BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Llien Gwyn
Plant Ysgol Gynradd Hendygwyn Pererindod i Dyddewi
Mawrth 2009
Mae plant Ysgol Gynradd Hendygwyn wedi bod ar daith i weld cerflun Dewi Sant yn Nhyddewi.

Fel rhan o waith Addysg Grefyddol y tymor, aeth yr ysgol gyfan i ymweld ag Eglwys Gadeiriol Tyddewi i ddysgu mwy am hanes Dewi Sant.

Cawsom gyfle i edrych ar wahanol rannau o'r eglwys ac fe'n hatgoffwyd ni am neges Dewi Sant, sef i wneud y pethau bychain i helpu ein cyd-ddyn, gan y Parchedig Jill Hayley Harries, oedd wedi dod gyda ni ar ein taith.

Canodd y plant gân hyfryd am ddyfodiad mis Mawrth.

Bu amser i ymlacio hefyd a bu rhai o'r plant yn tynnu lluniau gyda siarcol a phensiliau.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy