BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Llien Gwyn
Catrin Aur Davies gyda Shirley Bassey Catrin ac Ysgoloriaeth Shirley Bassey
Ionawr 2005
Enillydd cyntaf Ysgoloriaeth y Fonesig Shirley Bassey yng Ngholeg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yng Nghaerdydd, yn 2004 oedd Catrin Aur Davies, Beulah, Castell Newydd Emlyn.
Mae Catrin Aur yn fyfyrwraig ôl-raddedig yn y Coleg; ar ôl graddio mewn Hanes o Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth.

Mae'n ferch i Islwyn a Julia Davies, a chanddi dri brawd. Mae ei mam Julia yn enedigol o'r ardal hon a chyn priodi bu'n byw yn Blaensamgoch, Llanboidy.

Mae Catrin yn wyneb cyfarwydd yn Eisteddfodau'r Urdd a'r Genedlaethol ac wedi ennill nifer o wobrau dylanwadol ym myd cerddoriaeth ar hyd y blynyddoedd.

Sefydlwyd yr Ysgoloriaeth hael yma gan y Fonesig Shirley Bassey yn dilyn ocsiwn ei gwisgoedd prydferth yn Christie's Llundain ac mae'r elw wedi galluogi'r Coleg i greu'r wobr flynyddol yma. Bydd myfyrwyr llais ôl-raddedig o Gymru yn cystadlu bob blwyddyn i ennill y wobr a fydd yn cefnogi eu hastudiaethau yn y Coleg Cerdd a Drama. Yn ystod eihymweliad â'r Coleg dadorchuddiodd Shirley Bassey wisg y ddraig goch enwog, sef ei rhodd hael i'r Coleg.

Fe ddewiswyd Catrin eleni hefyd fel un o'r myfyrwyr ar gyfer llwybr opera ôl-raddedigion o dan arweinyddiaeth Pennaeth Opera y Coleg, Donald Maxwell.

Llongyfarchiadau i ti Catrin a phob dymuniad da i ti yn dy yrfa gerddorol.


Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Hwlffordd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy