BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Papurau Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Clebran
Gwydion Rhys a Trystan Llyr Brodyr Dawnus Felinfach
Medi 2009
Dathlu llwyddiant dau o frodyr Bro Preseli yn yr Eisteddfod Genedlaethol yn Y Bala eleni.
Cwrwgl
Oriel luniau
Lluniau o ardal gogledd ddwyrain sir Benfro
Arwydd Bro Waldo
Hanes
Hanes ardal bro'r Preseli, yng ngogledd ddwyrain sir Benfro.
Traeth Sir Benfro © BCC
Arfordir Sir Benfro
Lluniau o arfordir Sir Benfro
Nia gyda Garry Owen
Taith Post Cyntaf
Lluniau Taith Post Cyntaf BBC Radio Cymru yn yr Efailwen gyda chriw Clebran.
Hwlffordd
Hwlffordd
Gwefan arbennig i un o brif drefi sir Benfro.
 Brodyr Dawnus Felinfach
 Hoelion Wyth - Cangen Beca
 Nadolig yn Indonesia
 Taith gerdded Mencap Cymru ym Mhatagonia
 Taith Gerdded yr Egin Gwyrdd
 Barack Obama a Waldo
 Holi Mari Grug
 Ysgol y Preseli yn 50 oed
 Sadwrn Barlys i'w gofio...
 Estyniad i gartref henoed

Croeso
Croeso i safle papur bro Clebran ym mro'r Preseli. Mae'r papur yn gwasanaethu gogledd ddwyrain Sir Benfro, yn ymestyn o Landudoch yn y gogledd i Glunderwen yn y de. Dyma ardal wledig hardd, yr ardal y canodd Waldo amdani. Ym mro Clebran hefyd mae pentref enwog Efailwen a gysylltir â Merched Beca.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy