. Ysgrifennwch gerdyn post at Dai Jones yn gwneud cais am record.

Trawsgrifiad

Helo 'na, bobol annwyl. Shwd i chi? Wel, on'd yw hi'n dywydd hyfryd? Does dim byd yn well na tamed o rew yn y bore ac awyr iach a heulwen am yn ail, be fwy allwn ni ofyn amdano? Shwd i chi gyd? Wedi treulio'r penwythnos lawr tua Caerdydd 'na chi, a wyddoch chi be', efo'r Ffermwyr Ifanc, ynde, a'r Jonesiaid. Alla i ddim gofyn am fwy, 'na alla'?

'Da chitha gobeithio wedi cael wythnos fach go lew a mae'r hydref yn brysur fynd eto ac mae 'na, .... a wyddoch chi be, y siope 'ma - Dolig, Dolig yw popeth. Yn wir i chi, os gewn ni iechyd dyw'r tymhore hyd yn oed ddim mor bwysig. A chi'n mbod, dw i ar "Ar eich cais" 'ma ers rhai blynyddoedd rwan ond ches i rioed y fath y fraint â heddiw, neu heno ddylwn i ddeud, a chael llythyr agoriadol ... oddi wrth un o gewri'r genedl, a gŵr sydd yn byw ym mro Ddyfi ac yn uchel ei barch, un o'n beirdd godidoca'.

"Annwyl Dai", meddai'r llythyr, "cyfarchion i'm gwraig Eirwen Jones, Blaenplwyf Uchaf, Aberangell, oddi wrth y gŵr, Dafydd Wyn Jones. Mae Eirwen yn bedwar ugen ar y 7fed o Dachwedd". Ac Eirwen annwyl, 'dych chi ddim yn edrych hynny, 'na dach, na Dafydd o ran hynny. Daw'r cyfarchion hefyd oddi wrth y plant, yr wyrion, a'r wyresa. Hoffe glywed Côr Gore Gles ac Aled Wyn Davies yn canu Eryr Pengwern. Diolch yn fawr. Ac, wrth gwrs, 'di Pengwern ddim ymhell iawn o Blaenplwyf yn nacdi? Hyfryd Dafydd ydy cael gair oddi wrthoch chi ac fe gewch â chroeso calon - dyma nhw i chi, Côr Gles ac Aled.

Noder

Nod y trawsgrifiadau hyn yw adlewyrchu'n gywir yr hyn a glywir ar y crynoddisgiau. Nid yw siaradwyr y Gymraeg, yn fwy na siaradwyr unrhyw iaith arall, yn llefaru'n ramadegol gywir bob amser ac oherwydd hynny ceir enghreifftiau o iaith wallus. Gall y rhain fod yn adnodd gwerthfawr i'r tiwtor ac yn brawf i'r dysgwr nad yw gwneud camgymeriadau yn rhwystr bob amser i gyfathrebu effeithiol. Ar dro, gellir tynnu sylw at wall a manteisio arno i danlinellu ambell bwynt. Greddf y tiwtor a'i adnabyddiaeth o'i ddosbarth fydd yn penderfynu pryd y dylid gwneud hyn ai peidio.


Gwefannau Dysgu Cymraeg

Big Welsh Challenge

Cwrs Cymraeg rhyngweithiol arlein mewn fformat opera sebon sy'n addas ar gyfer dechreuwyr.

Catchphrase

Ystod eang o adnoddau ar gyfer pob lefel o ddysgu Cymraeg.

Colin & Cumberland

Delfrydol ar gyfer dechreuwyr pur yr iaith Gymraeg.

Ieithgi

Rhugl yn y Gymraeg? Rho gynnig ar her gloywi iaith Ieithgi!

Pigion Radio Cymru

Podlediad o uchafbwyntiau wythnosol ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

RAW Cymru

Llwyth o gemau geiriau i wella dy sgiliau darllen ac ysgrifennu.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.