Gwybodaeth i athrawon a rhieni am Dinesydd Da, gemau Addysg Bersonol a Chymdeithasol (ABCh) ar gyfer Cyfnod Allweddol 2.

Dinesydd DaMae Dinesydd Da yn rhan o gasgliad o wefannau addysgol gan y BBC ar gyfer plant 7-11 oed. Mae'r adnoddau canlynol hefyd yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2:


Mae tref Llanllanast wedi mynd â'i phen iddi ac mae angen eich help chi ar y trigolion! Mae Dinesydd Da yn cynnwys gweithgareddau addysg bersonol a chymdeithasol lle rydych chi'n datrys problemau sy'n wynebu'r gymuned. Mae yna hefyd fideos byr yn dangos prosiectau go iawn a gynhaliwyd mewn ysgolion ar hyd a lled Prydain sy'n dangos i ddisgyblion yr hyn mae'n bosib ei gyflawni.

Mae Tîm Gweithredol y Dinesydd Da wedi dewis chwe phrosiect i wella bywydau pobl Llanllanast ac mae pob aseiniad yn cael ei gyflwyno gan aelod o'r tîm fydd yn ymddangos yn y gêm i gynnig cyngor pan fo angen hynny.

Ym mhob aseiniad mae'n rhaid i chi gyfnewid hen eitemau neu rai sydd wedi torri gyda rhai newydd. Mae angen ennill rhai o'r eitemau newydd hyn trwy gwblhau gweithgareddau sy'n berthnasol i'ch aseiniad.

Eich nod yw gwneud pob aelod o'r gymuned yn hapus. Mae angen cyfaddawdu er mwyn cwblhau yr aseiniadau. I lwyddo mewn gweithgaredd rhaid i chi ystyried barn gwahanol aelodau o'r gymuned a dewis ffordd addas ymlaen.

I chwarae'r aseiniadau cliciwch ar y gwahanol ardaloedd yn Llanllanast. Gallwch eu chwarae mewn unrhyw drefn.

Trafferth yn y Parc
Hawdd. Mae hwn yn lle da i gychwyn. Does neb eisiau mynd i barc hyll Llanllanast y dyddiau yma! Eich nod yw ei wneud yn rhywle mae pobl eisiau mynd iddo Penderfynwch pa welliannau i'w gwneud tra'n cadw pawb sy'n ei ddefnyddio'n hapus.

> Chwarae Trafferth yn y Parc

Anghydfod Prysgdir
Hawdd. Mae'r cyngor wedi rhoi arian i chi i wneud gwelliannau pellach yn y parc. Eich nod yw cael pobl leol i gytuno ar beth fyddai'r ffordd orau i wario'r arian. Cofiwch, dyw pawb ddim yn teimlo'r un fath ynghylch cael parc sglefrio, caffi neu ardal bywyd gwyllt. Darganfyddwch beth mae'r bobl leol ei eisiau er mwyn ceisio cadw pawb yn hapus.

> Chwarae Anghydfod Prysgdir

Problemau Amser Egwyl
Anhawster canolig. Mae maes chwarae'r ysgol mewn llanast difrifol! Helpwch y plant i wella'u maes chwarae ofnadwy. Dyw pawb ddim eisiau gemau newydd i'w chwarae, cael ardaloedd tawel i ddarllen neu hyd yn oed wella diogelwch ar y ffordd ger mynediad yr ysgol! Sut ydych chi'n mynd i gadw pawb yn hapus?

> Chwarae Problemau Amser Egwyl

Anghydfod Ysgol
Anhawster canolig. Dyw'r ciniawau ysgol ddim yn iach, mae'r toiledau'n ofnadwy ac mae popeth yn y llyfrgell yn hen ac wedi torri. Helpwch y plant i wneud gwelliannau i'r ffreutur, y llyfrgell a'r toiledau, fydd yn gwneud pawb yn hapus. Fel arfer dyw pawb ddim yn cytuno ynglŷn â'r hyn sydd angen ei wneud.

> Chwarae Anghydfod Ysgol

Niwsans Cymuned Leol
Anodd. Mae'r siopau i gyd wedi cau a does dim byd i'w wneud yn yr ardal hon o'r dref sydd wedi dirywio! Mae pobl ifanc yn sefyllian o gwmpas ac yn gwneud drygioni. Eich nod yw gwneud newidiadau fydd yn cadw pawb yn hapus a rhoi rywbeth i bobl ifanc i'w wneud â'u hamser.

> Chwarae Niwsans Cymuned Leol

Helynt Tref
Anodd. Mae'r cyngor yn ailddatblygu canol y dref. Trefnwch fod y trigolion a'r busnesau lleol yn cytuno ar sut y dylai'r cyngor ailddatblygu canol y dref. Deliwch â'r materion a'r problemau a gwnewch yn siŵr bod y gymuned gyfan yn cael ei rhoi'n gyntaf.

> Chwarae Helynt Tref

Awgrymiadau a Chynghorion

• Holwch y cymeriadau i gyd cyn cychwyn ar y tasgau. Mae ymchwilio barnau a syniadau cyn gwneud unrhyw benderfyniadau'n ddefnyddiol.

• Cofiwch fod gan y gwahanol gymeriadau obeithion, hoffterau a chas bethau gwahanol. Efallai na fydd rhywbeth sy'n gwneud un cymeriad yn hapus yn plesio rhywun arall. Ystyriwch sut y bydd y gwahanol gymeriadau'n ymateb cyn cymryd unrhyw gamau.

• Peidiwch ag anghofio y gall datrys un broblem greu un arall. Efallai na chewch chi bopeth yn iawn y tro cyntaf felly peidiwch â rhoi'r gorau iddi!

Cymorth Sain a Gweledol
Cliciwch ar y botwm 'Cymorth Clyweledol' er mwyn:
• newid maint, lliw a chefndir testun ar y sgrîn
• clywed y testun ar y sgrîn yn cael ei ddarllen
• arddangos capsiynau ar gyfer unrhyw fideo a sain.

Allwch chi ddim clicio ar y botwm 'Cymorth Clyweledol' tra eich bod chi'n darllen yr adran Gwybodaeth.

Gallwch chi hefyd ddefnyddio'r bysellfwrdd i symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r cynnwys.

Arbed Cynnydd
Arbedwch eich cynnydd trwy glicio ar y botwm Cadw. Caiff ei gadw ar y cyfrifiadur rydych yn gweithio arno ar y pryd yn unig a bydd yn bosibl ei lwytho ar y peiriant penodol hwnnw yn unig yn y dyfodol.

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2014 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.