BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Digwyddiadau
Sioned a Patrick Young. Hawlfraint Nigel Hughes OPRA
Gwelir cwmni opera newydd yng Nghymru yn ystod haf 2009. Un o sylfaenwyr OPRA, y cwmni opera Cymraeg, yw Patrick Young, sy'n adrodd hanes y cwmni.

"I ddathlu lawnsio'r cwmni, cynhelir cyngerdd gala operatig ar ddydd Sul yr 21ain o Fehefin am dri o'r gloch y prynhawn , ym Mhafiliwn Pontrhydfendigaid, yng nghalon Ceredigion.

Mae hanes hir o wyliau a llwyddiannau cerddorol yn perthyn i Bafiliwn Pontrhydfendigaid ac mae'r hanes yma yn rhan bwysig o ddiwylliant Cymraeg a Chymreig. Mae gan yr adeilad, ar ei newydd wedd, awditoriwm enfawr a chaeau godidog o'i gwmpas: lleoliad delfrydol ar gyfer gweledigaeth ddeinamig cwmni OPRA.

Dyma fydd lleoliad operau ar raddfa lawn ac o'r safon theatrig uchaf; operau a berfformir yn Gymraeg, ac ar gyfer pawb; operau mewn awyrgylch gartrefol, hamddenol,gwyl i bawb fwynhau ar lan yr afon ym Mhontrhydfendigaid.

Yn addas iawn, 'Troad y Rhod' yw'r enw ar y gyngerdd agoriadol eleni - ganol haf wrth gwrs, sydd yn digwydd ar yr 21ain o Fehefin - ond mae bwriad a gobeithion OPRA yn cael eu cyfleu'n addas iawn yn yr ymadrodd hynafol yma, gan fod sefydlu'r cwmni yma yn gychwyn ar chwyldro ym myd celfyddydol Cymru.

Mae delwedd y cylch hefyd yn cyfleu'r syniad o barhad - sydd yn addas iawn i waith OPRA: troi opera yn gelfyddyd Cymraeg a thrwy wneud hynny sicrhau ei fod yn apelio at gynulleidfa eang yng Nghymru. Mae'r cwmni hefyd yn gosod y seiliau ar gyfer creu repertoire operatic Cymraeg newydd sbon mewn blynyddoedd i ddod.

Mae OPRA'n falch i gydnabod cefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru ar gyfer y gyngerdd gala hon ac i'r Rhaglen Datblygu Digwyddiadau Gwledig Ceredigion. Mae'r cwmni hefyd wedi derbyn cefnogaeth arbennig ac unigryw gan y gemydd byd enwog Rhiannon, sydd wedi creu cynllun newydd i gofnodi pwysigrwydd hanesyddol y gyngerdd hon.

Bydd y cynllun yma ar gael ar ffurf darn o emwaith - dim ond ar ddiwrnod y gyngerdd, ac ym Mhontrhydfendigaid yn unig!

Bydd y gerddorfa yn y gyngerdd hon yn cynnwys rhai o gerddorion ifainc mwyaf talentog Cymru, dan arweiniad y sielydd a'r arweinydd o fri Gareth john. Ymhlith yr unawdwyr fydd Leah Marian Jones, Jeremy Huw Wiliiams, Rhian Lois Evans, Gareth Huw John a Sion Goronwy. Bydd Côr Caerdydd, dan arweiniad Gwawr Owen yn perfformio, a cyflwynydd y digwyddiad fydd yr actor a'r awdur Huw Garmon.

Menter newydd a chyffrous ar gyfer perfformio opera yn Gymraeg yn unig yw OPRA. Gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru mae wedi datblygu i fod yn brosiect o'r safon artistig orau gan y cyfarwyddwr opera rhyngwladol Patrick Young."Radio Cymru
Trefi
Bws BBC Cymru


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy