BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clecs y Cwm
Steffan Morris a delw sylfaenydd yr ysgol Yehudi Menuhin Llwyddiant Cerddor
Mehefin 2004
Medi nesa' bydd Steffan Morris o'r Cimla yn derbyn ei addysg yn un o ysgolion blaenllaw'r byd ym myd cerddoriaeth. Derbyniwyd yn ddiweddar i Ysgol Gerdd Yehudi Menuhin yn Llundain.

Mae Steffan yn fab i Jonathan a Jayne Morris ac yn chwaer i Naomi ac yn gyn-ddisgybl Ysgol Gymraeg Castell-nedd. Mae'n 12 mlwydd oed ac yn ei ail flwyddyn yn Ysgol Gyfun Ystalyfera. Mae'n dod o deulu cerddorol, a'i fodryb yw Janet Jones, athrawes yn yr Ysgol Gymraeg.

Ers yn grotyn bu'n amlwg yng ngweithgareddau'r ysgol gan ennill sawl cystadleuaeth Eisteddfodol. Bu hefyd yn perfformio'r brif ddarnau 'Joseff ' yn sioe'r Ysgol Gymraeg ac 'Osian' yn Nia Ben Aur yn Eisteddfod Tawe, Nedd ac Afan, 2004. Bydd Ysgol Yehudi Menuhin yn rhoi cyfle iddo ddatblygu ei sgiliau cerddorol ymhellach.

Er yn edrych ymlaen at sialens a bywyd addysgol hollol wahanol, mae'n cyfaddef ei fod ychydig yn betrusgar. Treuliodd ychydig ddyddiau yno i gael blas o'r lle, a bellach mae'nbarod.

Dywedodd, "Chwedeg un disgybl sydd yn yr ysgol gyfan ac ond pedwar yn fy nosbarth. Bydd gwersi yn cychwyn am 7.30 y bore ac yn gorffen am 6 y nos! Bydd dwy wers academaidd y dydd - Hanes, Mathemateg, Saesneg a Gwyddoniaeth, pedair awr o ymarfer cerddorol a dwy awr o berfformio a chyfansoddi. Ar ben hyn i gyd mae dwy awr o astudio personol - hynny yw gwaith cartref."

Ychwanegodd: "byddaf yn rhannu ystafell gyda dau fachgen arall, Sais ac un o Japan, ac er bydd awyrgylch yr ysgol yn hollol wahanol rwy'n credu y byddaf yn mwynhau. Serch hynny byddaf yn hiraethu am nifer o bethau, yn eu plith, Cyngherddau Cerddorfa Siambr Castell-nedd, fy ffrindiau yn Ystalyfera a'm teulu, bwyd mam a phics mam-gu!".

Llongyfarchiadau a phob dymuniad da Steffan.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy