bbc.co.uk
Home
Explore the BBC

MAWRTH
18fed Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Eisteddfod Dinbych 2001

A-Y | Chwilota
Y Diweddaraf

Newyddion

Chwaraeon

Y Tywydd

Radio Cymru yn fyw
SafleoeddBBC Homepage

Cymru'r Byd
Cymru'r Byd
» Dinbych 2001
Straeon
Adolygiadau
Newyddion
Lluniau
Gwledd yn Ninbych
Y lle i fod
Canrif o Brifwyl
Y Sîn Roc
Llais Llên

Gwnewch

Amserlen teledu

Amserlen radio

E-gardiau

Arolwg 2001

Gwybodaeth

Ymateb


Perfformiad anhygoel i gloi'r steddfod

AnweledigWel, noson arbennig i orffen wythnos wych ym Maes B eto eleni.

Ddechrau'r noson cafwyd perfformiad egnïol iawn gan Epitaff. Roedd digon o fynd yn eu prif leisydd ac roedd yn llwyddo i sbarduno ymateb da iawn oddi wrth y gynulleidfa.

Mae'n amlwg bod gan y band yma botensial i wella a bod yn grwp da iawn yn y dyfodol.

Perfformiad siomedig
Siomedig iawn oeddwn i gyda pherfformiad Something Personal. Er bod ganddynt ddigon o egni a'r gynulleidfa'n hoff ohonynt, i mi, doedd yna ddim yn eu gwahaniaethu oddi wrth weddill bandiau Cymru ar hyn o bryd. Doedd yna ddim byd arbennig amdanyn nhw.

Gwacamoli oedd y band nesaf ac mae'n rhaid dweud fod y band yn gwella a'u cerddoriaeth yn aeddfedu gyda phob perfformiad rydw i wedi ei weld.

Roedd y gynulleidfa yn hoff iawn o'r band hefyd ac yn mynd yn wyllt. Dwi'n rhagweld y bydd y band yn llwyddiannus yn y dyfodol.

Ond y band roedd pawb yn ysu am ei weld oedd Anweledig, wrth gwrs. Ar ôl yr holl ddisgwyl, a Dafydd Du yn cyfri'r munudau nes yr ymddangosodd y band, roedd y gynulleidfa wedi gwirioni'n lân.

Awyrgylch syfrdanol

O'r funud y cyrhaeddodd y band y llwyfan roedd pawb yn neidio ac yn sgrechian. Dwi'n cytuno'n union â'r hyn y dywedodd Dafydd Du, cyflwynydd y noson, am y perfformiad:

"Mae hi'n noson a geith ei chofio am hir iawn... Dwi ddim yn cofio cyflwyno gig gydag awyrgylch mor syfrdanol."

Ceri prif leisydd AnweledigNid eu cyfuniad o ganeuon hen a newydd oedd yr unig reswm am lwyddiant y band ond eu perfformiad unigryw hefyd.

Camodd y grwp ymlaen ar y llwyfan yn eu gwisgoedd gwallgo', ac wrth gwrs, Ceri y prif leisydd, yn ei wisg Elvis.

Dim munud diflas
Doedd yna ddim munud diflas nes iddyn nhw adael y llwyfan. Roedd perfformiad y plismon yn esgus eu dwrdio, heb sôn am berfformiad y ferch wnaeth stripio'n noethlymun ar y llwyfan, wedi creu rhywbeth oedd yn debyg iawn i'r hyn y gellir ei weld yng nghlwb Manumision yn Ibiza.

Dwi'n falch o ddweud ei bod hi'n noson wych. Roedd y bandiau i gyd i'w canmol ond heb berfformiad anhygoel grwp gorau Cymru efallai, Anweledig, fyddai'r noson ddim wedi bod hanner cystal.
Straeon Eisteddfod 2001:
BBC
© MMI

Pafiliwn (dydd)
Pafiliwn (nos)
Clecs Clwyd - Dysgwyr
Dinistr - Pabell Roc
Drama
Gigs y Gymdeithas
Gwyddoniaeth
Maes B
Pabell Cymdeithasau
Pagoda
Pabell Lên
Theatr y Maes
Y Stiwdio

Neuadd Ddawns
Be wyddoch chi am  y Steddfod?
[an error occurred while processing this directive]
Be wyddoch chi am  y Steddfod?


Gwledd yn Ninbych
[an error occurred while processing this directive]
Gwledd yn Ninbych
Y byd llyfrau - Llais Llên
Y byd llyfrau - Llais llên
Newyddion diweddaraf y sîn roc
Newyddion Y Sîn Roc
Gemau
Chwaraewch y gemauAbout the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy