BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Digwyddiadau
Amheus Gŵyl y Cenhedloedd Bychain
Mae'r paratoadau ar gyfer Gŵyl y Cenhedloedd Bychain a gynhelir yng Nghil-ycwm, 11-13 Gorffennaf, 2008 eisoes ar y gweill.

Yn ystod un penwythnos y flwyddyn mae dolydd gleision fferm Tegwyn a Mair Davies yn lwyfan i rai o'r goreuon yn y sîn Cymreig ac i rai o fandiau mwyaf talentog y byd. Mae'r ŵyl wedi bod yn dathlu ei 6ed penblwydd eleni ac yn ehangu o flwyddyn i flwyddyn.

Dywed Dick Turner, Cyfarwyddwr Gŵyl y Cenhedloedd Bychain: "Mae'r ŵyl yn mynd o nerth i nerth. Eleni rydym wedi sicrhau rhai o artistiaid mwyaf talentog a gwreiddiol Cymru, sef Steve Eaves, Sian James, Ember, Swci Boscawen, Fflur Dafydd, Yukatan a Radio Luxembourg, a'r band lleol, Amheus.

"Bydd gennym arlwy amrywiol a rhywbeth i blesio pawb. Byddwn yn estyn croeso i fandiau o bedwar ban byd gan gynnwys y Bedouin Jerry Can Band o'r Aifft; Basseokou Kouyate o Mali, sydd wedi gwneud cryn argraff ar y sin miwsig byd gyda Damon Albarn yn ddiweddar; y band sipsiwn, Terne Chave o Slofacia; a chor Bwlgaraidd Llundain. Mae rhain i gyd yn berfformwyr penigamp."

Tocynnau
Bydd y tocynnau ar werth o fore Llun, 7 Ebrill, 2008 a bydd y 150 cyntaf yn cael eu gwerthu am bris gostyngedig. Rhaid cofio hefyd bydd nifer cynfyngedig o docynnau rhad yn cael eu gwerthu ar 21 Ebrill i bobl sydd yn byw o fewn 10 milltir i Gil-y-cwm. Mwy o fanylion ar wefan yr ŵyl: www.smallnations.co.uk.

Stiwardiaid
"Cofiwch mae gwirfoddowlyr yn cael mynediad i'r ŵyl am ddim" medd y rheolwr personel, Kari Lucas. "Mae'r penwythnos yn waith caled ond r'ych yn siŵr o gael lot o hwyl a gwneud ffrindiau newydd. Mae' na naws arbennig i Glangwenlais ac mae'r gerddoriaeth yn ychwanegu at y cyfan wrth gwrs! Rydym yn chwilio am bobl i weithio yn ystod, cyn ac ar ôl yr ŵyl". Mae croeso i wirforddolwyr gysylltu drwy anfon e-bost at Kari@smallnations.co.uk neu ffonio 01550 720321 am fanylion pellach.


Radio Cymru
Trefi
Bws BBC Cymru


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy