BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

IAU
24ain Gorffennaf 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clebran
Catrin Finch Catrin Finch yn Llandudoch
Ebrill 2006
Bydd Catrin Finch, un o delynorion gorau'r byd, yn perfformio mewn cyngerdd awyr agored yn Abaty Llandudoch ar Fai 7, 2006.

 • Cliciwch yma i weld lluniau o Ŵyl Llandudoch 2006

  Yn ystod y blynyddoedd diwethaf hyn, datblygodd Catrin i fod yn artist blaenllaw ym myd cerddoriaeth. Teithiodd ar draws y byd, gan ryfeddu miloedd o bobl gyda'i dawn ryfeddol ar y delyn. Ar ei chyfaddefiad ei hunan, nid perfformio yw ei hunig fwriad. "Rwyf eisiau rhoi delwedd fodern, newydd i'r delyn," meddai, "a chwalu'r darlun ohoni fel offeryn hen ffasiwn."

  Bydd yn dod â grŵp offerynnol o ffrindiau gyda hi i'w chefnogi, a bydd y côr adnabyddus Cytgan - sy'n nodedig am berfformio heb arweinydd - hefyd yn rhannu'r llwyfan gyda hi. Ffurfiwyd y côr nodedig hwn gan gyn-aelodau Côr Ieuenctid Cymru.

  Bydd Gŵyl Llandudoch yn digwydd eleni rhwng Mai 7 a Mai 21, ac mae'r rhaglen yn fwy uchelgeisiol nag o'r blaen. Yn ogystal â Catrin Finch, bydd Côr Ysgol Gerdd Ceredigion hefyd yn cynnal cyngerdd yn yr abaty yn ystod yr ŵyl, ar Ddydd Sadwrn, Mai 13. Mae Islwyn Evans, Cyfarwyddwr Cerdd y côr, yn hoff iawn o'r abaty fel safle i gyngerdd. Dyma gôr sydd wedi hen ennill ei blwyf yng Nghymru a thu hwnt, ac un sy'n llwyddo i wefreiddio cynulleidfa dro ar ôl tro. Yn ogystal â'r ddau gyngerdd awyr agored, bydd digwyddiadau eraill hefyd.

  Ar nos Fercher, Mai 10 bydd cyfle arall i weld y ddrama 'Linda, Gwraig Waldo' o waith Euros Lewis a enillodd cymaint o ganmoliaeth pan fu ar daith yng Ngheredigion a Phenfro rai wythnosau nôl. Nos Wener, Mai 12 noson o ganu anffurfiol yng nghwmni Côr Meibion Blaenporth ar y Netpwl, gerllaw'r Teifi Inn. Dylai hon fod yn noson hwyliog a cherddorol yng nghwmni un o'n corau lleol. Digwyddiad newydd i'r Ŵyl eleni yw Gig yr Ŵyl. Nos Sadwrn, Mai 13 bydd pedwar o grwpiau modern â chysylltiadau â'r ardal yma yn perfformio mewn noson gyda'i gilydd Mattoidz, Ha Kome, Garej Dolwen a Pala. Arbrawf newydd i geisio rhoi'r ieuenctid yng nghanol y gweithgareddau.

  Caiff cystadlaethau llenyddol Eisteddfod Llandudoch eu beirniadu gan Mererid Hopwood mewn noson o Lenydda - cystadleuaeth Talwrn y Beirdd, fydd yn digwydd ar Nos Fercher, Mai 17. Bydd pedwar o dîmau Talwrn yn ymgiprys eleni dan law ofalus ein meuryn, y Prifardd Dic Jones.

  Bydd yr eisteddfod ei hun yn digwydd ar Ddydd Sadwrn Mai 20. Mae cystadleuaeth Côr Llandudoch yn parhau eleni eto, gan gynnig £1000 i'r enillydd. Cynigir gwobrau da hefyd yng nghystadlaethau unigol yr eisteddfod. Dylai hon fod yn noson o gystadlu o safon uchel iawn gan berfformwyr profiadol.

  "Dyma'r ŵyl mwyaf uchelgeisiol hyd yma," meddai John Davies, cadeirydd Cymdeithas Llandudoch, "ac rydym yn edrych ymlaen at groesawu'r torfeydd i Landudoch i fwynhau'r adloniant o'r radd flaenaf sydd wedi ei drefnu ar eu cyfer. Nid yn aml y cawn ni'r cyfle i groesawu artistiaid o safon Catrin Finch i'r rhan yma o'r wlad."

  Rhifau cyswllt:
  Terwyn Tomos : 01239 612928 (07815 552672)
  John Davies: 01239 614543
  Rosemary Davies: 01239 612030


 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Hwlffordd):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy