BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

MERCHER
16eg Ebrill 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Lloffwr
Huw Roberts Pererindod Huw
Hydref 2007
Ar Awst 20, 2007 cwblhaodd yr athletwr a'r cyfrifydd Huw Roberts o'r Eglwys Newydd bererindod o 70 milltir mewn pedwar diwrnod i Eglwys Santiago de Compostela yng ngogledd orllewin Sbaen.

Dilynodd lwybrau cannoedd o filoedd o bererinion o bedwar ban byd ar daith hanesyddol sydd wedi ei gwneud ers yr Oesoedd Canol. Mae'r daith yn cael ei chydnabod fel un o'r pwysicaf ynghyd â Rhufain a Jeriwsalem.

`Roedd cannoedd yn cerdded wrth ymyl Huw, ac ar yr un diwrnod i Huw gwblhau ei daith 'roedd 300 o bererinion eraill yn gorffen, gan gynnwys pobol o Mecsico, Yr Ariannin a Norwy - i enwi dim ond rhai o'r gwledydd a gynrychiolwyd.

Cafodd Huw ei gyfweld gan Hywel Gwynfryn yn ystod y daith, a disgrifiodd yr olygfa yn fyw ar BBC Radio Cymru wrth iddo weld dinas Santiago am y tro cyntaf.

"Roedd gweld y ddinas yn brofiad emosiynol i mi, ond tybiaf sut fyddai pobol wedi teimlo yn y Canol Oesoedd ar ôl cerdded dipyn pellach na fi mewn esgidiau a dillad llai cyfforddus."

Derbyniodd dystysgrif ar gwblhau'r daith a'i enw yn Lladin ar dystysgrif y pererin yw Hugonem Roberts!

Pan gyrhaeddodd Santiago de Compostela, ymunodd â thair mil o gynulleidfa yn Offeren y Pererinion yn y Gadeirlan sy'n cael ei chynnal yn ddyddiol am hanner dydd. Galwyd allan `Galles' sef 'Cymru' yn y gwasanaeth fel arwydd o bresenoldeb Huw yn yr Offeren.

Yn ogystal â throedio llwybr hanesyddol, nod y daith oedd codi arian at glinig meddygol Kaselin, Lesotho sydd yn cael ei gefnogi gan Gapel Bedyddwyr y Tabernacl, Caerdydd, ac i Sefydliad Brydeinig y Galon. Hyd yma, mae Huw wedi codi dros £6,000 tuag at y ddau achos, ac mae'r arian yn dal i gyrraedd. Hoffai Huw diolch i bawb am eu cefnogaeth.

Am fanylion sut allwch chi gyfrannu, cysylltwch â huw@ huwrobertscyfrifydd.co.uk

Mae Huw, s'yn 50 oed, yn fab i'r Parchg a Mrs John Roberts, Abergwaun ac yn enedigol o sir Benfro. Mae e wedi bod yn rhedeg yn gystadleuol ers dros 35 o flynyddoedd. Daeth yn 4ydd yn Marathon cyntaf Caerdydd ym 1981, 4ydd ym mhencampwriaethau dan do Prydain, 2il yn ddiweddar yn y Great Welsh Run yng Nghaerdydd. Cwblhaodd farathon Llundain dair gwaith, y tro gorau mewn 2 awr a 29 munud ym 1994.

Mae Huw yn ddiolchgar iawn i bobl Sir Benfro am eu haelioni gan fod tua £1,500 o'r £6000 a godwyd mor belled wedi dod o Sir Benfro.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy