BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Digwyddiadau
Actorion ar  lwyfan yn theatr Dylan Thomas, Abertawe. Noson i Justin
Fyddech chi ddim yn disgwyl cysylltiad agos rhwng y ffilm 'Twin Town', Bryn Terfel, cerddoriaeth 'glam rock' a cheffylau. Alun Chivers sy'n datgelu'r ddolen gyswllt:

"Mae'n rhyfeddol beth all ddigwydd wrth fynd ati i godi arian at elusen.

Fe ddaeth y cysylltiad yn gliriach nos Iau 11 Medi yn Theatr Canolfan Dylan Thomas yn Abertawe, wrth i actorion a ymddangosodd yn ffilm ddadleuol Paul Durden ddod at ei gilydd i ddarllen y sgript ar lwyfan. Fel y dywedodd y gantores a'r actores Shân Cothi, "mae pobl greadigol yn hawddgar a wastad mor barod i helpu".

Roedd y noson yn rhan o daith sydd wedi ei threfnu i godi arian at ymchwil cancr y pancreas, y salwch a gipiodd fywyd Justin Smith, gŵr Shân. Bu farw Justin yn greulon o ifanc, ac yntau ond yn bedwar deg dau oed. Ond trwy waith caled ei weddw, ei deulu a'u ffrindiau, mae ysbryd canwr y band 'glam rock' Tigertailz yn fyw o hyd.

Sefydlwyd elusen Amser Justin Time yn y gobaith o godi ymwybyddiaeth o'r glefyd.

Hyd heddiw, mae rhyw £28,000 wedi eu codi at yr achos. Yn yr amser byr hwnnw, mae Shân a'i ffrindiau wedi ymgymryd â thaith trwy Gymru ar gefn ceffylau o Brestatyn i Fro Ogwr. Meddai Shân, "mae'n swnio'n beth od i ddweud, ond mae lot o ysbryd Justin yn ysbryd Caio [ei cheffyl] hefyd. Mae'r ddau yn ddewr".

Ffrwyth dychymyg Will Thomas, sy'n chwarae rhan Bryn Cartwright, oedd y syniad o gynnal noson 'Twin Town', wedi iddo glywed am lwyddiant yr un noson yng Ngŵyl Lenyddiaeth Talacharn, cartref creadigol Dylan Thomas. Aeth y broses o gasglu pawb ynghyd yn esmwyth iawn, ac roedd rhan fwyaf y cast gwreiddiol yno ar y noson.

Cyn gweld y cyfan yn dod ynghyd, roedd hi'n anodd dychmygu sut y gallai ffilm mor weledol weithio ar lwyfan a oedd yn rhes o gadeiriau heb set go iawn. Doedd dim mynd a dod gan yr actorion ychwaith, a oedd yn ymddangos yn rhyfedd ar y dechrau.

O fewn munudau i ddechrau'r perfformiad, lleddfwyd rhywfaint ar fy ngofidion, gyda hiwmor a realaeth y cymeriadau'n llenwi'r theatr fach, bron iawn yn ddi-ymdrech. Yn wir, un o uchafbwyntiau'r perfformiad oedd yr olygfa pan oedd Sue Roderick, a oedd yn chwarae rhan Lucy Cartwright, yn siarad â'r ci enwog, nad oedd wedi ymddangos ar y llwyfan o gwbl yn ystod y perfformiad.

O weld y gynulleidfa mor amrywiol, roedd hi'n anodd dychmygu bod pob un ohonynt yn ffan o'r ffilm, ond doedd hynny'n sicr ddim yn golygu nad oedd modd iddynt fwynhau'r noson. Hyd yn oed os nad ydych chi wedi gweld 'Twin Town' o'r blaen, roedd wynebau'r actorion yn gyfarwydd i wylwyr S4C, gan fod nifer ohonynt wedi ymddangos yn y gyfres boblogaidd, 'Con Passionate'.

Wrth lwyfannu ffilm mor enwog, roedd hi'n anochel y byddai'r gynulleidfa'n manteisio ar y cyfle i ymuno yn y llinellau mwyaf adnabyddus. Ond roedd y mwyaf parchus yn eu plith wedi gwrthod y gwahoddiad!

O safbwynt Abertawe, mae'n deg dweud bod yna deimladau cymysg am y ffilm gan ei bod hi'n bortread mor dywyll o'r ddinas, ond fe lwyddodd yr actorion i oresgyn hynny o flaen y gynulleidfa gartref, fel petai.

Roedd hi'n amhosib peidio â bod yn eich dagrau gyda rhai o ebychiadau 'Fatty' Lewis a'r efeilliaid! Roedd lleoliadau'r ffilm yn gyfarwydd, wrth gwrs, gyda sôn am y Kingsway, Bae Langland, Bae Caswell a Sain Helen

. Ac o ystyried bod y ffilm wedi ei rhyddhau ym 1997, mae'n anodd cofio clwb pêl droed Abertawe yn y Drydedd Adran, a'r Kingsway yn heol lle'r oedd ceir yn symud i'r ddau gyfeiriad.

Un prif fantais a oedd gan y fersiwn lwyfan dros y ffilm oedd y cyfle i glywed y cyfarwyddiadau llwyfan a luniwyd gan Paul Durden, yn cael eu darllen gan Steffan Rhodri. Roedd yna eiliadau hollol wefreiddiol yn codi o'r rhain, gan i chi deimlo eich bod chi ddwy ochr i'r camera, fel petai.

Ble mae Bryn Terfel yn dod yn rhan o'r darlun, felly? Wel, mae'r canwr opera, band Justin 'Tigertailz', côr 'Serendipity' a Shân ei hun wedi dod ynghyd i ail-greu 'I Believe', sef un o glasuron 'Tigertailz'. Bydd y trac ar gael i'w lawrlwytho oddi ar y we ar 22 Fedi, a'r holl elw yn mynd tuag at Amser Justin Time.

Ar ôl cael "croeso bythgofiadwy" ledled Cymru, mae Shân a'r criw wrthi yn y diwrnodau nesaf yn cwblhau rhan olaf eu taith, o'r Pîl i Ogwr, yn y gobaith o godi hyd at £50,000, ond yn bwysicach na hynny, godi ymwybyddiaeth o'r glefyd nad yw llawer yn ymwybodol o'i chanlyniadau erchyll.

Mae'n siŵr y byddai Justin wedi bod wrth ei fodd gyda'r perfformiad, gan ei fod, mae'n debyg, yn dipyn o 'ffilm byff', yn ôl Shân. Ac ychydig iawn sy'n gwybod iddo ymddangos yn 'How Green Was My Valley', yn fachgen ifanc.

Wrth edrych yn ôl dros yr wythnosau diwethaf, daw hi'n amlwg fod Shân yn ddiolchgar iawn i bawb ac yn falch iawn o'u hymdrechion. Ac i gerddor a oedd mor hoff o fyd y ffilm, pa well ffordd o sicrhau bod ysbryd Justin yn parhau i fyw. "Mae lot o'r pethau ni 'di 'neud yn greadigol, sy'n teimlo'n reit i Justin".Radio Cymru
Trefi
Bws BBC Cymru


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy