Nodiadau Rhieni ac Athrawon Gemau Deryn


Mae'r gemau yma'n debyg i weithgareddau ystafell ddosbarth lle bydd plant yn trefnu ciwbiau mewn rhesi a cholofnau o faint gwahanol. Yn y gweithgareddau hyn, nid ciwbiau sy'n cael eu defnyddio ond creaduriaid rhyfedd o'r enw Cogiaid a'ch tasg fydd eu tywys trwy bosau amrywiol i'r ystafell drysor.

Gemau Deryn
Cliciwch ar yr arwydd cwpan i chwarae'r gemau. Nod y gemau yw helpu Deryn i dywys y Cogiaid i'r ystafell drysor mewn cyn lleied o droeon â phosib. Mae'n rhaid i'r Cogiaid deithio trwy gyfres o ystafelloedd ar eu ffordd i'r ystafell drysor. Y sialens yw sicrhau bod y petryal o Gogiaid y siâp cywir er mwyn gallu symud o un ystafell i'r llall. Defnyddiwch y gwrthrychau sydd wedi eu gosod yn yr ystafelloedd i addasu'r petryal o Gogiaid.

Mae 60 o gemau Deryn. Gêm 1 yw'r hawsaf a gêm 60 yw'r anoddaf. Mae'r gemau wedi eu rhannu'n 6 grŵp o 10 gêm o lefel tebyg:
• lafa (1 i 10)
• grisial (11 i 20)
• anialwch (21 i 30)
• jyngl (31 i 40)
• trychfilod (41 i 50)
• cogiau (51 i 60).

Gallwch chi chwarae'r gemau mewn unrhyw drefn. Mae'r ddegfed gêm ym mhob lefel wedi ei chloi a bydd rhaid i chi ennill gwobr aur am chwarae'r naw gêm arall er mwyn ei datgloi.

Botwm Cylchdroi
botwm cylchdroi
Cliciwch ar hwn (neu gwasgwch y bylchwr ar y bysellfwrdd) i gylchdroi'r Cogiaid trwy chwarter tro.

Botwm Aildrefnu
botwm aildrefnu
Cliciwch ar hwn i aildrefnu'r petryal o Gogiaid fel bod ei hyd a'i led yn newid.

Botwm Ailddechrau'r Ystafell
botwm ailddechrau
Cliciwch ar hwn i ddechrau'r ystafell yma o'r dechrau.

Botymau Symud
botymau symud
Cliciwch ar y botymau yma (neu defnyddiwch y bysellau saethau ar y bysellfwrdd) i symud y Cogiaid.

Map
Mae'r map yn y panel ar y dde yn dangos yr ystafelloedd yn y gêm gyfredol. Cliciwch ar unrhyw ystafell i weld beth sydd ynddi.

Gwrthrychau'r Gêm
Mae'r gwrthrychau canlynol i'w gweld yn y gemau.

Drws
botwm drws
Mae drysau'n galluogi'r Cogiaid i symud o un ystafell i'r llall. Mae'n rhaid bod y petryalau Cogiaid yn union yr un lled â'r drysau er mwyn gallu mynd trwyddynt.

Trobwll
botwm trobwll
Mae nifer penodedig o Gogiaid yn cael mynd trwy'r trobwll i'r ystafell nesa. Dim ond petryal sydd â'r un nifer o Gogiaid â'r rhif sydd i'w weld ar y trobwll sy'n cael mynd trwyddo.

Twnnel
botwm twnnel
Mae'n rhaid i betryal o Gogiaid fod yn union yr un maint a siâp â'r twnnel er mwyn gallu mynd trwyddo.

Peiriant Adio
botwm peiriant adio
Mae hwn yn adio mwy o Gogiaid at y petryal. Mae'n rhaid i'r petryal o Gogiaid fod yr un lled â'r peiriant adio er mwyn iddo weithio.

Peiriant Tynnu
botwm peiriant tynnu
Mae hwn yn tynnu Cogiaid o'r petryal. Mae'n rhaid i'r petryal o Gogiaid fod yr un lled â'r peiriant tynnu er mwyn iddo weithio.

Peiriant Haneru
botwm peiriant haneru
Mae hwn yn haneru'r nifer o Gogiaid yn y petryal. Gall y petryal fod yn unrhyw siâp a maint.

Peiriant Dyblu
botwm peiriant dyblu
Mae hwn yn dyblu'r nifer o Gogiaid yn y petryal. Gall y petryal fod yn unrhyw siâp a maint.

Peiriant Lluosi
botwm peiriant lluosi
Mae hwn yn lluosi'r nifer o Gogiaid yn y petryal â lled y peiriant.

Peiriant Rhannu
botwm peiriant rhannu
Mae hwn yn rhannu'r nifer o Gogiaid yn y petryal â lled y peiriant.

Cofiwch:
• cyfrinach y gemau yma yw dod o hyd i'r llwybr byrraf i stafell y trysor
• gan nad oes rhaid ymweld â phob ystafell yn rhai o'r gemau mwy anodd, defnyddiwch y map i gynllunio'r llwybr gorau
• yn rhai o'r gemau anodd bydd rhaid i chi cael gwared ar y Cogiaid i gyd tan fod yna ddim ar ôl - bydd h'n bosib adio atyn nhw ond fydd hi ddim yn bosib tynnu, lluosi na rhannu.
• mae dyblu a haneru yn gyflymach na adio a thynnu drosodd a throsodd.

Deryn yn Chwilota
Cliciwch ar yr arwydd balŵn i chwarae'r ddau weithgaredd chwilota penagored. Does dim nod penodol iddyn nhw a dylid annog plant i ymchwilio a'u gadael i wneud beth bynnag maen nhw eisiau. Gall plant eu chwarae ar eu pennau eu hunain, gyda phlentyn arall neu gyda rhiant neu fentor.

Gallwch chi newid y posau sy'n bodoli'n barod a chreu eich posau eich hunain wrth newid nodweddion y gwrthrychau sydd wedi eu gosod yn yr ystafelloedd. Os ydych chi am newid gwrthrych, cliciwch arno ac yna defnyddiwch y botymau plws a minws sy'n ymddangos i'w wneud yn fwy neu'n llai.

Ychwanegwch wrthrychau newydd wrth glicio ar yr eiconau yn y panel ar y dde a'u llusgo i'r ystafell. Ar ôl i chi osod gwrthrych gallwch chi ei addasu. Tynnwch wrthrychau o ystafell trwy glicio arnyn nhw a'u llusgo nhw oddi yno.

Ychwanegwch ystafelloedd newydd trwy osod drws yn un o'r waliau a symud y Cogiaid drwyddo.

Pan mae balŵn goch yn ymddangos, symudwch y Cogiaid tuag ati er mwyn dechrau gweithgaredd newydd.

Chwilota 1
Cliciwch ar y balŵn ar y chwith i chwarae hwn. Mae hwn yn lle da i ddechrau.

Gallwch chi addasu'r gwrthrychau sydd yn yr ystafelloedd yn barod ac ychwanegu drysau, peiriannau adio a pheiriannau tynnu. Mae'r eiconau yn y panel ar ochr dde'r sgrîn.

Mae Chwilota 1 yn cynnwys adborth ar:
• gyfri ymlaen fesul 2, 3, 4, 5 a 10
• gweithrediadau gwrthdro syml.

Chwilota 2
Cliciwch ar y balŵn ar y dde i chwarae hwn.

Gallwch chi addasu'r gwrthrychau sydd yn yr ystafelloedd yn barod ac ychwanegu drysau, twneli, trobyllau a pheiriannau adio, tynnu, lluosi, rhannu, dyblu a haneru. Mae'r eiconau yn y panel ar ochr dde'r sgrîn.

Mae Chwilota 2 yn cynnwys adborth ar:
• gyfri ymlaen fesul 6, 7, 8 a 9
• lluosrifau 2, 5 a 10
• gweithrediadau gwrthdro syml.Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2014 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.