BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Hwlffordd
Castell Hwlffordd Hwlffordd mewn llun
Croeso i wefan Hwlffordd a'r ardal gyfagos. Yma cewch luniau o'r dref, newyddion o'r ardal, hanes Sir Benfro a lluniau o weithgareddau BBC Cymru yn y dref dros yr haf.
Lowri Evans Gwyl Wanwyn Bae Trefdraeth
Dan y Landsker
Mai / Mehefin 2009

llun o frizbee 'Noson allan' gyda Frizbee
Kevin Knox yn mwynhau gig Frizbee a Vanta yn Hwlffordd.
Jenny Williams Holi Jenny
Treuliodd Jenny Williams o Hwlffordd ei haf yn gweithio mewn gwersyll haf i bobl ifanc yn America.
Ynys Bŷr Ynys Bŷr trwy lygad brodor
Cyflwyniad i Ynys Bŷr gan Kirsty Jones, lle triga cymuned o fynachod a phobl leol ochr yn ochr.
Garej Dolwen Digwyddiadau lleol
Canllaw i ddigwyddiadau yn y de orllewin.
Judith Williams Holi Judith
Holi Judith Williams a enillodd gystadleuaeth Paratoi Deunydd ar gyfer Dysgwyr yn Eisteddfod Genedlaethol 2007.
Kirsty Jones O Hwlffordd i Gaerdydd
Kirsty Jones o Hwlffordd yn sôn am ei bywyd fel stiwdant yng Nghaerdydd.
Sarah Williams Sgwrs gyda Sarah
Kirsty Jones yn holi Sarah Williams - dysgwraig o ardal Hwlffordd.
Winwnsyn O'r Sioe
Cynhaliwyd sioe sir Benfro 2007 ger Hwlffordd ar Awst 14, 15 a 16.
Logo Clebran Papurau bro lleol
Crynodeb o newyddion o bapurau bro'r ardal.
Castell Hwlffordd Hanes Hwlffordd
Y pla du, rhyfeloedd cartref, ymosodiadau brenhinol - mae i Hwlffordd hanes cythryblus.
Capel Hwlffordd mewn llun
Taith luniau o'r dref.
 • Oriel 1
 • Oriel 2
 • Y Tabernacl Dyma Ble - Ivor Swales
  Ivor Swales yn sôn am Y Tabernacl yn Hwlffordd sy'n gartref i ymarferion Côr Meibion y dref.
  Connie Fisher Connie a Chôr Newyddion Da
  Roedd Connie Fisher, o'r sioe gerdd The Sound of Music yn Llundain, yn aelod o gôr lleol.
  Sgwar y dref "Ein Hwlffordd ni"
  Lowri Fflur a Non Thorne yn sôn am fywyd pobl ifanc yn Hwlffordd, o'r bywyd cymdeithasol i'r YFC.
  Lowri a Non Barn yr Ifanc: Fideo
  Clip fideo o Lowri Fflur a Non Thorne yn sôn am yr hyn mae Hwlffordd yn ei olygu iddyn nhw.
  Jemima Nicholas Enwogion lleol
  Bywgraffiadau o enwogion lleol.
  Merch yn recordio Y BBC yn Hwlffordd
  Lluniau o'r Dalek, actorion a chyflwynwyr BBC Cymru a ddaeth i Hwlffordd yn ystod Haf 06.
  Ceg Tafodiaith
  Beth sy'n hynod am dafodiaith Hwlffordd? Ychwanegwch eich geiriau neu ymadroddion tafodieithol i'n rhestr yma.
  Plasty Scolton Plasty Scolton
  Mynd am dro trwy gyfrwng lluniau o gwmpas Plasty Scolton.
  Tabogan Digwyddiadau lleol
  Beth sy' mlaen a chyfle i chi ddweud wrthon ni beth sy'n digwydd yn Hwlffordd a gweddill y Sir.
  Teipio Cyfle i gyfrannu
  Ydych chi eisiau ennill £30 a chyhoeddi eich gwaith ar y we ac yn eich papur bro?
  Haul a chwmwl Y Tywydd
  Rhagolygon y tywydd i Hwlffordd am y pum diwrnod nesaf.
  Llygoden Gwefannau lleol
  Dolenni i wefannau Cymraeg am Hwlffordd a Sir Benfro.
  Pentre Ifan Hanes Sir Benfro
  Hwlffordd yw prif dref Sir Benfro - darllenwch am hanes yr ardal.
  Castell Penfro © BBC Ymsefydlu Fflandrysaidd
  Dylanwad ymsefydlwyr Fflandrysaidd ar Sir Benfro.
  Calon Rwy'n caru Hwlffordd!
  Beth yw eich barn chi am dref Hwlffordd?
  Sgwâr Caerfyrddin Trefi'r ardal
  Gwefannau arbennig i Gaerfyrddin, Abertawe a Llanelli.
  Ynys Byr Mynachod yn gwrthwynebu uno
  Mae mynachod yn pryderi am ddyfodol yr ynys pe bai'n uno â Chyngor De Dinbych-y-Pysgod
  Croeso
  Croeso i wefan Hwlffordd - prif dref Sir Benfro. Mae'n dref ganoloesol sydd wedi tyfu yng nghysgod y Castell Normanaidd a welir fel cawr dros y dref. Erbyn heddiw y mae'n ganolfan fywiog gyda naws tref farchnad llawn bywyd iddi. Ar y wefan hon cewch hanes y dref a'r sir o'i chwmpas, lluniau, newyddion ac mae cyfle i chi gyfrannu hefyd.

  Lluniau
  Radio Cymru
  Natur


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy