'Da Ar Yr Iâ' - Am y wefan

Mae Horas ab Afiach wedi cipio'r gwartheg o'r caeau ar gyfer ei ffatri hufen iâ. Helpwch Seren, Roci, Dr. Mww a Del i achub eu ffrind, Lowri o'r argyfwng!

Defnyddiwch eich gwybodaeth am ffrithiant a grymoedd i arwain y gwartheg drwy'r ffatri, ac i ryddhau pob un o'r gwartheg coll ar hyd y ffordd.

Buwchfyrddwyr i'r llethrau ... i ffwrdd â ni!

Mae 'Da Ar Yr Iâ' yn adnodd gwyddoniaeth ar gyfer plant 7-11 oed, Cyfnod Allweddol 2. Mae'n cyflwyno grymoedd a ffrithiant mewn ffordd fydd yn ennyn diddordeb ystod eang o ddefnyddwyr.

Bydd rhaid i'r chwaraewr benderfynu ar faint o rym sydd ei angen i wthio'r fuwch o'r sbring ar ddechrau'r dasg, deall faint o lithriant a gafael sydd ei angen ar arwyneb yr iâ, a rheoli cryfder y gwynt er mwyn cyrraedd y targed ym mhob ystafell.

Mae'r dilyniant dysgu yn y gêm yn cyflwyno cysyniadau gwahanol:
a) sut mae gwrthrychau llonydd yn cael eu symud gan rym
b) sut mae gwrthrychau symudol yn cael eu harafu
c) sut mae gwahanol arwynebau yn addasu grym y ffrithiant.

Gan ddefnyddio sgiliau rhagweld a rhesymu, bydd y chwaraewr yn llwyddo i arwain y cymeriadau tuag at y nod.


Mae opsiwn y gêm lawn yn gadael i'r chwaraewyr edrych ar yr animeiddio dechreuol, cyn dewis eu lefel anhawster:

Lefel HawddChwarae lefel hawdd.


Lefel GanoligChwarae lefel ganolig.


Lefel AnoddChwarae lefel anodd.


Yn ogystal, gall y chwaraewyr greu eu lefelau eu hunain.

Creu eich pos eich hunCreu eich pos eich hun.


Mae modd trafod y penderfyniadau sy'n cael eu gwneud yn 'Da Ar Yr Iâ' fel gweithgaredd grŵp.

Ar ôl chwarae'r gêm, ceisiwch dynnu gwahanol wrthrychau, fel hen esgid a phêl rwber, dros hambwrdd. Beth ydy'r gwahaniaeth? Beth sy'n digwydd os ydych chi'n ychwanegu iriad fel hylif golchi llestri neu olew coginio?


Cymorth Sain a Gweledol


Byddwch chi'n gallu clicio ar y botwm Cymorth Clyweledol er mwyn:


Allwch chi ddim clicio ar y botwm 'Cymorth Clyweledol' tra eich bod chi'n darllen yr adran Gwybodaeth.

Gallwch chi hefyd ddefnyddio'r bysellfwrdd i symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r cynnwys.