BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
David Lewis (trydydd o'r chwith) Atgofion glöwyr
I gyd fynd â chyfres deledu Coal House ar BBC 1 Cymru yn ystod Hydref 2007, bu tîm y wefan yn holi rhai o bobl y de orllewin am eu hatgofion o'r gymuned lofaol.
David Lewis - atgofion o Bentremawr a Chynheidre

Dechreuodd David Lewis o Bontyberem ei yrfa yn y diwydiant glo pan yn 16 mlwydd oed. Aeth i ganolfan hyfforddi Glynhebog cyn mynd ymlaen i weithio fel peiriannwr a thrydanwr ym mhyllau Pentremawr a Chynheidre. Bu'n gweithio ym mhwll Cynheidre neu 'gwaith y cwm', fel y cyfeirir ato weithiau, tan iddo gau ym 1989. Uchod gwelir llun ohono a'i gydweithwyr. (David Lewis yw'r trydydd o'r chwith)

 • Cliciwch yma i glywed David Lewis yn sôn am fywyd yn y pyllau glo, y bywyd cymdeithasol ac effaith y streic ar yr ardal.

  David Arthur Davies neu 'Dai the Shot'
  Dai Shot ar y dde yn y llun Cafodd David Arthur Davies neu 'Dai the Shot' o Fynyddygarreg ei lys enw oherwydd ei waith fel trefnydd ffrwydriadau. Bu'n gweithio ym mhyllau Pentremawr, Cwmsiencyn, Cynheidre a Glynhebog o ddechrau'r 1960au.
 • Cliciwch i wrando ar 'Dai the Shot' yn adrodd ei hanes yn y gwaith.

 • Cofio Streic y Glöwyr 1984


 • 0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy