BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Llien Gwyn
Non Davies Buongiorno Italia!
31 Awst 2003
Yr haf diwethaf bum yn ddigon ffodus i deithio i'r Eidal gyda Chôr a Cherddorfa fy Mhrifysgol, sef Ysgol Feddygol Coleg Imperial, Llundain.
Wedi llwyddiant taith Sbaen a Phortiwgal yn 2000, penderfynais i a gweddill Pwyllgor y Gymdeithas Gerddorol fod yr amser wedi dod i gael gwyliau arall, ac ar yr un pryd i ledaeni enw da Coleg Imperial ar draws Ewrop.

Wedi penderfynu ar yr Eidal, dechreuwyd drefnu cyfres o gyngherddau mewn gwahanol ddinasoedd ac erbyn mis Gorffennaf, wedi misoedd o ymarfer, roedd pob dim yn barod a 60 o gerddorion eiddgar yn aros yn Stanstead i ddringo ar awyren, i hedfan i Treviso.

Wedi cyrraedd yr Eidal, fe lwython ni ein hunain a'n hofferynnau ar fws Paolo, ein gyrrwr, dim ond i ddarganfod ein bod un ffidil yn brin - honno ar gylchdaith i Glasgow, ond trwy lwc, doedd dim cyngerdd i fod am dridiau, felly roedd amser i'r ffidil gael ei hedfan i'r Eidal.

Treuliasom ein dyddiau cyntaf yn gweld y wlad - i dref Vicenza yn gyntaf. Mae'n dref Eidalaidd go iawn heb ei darganfod gan dwristiaid - pobl yn eistedd mewn caffes ar ymyl y piazza yn gwylio'r byd; adeiladwaith hynafol a phrydferth a digonedd i weld a gwneud.

Y diwrnod canlynol aethom ar daith i Fenis. Wedi dal y vaporetto i San Marco, fe ddechreuon weld yr ynys. Mae Fenis yn ddinas ryfedd - prydferth a hynod ond roeddwn i'n teimlo fod y lle fel rhyw fath o ffair anferth. Mae'n anodd dychmygu sut mae'r trigolion yn byw yno o ddydd i ddydd. Wedi dweud hynny, fe fwynheais y lle tu hwnt - dringo'r campanile, gweld Basilica San Marco ar piazza, palas y Doge, y Gran Canale a phont Rialto. Fe dreulion ni ddiwrnod llawn yn ceisio gweld cymaint â phosib cyn dal y vaporetto olaf nôl i'r bws.

Symud ymlaen i Bologna a'n cyngerdd cyntaf. Wedi ymarfer yn y prynhawn roedd gennym awr neu ddwy i weld y ddinas - dringo'r campanile, bwyta gelato y tu allan i'r Basilica yn y Piazza Maggiore e Neptune, ac fel myfyrwyr meddygol, ymwelsom a'r Brifysgol, un o'r hynaf yn Ewrop, i weld y theatr dyraniad (dissection) - y cyntaf yn y byd; yma yn y l5fed ganrif, dechreuodd myfyrwyr meddygol ddarganfod sut mae'r corff yn gweithio.

Yn ôl i Chuiesa Santa Maria ar gyfer y gyngerdd gyntaf, a phrofiad anarferol iawn i ni Brydeinwyr - roedd y gyngerdd yn yr awyr agored! Er bod adeilad dan do ar gael ar gyfer tywydd gwlyb, roedd y brif rhan o'r eglwys yn hollol agored ac yr oedd yn hyfryd i ganu o dan y sêr. Fel dechreuad i'n cyfres o gyngherddau, ni allen fod wedi gofyn am well, ac aeth pawb i'w gwelyau yn fodlon y noson honno.

Stop nesaf - Rhufain. Ro'n i wedi bod yn edrych mlaen i ymweld â'r ddinas dragwyddol, ac ni'n siomwyd. O amgylch pob cornel yn Rhufain, mae rhyfeddod newydd. Yr hynafol a'r newydd ochr yn ochr - cangen o McDonald's o fewn adfail Rhufeinig! Cawsom gyfle i weld y golygfeydd - Y Colisseum, y Forum, yr Hippodrome, y Pantheon, cofgolofn Vittorio Emannuel, y Fontana di Trevi ar Spanish Steps yn ogystal ag amser i siopa ac ymlacio mewn caffes a bwyta gelato.

Roedd ein cyngerdd y noson honno yn Eglwys All Saints gyferbyn â'r Spanish Steps, sef Eglwys Anglicanaidd Rhufain. Cawsom dipyn o syrpreis i weld yr Eglwys yn go llawn - roedd nifer o'r "ex - pats" wedi clywed ein bod i berfformio ac wedi dod i wrando, ac mi oedd fan club yn ein haros hefyd - roedd criw o fyfyrwyr o'r Coleg interrailio o amgylch Ewrop ac yn digwydd bod yn Rhufain yr un adeg a ni ac wedi dod i'n cefnogi Cafwyd perfformiad boddhaol iawn a chefnogaeth frwd!

Y diwrnod canlynol, ymwelsom â'r Fatican. Nid wyf erioed wedi gweld eglwys i gymharu â San Pietro. Mae nhw'n dweud fod y lle gymaint â phedwar cae pêl droed ac roedd fel petai popeth wedi ei orchuddio ag aur. Yna aethom i Amgueddfa'r Fatican a gweld yr holl drysorau - ystafelloedd Raphael, ac wrth gwrs Capel y Sistine a murlun y Greadigaeth. Fe'm siomwyd braidd gan y capel - does dim dwywaith fod y murlun yn gampwaith, ond fe sbwyliwyd y profiad i mi gan bobl arall a oedd yno yr un adeg. Gofynnir i bawb fod yn dawel a dangos parch, ond roedd pobl yn clebran ar dop eu lleisiau ac yn tynnu lluniau.

Yn anffodus, daeth yr amser i adael Rhufain a symud ymlaen i Fflorens. Buom yn sefyll mewn hostelau ieuenctid yr holl adeg yn yr Eidal, ar y cyfan llefydd digon pleserus i aros ac yn addas i ni fel grwp mawr, ond yn Fflorens roedd yr hostel yn arbennig, mewn Casa ar fryn, yn edrych dros y ddinas. Roedd yn le hyfryd - ty mawr hynafol mewn aceri o erddi a choedwig gyda golygfeydd ffantastig. Wedi cyrraedd Fflorens, penderfynais i a rhai o'm ffrindiau ein bod wedi gweld sawl dinas erbyn hyn, ond ychydig iawn o'r wlad, felly dyma ni'n cerdded i bentref bach Fiesole yn y bryniau y tu allan i Fflorens. Yno, fe dreuliais brynhawn a noson bythgofiadwy - roedd y golygfeydd dros fryniau Tuscany yn syfrdanol, a does dim gwell ffordd o'u mwynhau na gyda glasiaid o chianti, a gelato ac yfed yr heulwen a'r awyr las.

Cyn dychwelyd i'r Casa, fe ddarganfuom trattoria bychan ym mhentref Maiano lle cawsom bryd gwefreiddiol, a ni oedd yr unig dramorwyr yno. Ro'n ni'n teimlo ein bod wedi darganfod cornel bach or Eidal i ni ein hunain. Perffeithrwydd! Mwynhau pleserau Fflorens y bore canlynol - yr Uffizi a cherflun Dafydd, yr Arno ar Ponte Vecchio, a gerdd'r Bobili. Ac wrth gwrs y Duomo.

Yn y prynhawn roedd hi'n amser ymarfer oherwydd roeddem yn perfformio, y noson honno, yn Chuiesa Santa Maria Maggiore, Eglwys yn sgwâr y Duomo gyferbyn â'r Eglwys Gadeiriol. Wedi cyrraedd yno cawsom y newyddion eu bod yn cyhoeddi ein cyngerdd yn y Swyddfa Dwristiaeth fel prif gyngerdd corawl y noson. Prif gyngerdd cerddorfaol y noson oedd Cerddorfa Symffoni y Gymuned Ewropeaidd - cerddorfa broffesiynol yn cael ei hystyried yn yr un anadl â ni - côr amatur o fyfyrwyr meddygol! Hyd yn oed ar gyfer yr ymarfer, roedd yr eglwys yn llawn dop (mae'n arferiad yn yr Eidal i adael drysau'r eglwys ar agor yn ystod ymarfer, er mwyn i bobl ddod i wrando.) Cafwyd perfformiad gwefreiddiol a phan ddaeth yr amser i ganu'r 'Magnifica', roedd y buzz yn y Côr a'r gynulleidfa yn rhyfeddol. Ro'n i'n un o'r unawdwyr, yn canu Solos yr alto. Canodd y Côr y 'Magnifica' fel erioed o'r blaen. Wrth ganu'r cordiau olaf, roedd y gynulleidfa ar eu traed. Profiad bythgofiadwy!

Wel, yn anffodus, roedd ein taith i'r Eidal bron ar ben. Treuliasom ddiwrnod yn Ninas Prifysgol Padua cyn dychwelyd i Treviso a ffarwelio â'r wlad hynod hon gyda llawer o atgofion melys a phwys neu ddau ychwanegol o amgylch y bola!

Dyma'r tro cyntaf i mi ymweld â'r Eidal a dwi'n methu aros i ddychwelyd yno.

Mae'r Gymdeithas Gerddorol yn bwriadu teithio, y flwyddyn nesaf, i'r Unol Daleithiau - i Efrog Newydd, Washington D.C a Boston ond yn anffodus (neu yn ffodus) byddaf yn ddoctor erbyn hynny ac wedi gadael y coleg. Rwyf braidd yn siomedig i golli ma's ar daith arall gyda'r gymdeithas, wedi mwynhau hon gymaint, ond rwy'n gobeithio bydd y ffaith mod i'n gweithio (wedi chwe mlynedd fel myfyriwr) yn gwneud lan am hyn.

Gan : Dr. Non Davies,Pwlltrap


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy