Eitem newyddion - Codi tai yn Llanelwy

In order to see this content you need to have both Javascript enabled and Flash installed. Visit BBC Webwise for full instructions

Last updated: 12 October 2010

Eitem yn trafod problemau ehangu tref fach yng ngogledd-ddwyrain Cymru

Geirfa

 • ymgynghoriad
 • cynlluniau datblygu lleol
 • gwrthwynebiad
 • trigolion
 • dyblu
 • adnoddau
 • ymdopi
 • datganiad
 • pendant
 • argymhellion

Gwrando a deall

 1. Beth mae Cyngor Sir Dinbych yn ei wneud ar hyn o bryd?
 2. Faint o dai fydd, o bosib, yn cael eu codi?
 3. Ble yn union maen nhw'n bwriadu codi'r tai?
 4. Beth yw teimlad y bobl leol?
 5. Beth maen nhw'n ei ofni?
 6. Pa mor bendant yw'r cynlluniau?
 7. Tan pryd gall pobl ddweud eu barn?

Iaith

a) Cysylltwch bob gair ar y chwith â'r diffiniad agosaf ohono:

gwrthwynebiad sicr
ymgynghoriad llwyddo i
trigolion bwriadau
ymdopi bod yn erbyn
pendant holi barn pobl
cynlluniau preswylwyr

b) Gwir neu Anwir?

 • Dydy Cyngor Dinbych ddim yn trafod eu cynlluniau â phobl leol.
 • Mae 800 o dai wedi cael eu codi yn y dre yn barod.
 • Mae pobl yn pryderu y bydd maint y dref yn tyfu.
 • Mae digon o adnoddau yn y dre i ganiatàu'r datblygiad.
 • Mae'r cynlluniau yn bendant nawr.
 • Gall pobl ddatgan eu barn tan Ragfyr y cyntaf.

c) Lluniwch frawddegau i ddangos y gwahaniaeth rhwng y parau hyn o eiriau:

 • ewin / ewyn
 • ffraeo / ffrio
 • glân / glan
 • hael / haul
 • hud / hyd (enw)

Tafodaith

Trafodwch beth yn eich barn chi yw hanfodion iaith bwletin newyddion da. Oes lle i dafodiaith o gwbl mewn bwletin o'r fath?

Trafod

 1. Fel grŵp, lluniwch restr o bethau sydd yn y newyddion naill ai yn lleol neu yn genedlaethol. Gan gymryd un pwnc yr un, paratowch eitem ar gyfer y bwletin.
 2. Codi tai neu gadw'r caeau? Trafodwch.
 3. Y sefyllfa dai yn eich ardal.
 4. "Dim ond newyddion drwg sydd o ddiddordeb i'r cyfryngau". Trafodwch.

Ysgrifennu

 1. Prynu fy nhŷ cyntaf.
 2. Sut yr hoffwn weld fy ardal yn datblygu.

Trawsgrifiad

Mae Cyngor Sir Ddinbych yn cynnal ymgynghoriad ar eu cynlluniau datblygu lleol ar hyn o bryd, sy'n cynnwys y datblygiad posib o dros wyth gant o dai newydd ar ochor yr A55, rhwng tre Llanelwy a Pharc Busnes y dre, ond mae 'na wrthwynebiad yn lleol i'r awgrym. Mae trigolion Llanelwy yn pryderu y bydde cymaint o dai newydd, i bob pwrpas yn dyblu maint y dre ac maen nhw'n dadle nad oes 'na ddigon o wasanaethe ac adnodde'n lleol i ymdopi â'r galw ychwangeol. Mewn datganiad, mi ddywedodd Cyngor Sir Ddinbych nad ydy'r cynllunia yn rhai pendant ar hyn o bryd a bod gan bobol yr ardal hyd at y 1af o Ragfyr i roi barn ar yr argymhellion.

Noder

Nod y trawsgrifiadau hyn yw adlewyrchu'n gywir yr hyn a glywir ar y crynoddisgiau. Nid yw siaradwyr y Gymraeg, yn fwy na siaradwyr unrhyw iaith arall, yn llefaru'n ramadegol gywir bob amser ac oherwydd hynny ceir enghreifftiau o iaith wallus. Gall y rhain fod yn adnodd gwerthfawr i'r tiwtor ac yn brawf i'r dysgwr nad yw gwneud camgymeriadau yn rhwystr bob amser i gyfathrebu effeithiol. Ar dro, gellir tynnu sylw at wall a manteisio arno i danlinellu ambell bwynt. Greddf y tiwtor a'i adnabyddiaeth o'i ddosbarth fydd yn penderfynu pryd y dylid gwneud hyn ai peidio.


Gwefannau Dysgu Cymraeg

Big Welsh Challenge

Cwrs Cymraeg rhyngweithiol arlein mewn fformat opera sebon sy'n addas ar gyfer dechreuwyr.

Catchphrase

Ystod eang o adnoddau ar gyfer pob lefel o ddysgu Cymraeg.

Colin & Cumberland

Delfrydol ar gyfer dechreuwyr pur yr iaith Gymraeg.

Ieithgi

Rhugl yn y Gymraeg? Rho gynnig ar her gloywi iaith Ieithgi!

Pigion Radio Cymru

Podlediad o uchafbwyntiau wythnosol ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

RAW Cymru

Llwyth o gemau geiriau i wella dy sgiliau darllen ac ysgrifennu.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.