Gwybodaeth i athrawon a rhieni am Codi Cwestiwn, gemau rhyngweithiol Addysg Grefyddol ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 (CA2).

Llygredd yn y PentrefPam fod pobl yn credu yn Nuw? Beth maen nhw'n ei gredu am Dduw? A yw'n gwylltio Duw pan fo pobl yn difetha'r byd?

Mae'r sialens yma'n codi'r cwestiynau allweddol canlynol:
• Beth a pham mae pobl yn credu yn Nuw?
• Os mai Duw greodd y byd, a yw'n gwylltio Duw pan fo pobl yn ei ddifetha?
• Beth mae Cristnogion, Iddewon a Mwslimiaid yn ei gredu'n gyffredin am eu cred yn Nuw a sut maen nhw'n gwahaniaethu?
• Pa gwestiynau sydd ganddoch chi ynglŷn â chredu yn Nuw?

> Chwarae Llygredd yn y Pentref

Y Cymeriadau
Fe fydd angen i chi siarad â'r cymeriadau drwy gydol yr amser, heb gerdded i ffwrdd yn y canol, er mwyn symud ymlaen.

Fe fyddwch yn dod ar draws y bobl ganlynol:

Cyfarwyddwr Teledu
Mae'r cyfarwyddwr teledu'n gofyn, os creodd Duw y fath fyd prydferth, pam fod pethau mor erchyll yn digwydd? Sut mae digwyddiadau o'r fath yn effeithio ar berthynas pobl â Duw? Pam fod pobl yn credu yn Nuw?

Dyn Camera (Cristion)
Mae'r cymeriad hwn yn credu Mai Duw greodd y byd a bod pobl yn aml yn ei ddifetha. Rhaid iddyn nhw ddysgu i wneud defnydd da o'r byd naturiol a'i adnoddau. Mae'n credu unwaith y byddan nhw'n gweld y bai yn eu ffordd o fyw, efallai y byddan nhw'n gofyn am faddeuant Duw, ac mae Duw bob amser yn maddau os ydyn nhw'n wirioneddol gydnabod eu bai.

Botanegwr (Iddew)
Mae'r cymeriad hwn yn derbyn bod y byd yma'n addfwyn yn ei hanfod. Sut mae Duw'n ymateb? Pwy sy'n gwybod? Mae'n credu mai'r hyn sy'n bwysig yw bod pobl yn byw'r bywyd gorau a'r mwyaf cyfrifol ag y gallan nhw. Fe ddylen nhw adael y byd yn le gwell na phan ddaethon nhw i'r byd.

Newyddiadurwraig (Mwslim)
Mae'r cymeriad hwn yn derbyn bod y byd yn ganlyniad creadigaeth gan Allah a bod yna agweddau amherffaith mewn profiad dynol. Mae bodau dynol yn difetha creadigaeth hyfryd Allah ac fe fydd rhaid iddyn nhw ateb am eu gweithredoedd. Mae hi'n credu bod person yn cael ei farnu ar ddiwedd ei fywyd ac y bydd yn mynd i baradwys neu uffern yn dibynnu ar ei weithredoedd yn ystod ei fywyd.

Cyflwynydd Teledu
Dyn Sain
Afanc

Mae'r tri chymeriad yma'n gymeriadau sy'n 'tynnu sylw'. Fydd siarad â nhw ddim yn eich helpu i gwblhau'r sialens, ond fe fyddan nhw'n codi cwestiynau sy'n gysylltiedig â sut mae pobl yn ymateb i neu'n cael ei heffeithio gan ddifetha'r byd gan bobl, cwestiynau yr hoffech eu hystyried efallai.

Awgrymiadau a Chynghorion
Ymwelwch â'r cymeriadau yn y drefn ganlynol:
1. y cyfarwyddwr teledu - er mwyn canfod beth yw ei gwestiwn
2. y dyn camera, y newyddiadurwr yn eistedd ar y fainc a'r botanegwr yn sefyll yn y dŵr (yn unrhyw drefn)
3. y cyfarwyddwr teledu eto; mae angen i chi roi'r atebion cywir i'r cyfarwyddwr teledu er mwyn cael y wobr
4. y porthor, yn sefyll ger y tŷ.

Unwaith y byddwch wedi cael y wobr, os byddwch yn cwblhau'r sgwrs gyda'r porthor, fe all ef adael i chi groesi'r afon a gallwch ddychwelyd i'r prif ddewislen.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.