bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Dinbych 2001

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
Cymru'r Byd
» Dinbych 2001
Straeon
Adolygiadau
Newyddion
Lluniau
Gwledd yn Ninbych
Y lle i fod
Canrif o Brifwyl
Y Sîn Roc
Llais Llên

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Digwyddiadau Cymdeithas yr Iaith

Bydd Cymdeithas yr Iaith yn cynnal gigs mewn tri lleoliad eleni. Dyma "leoliadau amrywiol fydd yn apelio at bawb - pobl Steddfod a lleol, pobl ifanc a hyn......yn cynnig llwyfan i fandiau Cymry o bob math."

Bydd Cymdeithas yr Iaith yn trefnu bysys i'r lleoliadau i gyd.

Hefyd mae'r Gymdeithas yn cynnig tocyn am ddim i bawb fydd yn prynu deg neu fwy o docynnau i'r gig cyntaf a bydd cyfle i bum person i ennill sengl ddiweddaraf Anweledig.


Neuadd y Dre DinbychNEUADD Y DRE DINBYCH
- Y PARTI MAWR

Sadwrn Awst 4
Anweledig, Chouchen, Mwsog
TAFARN Y TARW - DINBYCH - BANDS Y FOMENT


Tafarn y Tarw - DinbychLlun Awst 6
Meic Stevens, Epitaph, Quidest Residents

Mawrth Awst 7
Zabrinski, Gogz, Resis

Mercher Awst 8
Estella, Paccino, Resis

Iau Awst 9
Maharishi, Metamorffic

Gwener Awst 10
NOSON RASP hefo Doli, Vanta, Bois Bach etc

Sadwrn Awst 11
Geraint Lovgreen, Evans.


CLWB ENWOGION - RHYL - BANDIAU MAWR

Clwb Enwogion RhylLlun Awst 6
Bob Delyn, Cajun, Denbo

Mawrth Awst 7
Geraint Lovgreen, Caban

Mercher Awst 8
"Etifeddiaeth ar werth" - noson lawen wleidyddol.......... Dilwyn Pierce, Dilwyn Morgan, Tecwyn Ifan, Linda Healy, Ifor ap Glyn etc

Iau Awst 9
Meic Stevens a'r band, Chouchen

Gwener Awst 10
Celt, Steve Eaves

Sadwrn Awst 11
TRIP YSGOL SUL … Melys, Dipsomaniacs, Tedi Cyffredin, Johnny Panic


CLWB Y VENUE - RHUTHUN - DAWNS DAWNS DAWNS

Iau Awst 9
MC Mabon, Dau, Cefn, Pep le Pew

Gwener Awst 10
Llwybr Llaethog a gwesteion - Anweledig, Lauren, Estella etc
Straeon Eisteddfod 2001:
BBC
© MMI

Pafiliwn (dydd)
Pafiliwn (nos)
Clecs Clwyd - Dysgwyr
Dinistr - Pabell Roc
Drama
Gigs y Gymdeithas
Gwyddoniaeth
Maes B
Pabell Cymdeithasau
Pagoda
Pabell Lên
Theatr y Maes
Y Stiwdio

Neuadd Ddawns
Be wyddoch chi am  y Steddfod?
[an error occurred while processing this directive]
Be wyddoch chi am  y Steddfod?


Gwledd yn Ninbych
[an error occurred while processing this directive]
Gwledd yn Ninbych
Y byd llyfrau - Llais Llên
Y byd llyfrau - Llais llên
Newyddion diweddaraf y sîn roc
Newyddion Y Sîn Roc
Gemau
Chwaraewch y gemauAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy