Mynediad uniongyrchol i'r cynnwys

Rhestr gemauCanolfan Anifeiliaid

Llun o adran Canolfan Anifeiliaid o wefan Ar y Stryd

Gwirfoddoli (wyneb yn wyneb)

Gwirfoddolwch mewn canolfan achub anifeiliaid. Dysgwch am iechyd a diogelwch a sut i drin anifeiliaid yn ogystal â phenderfynu ar y ffordd fwyaf cyfrifol i ddatrys problemau.


Llun o adran Canolfan Anifeiliaid o wefan Ar y Stryd

Dylunio Poster (ymarferol)

Dyluniwch boster i annog pobl i roi help llaw yn y lloches anifeiliaid, yna penderfynwch ar ddyletswyddau addas ar gyfer y gwirfoddolwyr.


Llun o adran Canolfan Anifeiliaid o wefan Ar y Stryd

Codi arian (crynodeb)

Trefnwch ddigwyddiadau difyr ac adloniant arbennig ar gyfer sioe gŵn a fydd yn codi arian i'r lloches anifeiliaid.


Rhyngrwyd

Llun o adran Rhyngrwyd o wefan Ar y Stryd

Cyfrifoldeb ar y rhyngrwyd (wyneb yn wyneb)

Darbwyllwch olygydd y we fod pobl ifanc yn ddigon cyfrifol i redeg eu gwefan eu hunain.


Llun o adran Rhyngrwyd o wefan Ar y Stryd

Diogelwch arlein (ymarferol)

Atebwch gwestiynau gan y cyhoedd am ddiogelwch arlein.


Llun o adran Rhyngrwyd o wefan Ar y Stryd

Dylunio gwefan (crynodeb)

Dyluniwch wefan a fydd yn boblogaidd gyda phobl ifanc.


Bywyd Ysgol

Llun o adran Bywyd Ysgol o wefan Ar y Stryd

Etholiad cyngor yr ysgol (wyneb yn wyneb)

Atebwch gwestiynau'r panel er mwyn cael eich ethol ar gyngor yr ysgol. Profwch eich sgiliau drwy gynghori ar broject mentora.


Llun o adran Bywyd Ysgol o wefan Ar y Stryd

Erthygl i gylchgrawn yr ysgol (ymarferol)

Ysgrifennwch a dyluniwch erthygl ar gyfer cylchgrawn yr ysgol am y pynciau llosg sy'n effeithio ar fywyd ysgol.


Llun o adran Bywyd Ysgol o wefan Ar y Stryd

Cynllunio bwydlen (crynodeb)

Cynlluniwch fwydlen newydd sbon ar gyfer cinio'r ysgol. Gwnewch yn siŵr fod y fwydlen yn iachus ac yn addas ar gyfer anghenion deietegol pawb.


Canolfan Ieuenctid

Llun o adran Canolfan Ieuenctid o wefan Ar y Stryd

Trafod gyda'r Cyngor (wyneb yn wyneb)

Darbwyllwch y cyngor fod angen canolfan ieuenctid newydd yn yr ardal.


Llun o adran Canolfan Ieuenctid o wefan Ar y Stryd

Ysgrifennu llythyr deiseb (ymarferol)

Ysgrifennwch lythyr deiseb. Gwnewch waith ymchwil er mwyn hel llofnodion a chael cefnogaeth gan bobl leol.


Llun o adran Canolfan Ieuenctid o wefan Ar y Stryd

Dylunio canolfan ieuenctid (crynodeb)

Gan ddefnyddio brîff a chyllideb benodol, dyluniwch ganolfan ieuenctid sy'n gweddu i anghenion a diddordebau pawb yn yr ardal.


Cyfiawnder Ieuenctid

Llun o adran Cyfiawnder Ieuenctid o wefan Ar y Stryd

Cyngor ar y system cyfiawnder (wyneb yn wyneb)

Dysgwch am y system cyfiawnder troseddol er mwyn helpu ffrind sydd wedi ei gyhuddo ar gam.


Llun o adran Cyfiawnder Ieuenctid o wefan Ar y Stryd

Tystiolaeth i gefnogi ffrind (ymarferol)

Cynhaliwch gyfweliadau gydag aelodau o'r gymuned er mwyn cyflwyno tystiolaeth gryf i gyfreithwraig eich ffrind.


Llun o adran Cyfiawnder Ieuenctid o wefan Ar y Stryd

Cyflwyniad ar gyfiawnder ieuenctid (crynodeb)

Chwiliwch am wybodaeth, ffeithiau a delweddau addas ar gyfer cyflwyniad ar gyfiawnder ieuenctid.

Llywio drwy’r BBC

Copyright © 2015 BBC. Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.