Am Dragon de Jade

Defnyddiwch eich Ffrangeg er mwyn datrys y dirgelwch a dod o hyd i'r ddraig werdd. Gêm antur ryngweithiol ar gyfer Cyfnod Allweddol 3 yw Le Mystère de Dragon de Jade.

Mae lladron wedi dwyn y Dragon de Jade a'i guddio mewn banc ym Mharis. Chi yw 'Asiant X' - a'ch tasg chi yw cael gafael ar y cerflun trwy ddatrys posau a chwarae cyfres o gemau.

Casglwch wrthrychau sydd wedi eu cuddio i ddarganfod cliwiau wrth i chi symud o ystafell i ystafell. Bydd y pethau rydych chi'n eu casglu'n cael eu cadw yn y Stockage (storfa) ar waelod y sgrîn.

Ydych chi'n barod am yr her?

Gemau
Wrth i chi fynd ar drywydd y 'Dragon de Jade', bydd rhaid i chi gwblhau cyfres o gemau a gweithgareddau.

Mae'r gemau'n eich dysgu chi i:

Côd
Does dim angen i chi ddechrau o'r dechrau bob tro rydych chi'n chwarae. Byddwch yn derbyn côd fydd yn eich galluogi chi i symud yn syth i unrhyw ystafell rydych wedi ymweld ag hi o'r blaen.

Help
Os ydych chi'n cael trafferth, cliciwch ar y botwm cymorth. Neu, crafwch eich pen tan i chi ddarganfod yr ateb drosoch chi eich hun!

Bonne chance Asiant X!

Ewch at wefan Les Choix i fwynhau mwy o weithgareddau ar gyfer dysgu Ffrangeg trwy gyfrwng y Gymraeg

Cymorth sain a gweledol
Gallwch chi glicio ar y botwm 'Cymorth clyweledol' i:

Nid yw'n bosib defnyddio'r dewisiadau yma tra'ch bod yn yr adran Gwybodaeth.

Gallwch chi hefyd symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r cynnwys trwy ddefnyddio'r bysellfwrdd.