BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

LLUN
28ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y Cardi Bach
Noson a drefnwyd gan y fenter yn Nhy Tawe Swyddog Newydd
Mawrth 2002
Mae Menter Iaith Abertawe wedi cyflogi swyddog newydd. Bydd Rhiannon Jenkins, Swyddog Bro y Fenter, yn hyrwyddo'r iaith Gymraeg yn ardaloedd Amcan Un Abertawe.
"Casglu gwybodaeth sy'n rhaid ei wneud yn y lle cyntaf", medd Rhiannon, "felly rwy'n bwriadu creu holiadur ar gyfer disgyblion yr ysgolion cynradd Cymraeg a'r ysgolion uwchradd a'u rhieni er mwyn darganfod pa fath o weithgareddau cymdeithasol yr hoffen nhw ei gael yn yr ardal.

Sefydlu gweithgareddau cymdeithasol
"Gobeithiaf, wedyn, sefydlu gweithgareddau cymdeithasol yn yr amryw ardaloedd. Gobeithio y bydd modd ehangu ar y ddarpariaeth dysgu Cymraeg yn yr ardaloedd hyn yn ogystal."

Gweithio gyda'r gymuned, yn hytrach nac ar ran y gymuned yw'r amcan ac mae croeso i bobol sydd â phrynhawn neu noswaith yn rhydd i roi cymorth i Rhiannon a Myfanwy unrhyw dro!

Bydd Rhiannon yn canolbwyntio ar ardaloedd Dwyrain Dulais, Dwyrain Gorseinon, Blaen y Maes, Portmead, Penlan, Plasmarl, Townhill, Bronymaen, Craigfelen a Chastell.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy