BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Cardi Bach
Mr Dyfrig Ellis, Pennaeth Lôn-las a rhai o'r disgyblion yn chwythu'r canhwyllau ar deisen Ysgol Lôn-las yn dathlu pen-blwydd yn 60 oed
Rhagfyr-Ionawr 2009
Dathlodd Ysgol Lôn-las ei phenblwydd yn 60 oed yn ddiweddar drwy gynnal cinio yn y Marriott yn Abertawe.
Diddanwyd y ciniawyr gan rai o gyn-ddisgyblion yr ysgol: Rhian Morgan, â monolog disglair iawn fel Mrs Mort, yn tynnu coes gwahanol rai'n gysylltiedig â'r ysgol. Yna, bu Steffan Rhodri Ellis yn sôn am ei brofiadau yn Lôn-las a'r modd y cyfrannodd yr ysgol at ei Gymreictod, ac yntau'n gwerthfawrogi hynny'n ddiweddarach. Soniodd hefyd am rai o bobl enwog byd y theatr y bu'n cydweithio â nhw. Wedyn daeth Band Neil Rosser i chwarae jazz Cymraeg. Hefyd, cafwyd cyflwyniad hyfryd ar gerdd gan Ann Rosser, Cadeirydd y Llywodraethwyr. Yn y llun mae Mr Dyfrig Ellis, Pennaeth Lôn-las a rhai o'r disgyblion yn chwythu'r canhwyllau ar deisen a gyflwynwyd yn rhodd gan Ganolfan y Mileniwm i'r ysgol adeg lansiad llyfr newydd Gareth Lloyd James, "Dirgelwch Gwersyll Caerdydd".
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy