Deunyddiau Sain - Gwrando'n Astud

Llyfrynnau 'Gwrando'n Astud' i gyd-fynd â'r clipiau sain isod:

01. Arfon yn siarad â Beti George am ddyddiau ysgol

Y darlledwr, Arfon Haines Davies yn adrodd ei brofiadau yn ddisgybl mewn dwy ysgol wahanol iawn i'w gilydd.

02. Adroddiad ffyrdd

Wil Morgan yn cyflwyno adroddiad ar gyflwr y ffyrdd.

03. Penawdau'r newyddion

Cyhoeddwr yn rhestru penawdau'r newyddion.

04. Eitem newyddion - Codi tai yn Llanelwy

Eitem yn trafod problemau ehangu tref fach yng ngogledd-ddwyrain Cymru.

05. Pobl ifanc Gwent yn sôn am y Gymraeg

Disgyblion Ysgol Gwynlliw, Gwent yn esbonio eu hagwedd iach at y Gymraeg.

06. Cyflwyno cais

Dai Jones yn cyflwyno cais gan wrandawr ar y rhaglen 'Ar Eich Cais'.

07. Dyfalu'r flwyddyn

John Hardy'n cofio rhai o ddigwyddiadau blwyddyn arbennig.

08. Cymraeg yn y gofod

Hanes y Gymraeg yn cael ei siarad yn y gofod am y tro cyntaf.

09. Adroddiad tywydd a ffyrdd

Enghraifft o ragolygon y tywydd ac adroddiad ffyrdd.

10. Darn o bregeth

Dyma enghraifft o arddull hamddenol pregethwr yn trin ei destun wrth ei bwysau. Mae'r darn yn cynnwys nifer o dermau crefyddol a diwinyddol.

11. Twm Elias yn siarad am bryfed cop

Yma mae'r Dr Twm Elias yn sôn am rai o'r traddodiadau a chwedlau sy'n gysylltiedig â phryfed cop / corynnod.

12. Hanes cath dew

Hanes Guto Siôn, cath o Lanberis, sydd wedi tyfu'n rhy dew.

13. Cân werin

Meredydd Evans yn canu cân ychen draddodiadol o Forgannwg.

14. Hanes Llywelyn ein Llyw Olaf

Rhan o feirniadaeth y Dr Geraint Bowen ar gystadleuaeth y gadair yn Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch, 1982.

15. Pontypridd ac Uganda

Alun Thomas yn cyfweld ag aelodau 'Pont' - y grŵp sydd wrthi'n datblygu partneriaeth rhwng Pontypridd a Mbale, tref yn Uganda.

16. Trafod y newid yn yr hinsawdd

Tri o bobl yn trafod beth sydd gan y papurau i'w ddweud am y newid yn yr hinsawdd.

17. Dal Saddam Hussein

Ymateb pobl i'r newyddion bod Saddam Hussein wedi ei ddal.

18. Bardd yn trafod ei bywyd

Y bardd, Mari George yn trafod ei bywyd a'i hysgrifennu.

19. Trafod problem

Cafodd Wyn a Megan Roberts eu siomi pan aethon nhw ar eu gwyliau i Weymouth. Mae Wyn yn disgrifio beth yn union a ddigwyddodd.

20. Sylwebaeth ar gêm rygbi

Huw Llywelyn Davies yn sylwebu ar y gêm rhwng Cymry a Seland Newydd yn 2006.

21. Dysgu plant gartref

Trafod addysgu plant yn y cartref wrth i grŵp o blant a rhieni ymweld ag Amgueddfa Wlân Tre-fach.

22. Trafod y ffilm 'Wizard of Oz'

Sgwrs am fersiwn newydd digidol o'r ffilm enwog.

23. Trafod cynllun stampiau'r Nadolig

Trafodaeth am gynllun stampiau Nadolig 2006 y Post Brenhinol rhwng llefarydd Swyddfa'r Post, gweinidog ac anffyddiwr.

24. Cofio teulu Sylvia Pankhurst

Elinor Wyn Reynolds yn siarad am Sylvia Pankhurst, aelod o deulu enwog a frwydrodd dros wahanol hawliau dynol.

25. Iolo Williams yn sôn am adar

Gerallt Penant yn sgwrsio â'r naturiaethwr, Iolo Williams am adar.

26. Sgwrs â Ray Gravell am actio

Y cyn-chwaraewr rygbi a darlledwr, Ray Gravelle yn sôn am ei yrfa fel actor.

27. Trafod y defnydd o 'ti' a 'chi' yn Gymraeg

Trafodaeth am y gwahanol arferion wrth gyfarch pobl yn 'ti' neu'n 'chi'.

28. Sgwrs rhwng Tomos Morse a'r actor Ioan Gruffydd

Tomos Morse yn holi Ioan Gruffydd am ei waith ac yn rhannu rhai o'i brofiadau.

29. Beti George yn cyfweld â'r Dr. Gwynfor Evans

Beti George yn siarad â'r diweddar Dr Gwynfor Evans am y Cynulliad, mewnfudwyr a'r iaith Gymraeg.

30. Sylwebaeth pêl-droed

Disgrifiad o'r gêm rhwng Cymru ac Ynys Cyprus yn 2006.

31. Dafydd Iwan yn sôn am ddechrau ei yrfa

Dafydd Iwan yn sôn am ddechrau canu a'r dylanwadau a fu arno.

32. Dyfan Roberts yn darllen stori arswyd

Yn y darn hwn mae'r actor, Dyfan Roberts, yn darllen rhan o stori gyffrous.

33. Guto Roberts yn sôn am gymeriad gwreiddiol

Guto Roberts yn sôn am Rol, Croesor Bach, un o gymeriadau gwreiddiol pentref Croesor.

34. Atgofion Dr Derec Llwyd Morgan am Gefn-Bryn-Brain

Rhan o sgwrs gan yr Athro Derec Llwyd Morgan am ei ardal enedigol.

35. Golygu'r 'Cymro' - Atgofion John Roberts Williams

Y newyddiadurwr, John Roberts Williams yn sôn am ei gyfnod yn olygydd ar 'Y Cymro'.

36. Jonsi'n sgwrsio â Miriam James am ei gwaith mewn siop lyfrau

Y cyflwynydd radio, Jonsi, yn sgwrsio â Miriam James, Llangeler, am ei gwaith mewn siop lyfrau ac oriel gelf.

37. Beth sydd mewn enw?

Llinos Angharad o Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn sôn am enwi'r caffi newydd ar gopa'r Wyddfa ychydig cyn cyhoeddi'r enw swyddogol.

38. Hunangofiant Victor Spinetti

Evan Morgan yn trafod hunangofiant Victor Spinetti ac yn sôn am ei gysylltiad â'r actor.


Gwefannau Dysgu Cymraeg

Big Welsh Challenge

Cwrs Cymraeg rhyngweithiol arlein mewn fformat opera sebon sy'n addas ar gyfer dechreuwyr.

Catchphrase

Ystod eang o adnoddau ar gyfer pob lefel o ddysgu Cymraeg.

Colin & Cumberland

Delfrydol ar gyfer dechreuwyr pur yr iaith Gymraeg.

Ieithgi

Rhugl yn y Gymraeg? Rho gynnig ar her gloywi iaith Ieithgi!

Pigion Radio Cymru

Podlediad o uchafbwyntiau wythnosol ar gyfer dysgwyr Cymraeg.

RAW Cymru

Llwyth o gemau geiriau i wella dy sgiliau darllen ac ysgrifennu.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.