BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Lluniau

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Y de orllewin mewn llun
Orielau o luniau o'ch ardal chi - a'ch cyfle chi i anfon mwy. Os nad yw eich tref neu bentref chi yn ein orielau - beth am dynnu un a'i anfon aton ni? Gallwch anfon cyfres o luniau o'r ardal - a byddwn yn arddangos y cyfan fan hyn. Dewch yn ôl i weld mwy o luniau dros y misoedd nesaf!

Os hoffech chi anfon eich lluniau chi, anfonwch neges ebost at: deorllewin@bbc.co.uk - neu cliciwch yma.


Abergwaun
Abergwaun a'r cylch
Lluniau o ardal Abergwaun
Marina Abertawe © Bwrdd Croeso Cymru
Abertawe
Lluniau dinas Abertawe
Neuadd Pontyberem
Cwm Gwendraeth
Lluniau o gwm Gwendraeth
Cromlech Pentre Ifan
Preseli
Lluniau bro'r Preseli
Neuadd y Sir, Caerfyrddin
Cylch Caerfyrddin
Lluniau tref Caerfyrddin
Castell Castell Nedd
Lluniau Nedd a Dulais
Lluniau o ardal Nedd a bro Dulias
<i>Boathouse</i> Talacharn © Bwrdd Croeso Cymru
Dyffryn Taf
Lluniau o ardal Dyffryn Taf
Tai ar bont Llandeilo
Lluniau Dinefwr
Lluniau tref Llandeilo a bro Dinefwr
Ystalyfera
Cwm Tawe
Lluniau cwm Tawe
Murlun Ystalyfera
Dyffryn Aman
Lluniau tref Rhydaman a dyffryn Aman
Traeth © Bwrdd Croeso Cymru
Arfordir Sir Benfro
Lluniau o draethau a golygfeydd arfordir Sir Benfro
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy