BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Caerfyrddin

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Caerfyrddin
Neuadd y Sir Croeso i Gaerfyrddin
Dyma wefan arbennig i dref Caerfyrddin. Cliciwch isod i ddarllen am y dref hanesyddol hon, i edrych ar luniau ac i gyfrannu eich straeon chi hefyd.
 • Hanes y dref a'r ardal
 • Lluniau o Gaerfyrddin
 • Ken Lloyd (Maer Caerfyrddin), Jacob Nyirongo a Tom Defis Tom yn cnoi cil ar y credit crynsh
  Cwlwm
  Gorffennaf 2009

  Stephen Jones O Clermont i Nantes
  Adolygiad Wyn Gruffydd o'r llyfr Stephen Jones - O Clermont i Nantes.
  Peter Hughes Griffiths Hiwmor Sir Gâr
  gwrandoPeter Hughes Griffiths yn sôn am 'Hiwmor Sir Gâr' ar raglen Hywel a Nia ar Radio Cymru ar 16 Tachwedd, 2007
  Fflur Dafydd Gig Fflur
  Lluniau o gig Fflur Dafydd yng nghlwb y Cwins, Caerfyrddin.
  Garej Dolwen Digwyddiadau lleol
  Canllaw i rai o ddigwyddiadau'r ardal
  Arwyn Thomas Canrif clwb golff
  Arwyn Thomas o Fronwydd yn olrhain hanes 100 mlynedd y clwb golff a chasgliad o hen luniau o'r ganrif.
  Ysgol Bro Myrddin Bach o Bopeth
  Cylchgrawn disgyblion Ysgol Bro Myrddin a gynhyrchwyd ganddynt ar gyfer y wefan hon.
  Lowri Johnston "Fy Nghaerfyrddin i"
  Edrych ar dref Caerfyrddin trwy lygaid merch ifanc a symudodd yma o Gaerdydd.
  Caerfyrddin Dw i'n caru Caerfyrddin!
  Beth yw eich barn am dref Caerfyrddin? Dwedwch wrthon ni yma.
  Radio Luxembourg Gŵyl Macs 07
  Lluniau ac adolygiad o ŵyl Macs ar Fedi 1 a 2, 2007 yng Nghaerfyrddin.
  Mr Urdd yn sgio Eisteddfod yr Urdd
  Edrych yn ôl ar Eisteddfod yr Urdd Sir Gâr 2007.
  Cloc y farchnad Lluniau
  Taith o gwmpas y dref mewn llun. Beth am i chi anfon eich lluniau chi o'r dref aton ni hefyd?
  Disgyblion Ysgol Santes Fair Gŵyl gyhoeddi
  Gŵyl gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd sir Gâr 2007 a digwyddiadau Gŵyl Dewi'r dref i lansio'r Eisteddfod.
  Cymeriadau © Bwrdd Croeso Cymru Cymeriadau'r fro
  Portreadau rhai o gymeriadau'r ardal o archif papur bro Cwlwm o 2002 hyd heddiw.
  Pont Caerfyrddin Hanes y dref
  Mae i Gaerfyrddin hanes cyfoethog a diddorol iawn. Darllenwch erthygl gynhwysfawr yma.
  Map Strydoedd Caerfyrddin
  Edrychwch ar strydoedd Caerfyrddin mewn ffordd wahanol - cliciwch ar y map i ddewis stori neu lun.
  Jwdas Jwdas
  Sioe gerdd a berfformiwyd yng Nghaerfyrddin, yn ennyn cydymdeimlad â Jwdas Iscariot.
  Calon Caerfyrddin: Barn yr ifanc
  Barn yr ifanc am Gaerfyrddin a'r ardal gyfagos.
  Siarad Tafodiaith y dref
  Nodwch eirfa hynod tafodiaith y dref hon yn ein rhestr o eiriau'r ardal yma.
  Cwmwl Tywydd Caerfyrddin
  Rhagolygon y tywydd i'r dref am y pum diwrnod nesa'.
  Clos Mawr Gwefannau lleol
  Rhestr o wefannau lleol a chyfle i chi awgrymu eraill i'w cynnwys yn y rhestr hon.
  Matthew Stevens Matthew Stevens
  Proffeil o'r pencampwr Snwcer enwog o Langynnwr.
  Ieuan Evans Ieuan Evans
  Portread o'r cyn chwaraewr Rygbi a fagwyd yn ardal Caerfyrddin.
  Geraint Griffiths Geraint Griffiths
  Canwr ac actor enwog o Gaerfyrddin
  Cwrwgl Crefft y Cwrwgl
  Mae'r Cwrwgl yn cael ei gysylltu â'r dref ar lan y Tywi. Darllenwch am hanes a chrefft y cwrwgl yma.
  Dawnswyr As Pontes Efeillio ag As Pontes
  Mae trefi Caerfyrddin ac As Pontes de Garcia Rodriguez yng ngogledd orllewin Sbaen wedi efeillio - darllenwch am y cynllun.
  Merch gyda'r Dalek Diwrnod Agored
  Lluniau o Ddiwrnod Agored BBC Cymru yng Nghaerfyrddin yn Hydref 2005.
  Gari Sir Gâr Eisteddfod yr Urdd 2007
  Golwg ar Eisteddfod yr Urdd Caerfyrddin 2007
  Croeso
  Croeso i wefan Caerfyrddin. Yma gallwch edrych ar luniau, darllen am hanes y dref, clicio ar fap rhyngweithiol o strydoedd Caerfyrddin, darllen cylchgrawn Ysgol Bro Myrddin ac edrych yn ôl ar yr holl weithgareddau bu'n digwydd pan ddaeth BBC Cymru i'r dref.
  E-bostiwch ni at deorllewin@bbc.co.uk i ychwanegu eich stori, erthygl neu lun.

  Bach o Bopeth
  Trefi
  Lluniau
  Digwyddiadau


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy