Gwybodaeth i athrawon a rhieni am Codi Cwestiwn, gemau rhyngweithiol Addysg Grefyddol ar gyfer Cyfnod Allweddol 2 (CA2).

Codi CwestiwnMae Codi Cwestiwn yn rhan o gasgliad o wefannau addysgol gan y BBC ar gyfer plant 7-11 oed. Mae'r adnoddau canlynol hefyd yn addas ar gyfer disgyblion Cyfnod Allweddol 2:

Dyma eich cyfle chi i godi pob math o gwestiynau am grefydd. Mae Codi Cwestiwn yn cynnwys cyfres o gemau sy'n rhoi'r cyfle i chi gwrdd â bobl ddiddorol, eu holi nhw am eu crefydd a'u credoau a chlywed pam eu bod yn bwysig iddyn nhw.

Mae'r pwyslais ar Gristnogaeth ond mae'r gemau hefyd yn cynnwys mewnbwn o Fwdhaeth, Islam, Iddewiaeth a Hindŵaeth ac mae hefyd yn cyflwyno safbwyntiau seciwlar.

Dyw'r gêm ddim yn gofyn i chwaraewr ddewis crefydd neu ddewis rhwng crefyddau, ond yn hytrach, i ddeall ac ystyried y gwerthoedd sydd gan y gwahanol grefyddau.

Bydd y gweithgareddau yma'n eich helpu i:
• nodi gwerthoedd crefyddol allweddol sy'n gysylltiedig â'r byd naturiol
• ddeall am gyfrifoldeb am y blaned a sut y gellir ei rannu
• ddeall am yr hyn mae rhai crefyddau'n ei ddweud am le pobl yn y byd e.e. eu harbenigrwydd neu eu hunigrywiaeth.

Sialensiau
Mae yna bum sialens:

Cerdded yn y Goedwig
Mae'r artist am ateb i'w gwestiynau: Sut mae pobl sy'n credu yn Nuw yn gwerthfawrogi'r byd naturiol? Pam? Sut maen nhw'n mynegi'r gwerthoedd hynny? Wrth i chi grwydro o gwmpas y goedwig holwch y bobl rydych chi'n cwrdd â nhw er mwyn darganfod yr atebion i'r cwestiynau.

Dyma gyfle i chi ystyried: Pa mor werthfawr ydych chi'n meddwl yw'r byd? Beth sydd gan bobl sy'n credu yn Nuw ei ddweud am edrych ar ôl yr amgylchedd?

> Chwarae Cerdded yn y Goedwig

Cyfoeth a Charpiau
Mae gwerthwr y 'Big Issue' am wybod pam fod yna anghydraddoldeb yn y byd. Beth mae pobl yn ei wneud ynglŷn â hyn? Holwch y bobl fyddwch chi'n cwrdd â nhw i ddarganfod yr ateb i'w gwestiynau.

Mae hwn yn gyfle i chi ystyried: Pam fod rhai pobl yn byw ar y strydoedd tra bod eraill y bwyta mewn tai bwyta ffansi? Beth mae pobl yn ei wneud i geisio helpu pobl mewn tlodi? Beth allech chi ei wneud?

> Chwarae Cyfoeth a Charpiau

Rhyfeddod Glan y Môr
Mae'r swyddog patrôl croesfan ysgol wedi sylwi bod pobl â diddordeb mawr mewn sicrhau bod y blaned mewn cyflwr da ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol. Pam? Pam ddylen nhw boeni am edrych ar ôl y byd? Ewch ar grwydr i geisio darganfod yr atebion.

Dyma gyfle i chi feddwl am: Pam fod pobl yn edrych ar ôl yr amgylchedd? Beth maen nhw'n ei wneud i wella'r blaned? Beth allech chi ei wneud?

> Chwarae Rhyfeddod Glan y Môr

Tref Wedi Mynd â'i Phen Iddi
Mae'r ddynes sy'n eistedd yn sedd y car yn gofyn i chi ddarganfod pam fod y fath fyd prydferth wedi mynd i'r fath gyflwr ac a oes yna unrhyw un sydd eisiau gwneud unrhyw beth am hyn. Bydd pobl y dref yn gallu eich helpu chi ateb ei chwestiynau.

Dyma gyfle i ystyried pam fod pobl yn gwneud y fath lanast o'r amgylchedd.

> Chwarae Tref Wedi Mynd â'i Phen Iddi

Llygredd yn y Pentref
Mae'r cyfarwyddwr teledu'n gofyn, os creodd Duw y fath fyd prydferth, pam fod pethau mor erchyll yn digwydd? Sut mae digwyddiadau o'r fath yn effeithio ar berthynas pobl â Duw? Pam fod pobl yn credu yn Nuw? Holwch bobl y pentref i weld os oes ganddyn nhw'r atebion

Dyma gyfle i ystyried: Pam fod pobl yn credu yn Nuw? Beth maen nhw'n ei gredu am Dduw? A yw'n gwylltio Duw pan fo pobl yn difetha'r byd?

> Chwarae Llygredd yn y Pentref

Chwarae'r gêm
Mae yna ddau ddull o chwarae'r gweithgareddau.

Dull sialens
Crwydrwch o gwmpas y gwahanol leoliadau i ddod i hyd i'r cymeriadau gwahanol.

Modd testun
Chwaraewch y gêm gan ddefnyddio'r testun yn unig heb orfod crwydro o gwmpas y lleoliadau gwahanol yn chwilio am gymeriadau.

Dewiswch eich cymeriad
Gallwch adeiladu'ch cymeriad fydd yn ymddangos yn y gêm.

Dewiswch fentor
Y mentor sy'n eich arwain trwy gydol Codi Cwestiwn ac mae bob amser ar gael i'ch helpu .

Symud o gwmpas
Gallwch chi symud o gwmpas y gemau wrth glicio ar y sgwâr rydych chi am symud iddo. Er mwyn siarad gyda'r cymeriadau, cliciwch ar y sgwâr glas golau yn eu hymyl.

Cymeriadau
Ym mhob sialens byddwch yn cwrdd â chymeriad sydd a chwestiwn penodol am y byd. Eich tasg chi yw dod o hyd i ateb trwy siarad â'r holl gymeriadau eraill. Bydd gan y cymeriadau hyn safbwynt crefyddol ar y mater sy'n cael ei drafod. Yna, ewch yn ôl at yr holwr ac fe gewch chi wobr pan fydd ef neu hi'n hapus eich bod wedi ateb eu cwestiwn.

Er mwyn cwblhau'r sialens fe fydd angen i chi siarad â chymeriad gaiff ei alw'n Borthor. Dim ond trwy siarad â'r Porthor y gallwch chi fynd trwy rwystr a chwblhau'r sialens. Mae'r cymeriad yma wedi ei gynllunio i'ch helpu i fyfyrio ar yr hyn rydych wedi ei ddysgu a'i gymhwyso i'ch profiad eich hun a'ch dealltwriaeth o grefydd.

Cymorth sain a gweledol
Byddwch chi'n gallu clicio ar y botwm 'Cymorth Clyweledol' er mwyn:
• newid maint, lliw a chefndir testun ar y sgrîn
• clywed y testun ar y sgrîn yn cael ei ddarllen
• arddangos capsiynau ar gyfer unrhyw fideo a sain.

Allwch chi ddim clicio ar y botwm 'Cymorth Clyweledol' tra eich bod chi'n darllen yr adran Gwybodaeth.

Gallwch chi hefyd ddefnyddio'r bysellfwrdd i symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r cynnwys.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.