BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
abertawe

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Abertawe
Y ddinas © BCC Croeso i Abertawe
Dyma safle i ddinas Abertawe a'r ardal gyfagos.
Marina Abertawe Eich lluniau: Abertawe
Lluniau o ddinas Abertawe a anfonwyd i mewn gennych chi.
Tara Bethan Lluniau o'r Tyrfe
Lluniau o ŵyl Tyrfe Tawe 2007.
Swci Boscawen Adolygiad o ŵyl
Adolygiad o ŵyl Tyrfe Tawe a gynhaliwyd yn Abertawe o 9 - 13, Hydref 2007.
Huw Chiswell Digwyddiadau lleol
Canllaw i beth sy' mlaen yn yr ardal.
Theatr Dylan Thomas Cymdeithas y Ddrama Gymraeg Abertawe
Cymdeithas y Ddrama Gymraeg Abertawe yn dathlu 90 o flynyddoedd
Grav gydag un o westeion y rhaglen yn darlledu o Abertawe Grav yn Abertawe
Lluniau o'r diweddar Ray Gravell yn darlledu ei raglen foreol ar BBC Radio Cymru o Abertawe yn Awst 07.
Sara Edwards Y BBC ar daith
Lluniau o daith y BBC yn Abertawe - cyfle i ddarllen y newyddion a chwrdd ag enwogion tan Awst 17.
Gwaith celf Annie Downing Arddangosfa gelf
Cipolwg ar arddangosfa gelf myfyrwyr Gradd Athrofa Abertawe.
Darllen cerddi Dafudd ap Gwilym Noson Dafydd ap Gwilym
Dathlu gweithiau Dafydd ap Gwilym yng Nghnolfan Dylan Thomas.
Pafiliwn pinc Cofio Eisteddfod 06
Edrych yn ôl ar wythnos lawn o Eisteddfod mewn straeon, lluniau a mwy.
Dinas Abertawe Lluniau o'r ddinas
Cyfres o luniau amrywiol o ddinas Abertawe.
Y criw Yn y Rhyng-Gol
Y Gym Gym, criw o fyfyrwyr Cymraeg Prifysgol Abertawe yn llwyddo yn Eisteddfod Ryng-Golegol Bangor.
Jean-Paul Bourelly Pedwar ban yn Abertawe
Noson aml ddiwylliannol o lenyddiaeth, jazz a blŵs yn Abertawe gyda rhai o gerddorion mawr America.
Gwyr o'r awyr Gwyr o'r awyr
Lluniau symudol o ardal Gwyr o'r awyr
Elin Meek Sgwrs ag awdur
Yr awdures Elin Meek yn siarad â Gaynor Davies ar BBC Radio Cymru.
Cerflun Dylan Thomas Hanes lleol
Hanes Abertawe o ddyddiau'r Llychlynwyr, hyd at heddiw.
Catherine Zeta Jones Enwogion lleol
O sêr y byd ffilm i lenorion, darllenwch am bobl enwog o ddinas Abertawe a'r ardal.
Adrian Morgan Cofio'r Eisteddfod
Adrian Morgan yn bwrw golwg ar lwyddiant Eisteddfod Genedlaethol Abertawe a'r Cylch 2006
Sibrydion Tyrfe Tawe 2006
Adolygiad o ŵyl Tyrfe Tawe 2006.
Cerflun Dylan Thomas yn Abertawe A wyddech chi...?
Faint wyddoch chi am Abertawe? Dyma ffeithiau diddorol am y ddinas ...
Llygoden Gwefannau lleol
Os ydych chi am chwilio ar y we am wybodaeth am Abertawe, dyma ganllaw i ddolenni gwefannau am y ddinas.
Y Parchedig Eirian Wyn Llais y Liberty
Y Parchedig Eirian Wyn sy'n sylwebu yn y Liberty yn Gymraeg.
Lluniau o'r Stadiwm
Ceg dyn Iaith a Thafodiaith
"Cwmpo, cwpla, fisi, simo i, brigot, cwni, wpo, taclu" - cliciwch am ystyr rhai o eiriau tafodiaith ardal Abertawe ac i ychwanegu rhagor at y rhestr.
Haul Y Tywydd
Rhagolygyon y Tywydd am y pum diwrnod nesaf yn Abertawe.
Heather Williams Llysgenad o'r Alltwen
Mae Heather Williams o'r Alltwen ger Pontardawe wedi derbyn Gwobr Llysgenad Ifanc y Llewod.
Tîm Rygbi Alltwen 1919-1921 Hen luniau Alltwen
Elfed Harris yn rhannu o'i gasgliad rhai o hen luniau timau rygbi a phêl-droed Alltwen.
Logo clwb Abertawe Pêl-droed
Gwefan clwb pêl-droed Abertawe ar safle Chwaraeon BBC Cymru'r Byd.
Stori Huw Evans, Abertawe Straeon Digidol
Ffilmiau byrion am brofiadau personol - gan bobol o'ch ardal chi.
Teipio Dweud eich Dweud
Beth yw eich barn am ddinas Abertawe? Ymunwch yn y drafodaeth yma.
Beiro Cyfle i gyfrannu
Cyfle i gyfrannu i'r wefan hon a chael £30 am wneud hynny!
Pwll Du Dathlu 50
Mae 50 mlynedd ers i Benrhyn Gŵyr gael ei enwi yn "Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol."
Pwlldu gan Leanne Richards Penrhyn Gŵyr
Lluniau a anfonwyd i mewn gan Leanne Richards o ardal Penrhyn Gŵyr
Edward Samuel o Glydach Cofio Rhyfel
Atgofion Edward John Samuel o Glydach am yr Ail Ryfel Byd ym Mhontrhydyfen ac Abertawe.
Cymeriadau Ryan a Ronnie Ryan a Ronnie - y ffilm
Adolygiad o ffilm newydd Meic Povey yn darlunio'r digrifwyr Ryan a Ronnie
Neuadd Brangwyn Mela Cymdeithas India De Orllewin Cymru
Mela Cymdeithas India De Orllewin Cymru
Theatr Dylan Thomas Celf Ar Draws y Ddinas
Cafodd prosiect Celf Ar Draws y Ddinas ei gynnal yn Abertawe o Ebrill 18 i Fai 10
JF Lawton Hollywood yn dod i'r Bae
Mae Gwyl Ffilm Bae Abertawe yn cael ei chynnal o Fai 31 i Fehefin 6.
5 Cwmdonkin Drive Nam Lee yng nghartref Dylan Thomas
Cafodd plant ysgol Terrace Road y cyfle i ymweld â chartref Dylan Thomas.
Criw Gym-Gym Caerdydd Steddfod Ryng-gol Abertawe
Golwg ar Steddfod Ryng-gol Abertawe drwy lygaid un o stiwdants Caerdydd
Canolfan Dylan Thomas Teithiau Cerdded
Tudalen teithiau Cerdd BBC Cymru
Abertawe Abertawe'n dathlu'r 40
Mae Abertawe wedi dathlu 40 mlynedd ers cael statws dinas.
Don Shepherd Prifysgol yn anrhydeddu Don
Mae cyn-droellwr Morgannwg, Don Shepherd wedi cael ei anrhydeddu gan Brifysgol Fetropolitan Abertawe mewn seremoni raddio.
Croeso
Croeso i wefan Abertawe. Yma gallwch edrych ar luniau, darllen am hanes y ddinas, cael newyddion o bapur bro Wilia, gwybodaeth am ddigwyddiadau Cymraeg yn y ddinas a llawer mwy. E-bostiwch ni at deorllewin@bbc.co.uk i ychwanegu eich erthygl, digwyddiad neu lun.

Bws BBC Cymru
Lluniau
Digwyddiadau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy