BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Llandeilo
Llandeilo Llandeilo
Croeso i gartref Llandeilo ar wefan Lleol de orllewin. Mae croeso i chi ychwanegu eich straeon, hanesion neu luniau trwy e-bostio deorllewin@bbc.co.uk
Plant Ysgol Gynradd Llansadwrn Ysgol Gynradd Llansadwrn
Y Lloffwr
Awst / Medi 2009

Garej Dolwen Digwyddiadau lleol
Canllaw i ddigwyddiadau yn y de orllewin.
Bryn Fôn Lluniau Gŵyl Dinefwr
Lluniau o'r ddwy noson ar benwythnos mawr Gŵyl Dinefwr Gorffennaf 6 a 7, 2007.
Castell Dinefwr Llwybrau Plas Dinefwr
Aled Llŷr o sir Fôn yn wreiddiol ei teimlo ei fod "adre" ym mro Dinefwr.
Y criw ar bererindod yn Soar y Mynydd Golwg ar Gwmdu
Pererindod y pentrefwyr a mwy. Y diweddaraf o Gwmdu.
Llandeilo Adnabod ardal
Hanes tref Llandeilo a'r ardal gyfagos.
Chwedl Llyn y Fan Fach Chwedl Llyn y Fan
Disgyblion Ysgol Gymraeg Teilo Sant wedi darlunio chwedl Llyn y Fan Fach ar gyfer y wefan hon.
Mr Urdd Urdd 2007
Adolygiadau o'r sioeau, straeon a lluniau o Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Sir Gâr, 2007.
Tai Llandeilo Lluniau Llandeilo
Oriel luniau o'r dref.
Calon Dw i'n caru Llandeilo
Barn pobl ifanc Llandeilo am y dref a'r ardal.
Recordio clipiau sain Caru Llandeilo 2
Gwrandewch ar ddisgyblion Ysgol Gymraeg Teilo Sant yn dweud beth maen nhw'n ei hoffi am Landeilo.
Castell Dryslwyn Cestyll y fro
Mae bro Dinefwr yn enwog am ei chestyll - ewch ar daith luniau i weld cestyll hynod yr ardal.
Andrew Teilo Enwogion lleol
Mae dau o actorion Pobol y Cwm yn byw yn lleol.
Andrew Teilo (Hywel)
Emyr Wyn (Dai)
Arwydd Llandeilo Enwau lleoedd
Beth yw ystyr yr enwau 'Llandeilo' a 'Dinefwr'?
Llandeilo Gwefannau
Dolenni i wefannau Cymraeg am Landeilo.
Llanymddyfri Lluniau Llanymddyfri
Tafliad carreg o landeilo y mae Llanymddyfri - ewch ar daith luniau o gwmpas y dref.
Croeso
Croeso i wefan Llandeilo. Yma gallwch edrych ar luniau o'r dref, darllen am hanes yr ardal, dysgu am chwedlau lleol, a chlywed barn disgyblion Ysgol Gymraeg Teilo Sant am y dref. E-bostiwch ni at deorllewin@bbc.co.uk i ychwanegu eich stori, erthygl neu lun.

Trefi
Radio Cymru
Lluniau
Digwyddiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy