Axon


Pam wnaeth llong y Monrovia suddo? Corff pwy sydd wedi'i gladdu yn y gors?

Dyma eich cyfle chi i ymuno ag Axon - sefydliad cyfrinachol o wyddonwyr cydwybodol. Eich tasg ydy ceisio darganfod y ffeithiau gwyddonol tu ôl i ddau ddigwyddiad anesboniadwy.

Ydych chi'n barod i dderbyn yr her?

Antur wyddoniaeth ryngweithiol ar gyfer pobl ifanc 11-14 oed, Cyfnod Allweddol 3, ydy gwefan Axon. Mae'r adnodd yn plethu clipiau drama â chyfres o arbrofion rhyngweithiol sydd yn rhaid eu cwblhau cyn gallu datrys y dirgelion.

I gwblhau'r tasgau rhaid i chi weithio drwy'r negeseuon mae Axon yn eu hanfon atoch chi. Fe all y negeseuon yma fod yn glipiau fideo, yn ddogfennau rhyngweithiol, yn arbrofion neu yn adroddiadau.

Cofiwch, bydd pennaeth Axon yn asesu eich perfformiad chi ac yn pendefynu os ydych chi'n ddigon da i fod yn asiant. Cwblhewch yr hyfforddiant er mwyn cael eich derbyn fel asiant dros Axon a symud ymlaen at y brif dasg.

1. Tasg hyfforddi - Monrovia


Eich gorchwyl cyntaf chi ydy darganfod pam ddiflannodd llong y Monrovia mewn amgylchiadau amheus.

Llong fawr 30,000 o dunelli ar gyfer cludo nwyddau oedd yr MV Monrovia. Diflannodd yn ddi-rybudd ar noson stormus yng nghanol Môr y Gogledd. Mae asiantau Axon wedi dod o hyd i weddill y llong yn ddau ddarn ar wely'r môr. Eich nod chi ydy ceisio darganfod beth ddigwyddodd iddi.

Tonnau: Ydy hi'n bosib mai tonnau'r storm wnaeth hollti a suddo'r Monrovia?

Ffrwydradau: Wnaeth rhywbeth ar fwrdd y Monrovia achosi ffrwydrad digon mawr i'w hollti a'i suddo?

2. Prif dasg - Corff Cors


Mae Mrs Ceri Evans wedi dod o hyd i gorff yn y mawn yng Nghors Las ar Ynys Môn. Mae hi'n meddwl mai corff Seiriol, sant Cymreig oedd yn byw yn yr ardal 1,500 o flynyddoedd yn ôl ydy e. Ond mae hi angen cadarnhad.

Chwiliwch am gliwiau fyddai'n gallu dweud rhywbeth wrthoch chi am y corff - pwy oedd e ac am faint o amser y byddai wedi gallu bod yno. Ydy hi'n wirioneddol bosib i gorff gadw heb pydru am dros 2,000 o flynyddoedd?

Am y gors: Beth sy'n gwneud y gors yn wahanol i unrhyw amgylchedd arall? Oes yna rywbeth arbennig amdani allai fod wedi helpu i gadw'r corff rhag pydru?

Am y corff: Archwiliwch y corff ac edrych am unrhywbeth allai eich helpu i gael gwybod pwy oedd y person yma.

Atal y pydredd: Edrychwch beth sy'n digwydd i gorff mewn mynwent arferol ac arbrofwch i weld beth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n newid yr amgylchedd.

Profion metel: Archwiliwch arteffactau Cors Las a'u cymharu ag eitemau o'r Oes Haearn. Ydy hi'n bosib bod gwrthrychau Cors Las yn dod o'r Oes Haearn?

Y dail a'r paill: Defnyddiwch y goeden ddosbarthu a'r microsgop i gael gwybod o ba blanhigion mae'r dail a'r paill cafodd eu darganfod ar y corff yn dod.

Casglwch eich canfyddiadau yn y Llyfr Nodiadau wrth i chi gyflawni'r arbrofion. Yna, cofiwch gadw nhw'n ddiogel yn eich Adroddiad er mwyn cyflwyno i'r pennaeth.

Cymorth Clyweledol


Byddwch chi'n gallu clicio ar y botwm Cymorth Clyweledol er mwyn:

  • newid maint, lliw a chefndir testun ar y sgrîn
  • clywed y testun ar y sgrîn yn cael ei ddarllen

Bydd defnyddwyr yn gallu symud o gwmpas y rhan fwyaf o'r cynnwys drwy ddefnyddio'r bysellfwrdd.Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.