BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Llien Gwyn
Cyng. Val Phillips, Cyng. Ron Jenkins MBE, Cyng. a Mrs Con Harries, Maer a Maeres Hendygwyn, Dr. John Davies, Nick Jones, Emily Mitchell, Heather Jones a'r Cynghorwyr Sir, Roy Llewellyn a Jimmy Morgan Cyfarchion o Hendygwyn i'r Senedd
Mawrth 2006
Unodd tref Hendygwyn yn y 'Daith o Negeseuon' ar Ddydd Gŵyl Dewi, i ddathlu agoriad y Senedd yng Nghaerdydd.
Cychwynodd y daith ger addolfan Sant Cymru yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi, gyda negeseuon o'r Gadeirlan a Chyngor y Ddinas.

Cafodd rhain eu trosglwyddo i Ganolfan Hywel Dda yn Hendygwyn, gan yr Athletwraig Ryngwladol Gymreig, Heather Jones lle, yn ôl traddodiad, cynhaliwyd y Senedd Gymraeg gyntaf gan y Brenin Hywel Dda yn y 10fed ganrif.

Croesawyd y gynrychiolaeth, o dan arweiniad y Dr. John Davies, gan Gadeirydd Pwyllgor Rheoli Canolfan Hywel Dda, Y Cynghorwr Sir. Roy Llewellyn. Bu Maer Hendygwyn, Y Cynghorwr Conwil Harries, yn darllen y negeseuon yma ynghyd â chyfarchion oddi wrth tref Hendygwyn, cyn rhoi'r memrwn i ddau athletwr rhyngwladol Cymreig (disgyblion yn Ysgol Gyfun Dyffryn Taf) - Emily Mitchell a Nick Jones, i fynd ymhellach, i Gaerfyrddin, Abertawe a Chaerdydd.

Cwblhawyd y rhan olaf gan athletwr rhyngwladol Cymreig, yr adnabyddus Jamie Balch, cyn cyflwyno'r negeseuon i gyd i'r Llywydd Swyddogol, Yr Arglwydd Dafydd Elis Thomas, yn y Senedd.

Cyn i'r athletwyr barhau ar eu taith, bu disgyblion Ysgol Gynradd Hendygwyn, yn eu gwisgoedd Cymreig, yn canu yng Nghanolfan Hywel Dda.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Hwlffordd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy