BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

GWENER
22ain Awst 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
David Lewis (trydydd o'r chwith) Atgofion glöwyr
I gyd fynd â chyfres deledu Coal House ar BBC 1 Cymru yn ystod Hydref 2007, bu tîm y wefan yn holi rhai o bobl y de orllewin am eu hatgofion o'r gymuned lofaol.
David Lewis - atgofion o Bentremawr a Chynheidre

Dechreuodd David Lewis o Bontyberem ei yrfa yn y diwydiant glo pan yn 16 mlwydd oed. Aeth i ganolfan hyfforddi Glynhebog cyn mynd ymlaen i weithio fel peiriannwr a thrydanwr ym mhyllau Pentremawr a Chynheidre. Bu'n gweithio ym mhwll Cynheidre neu 'gwaith y cwm', fel y cyfeirir ato weithiau, tan iddo gau ym 1989. Uchod gwelir llun ohono a'i gydweithwyr. (David Lewis yw'r trydydd o'r chwith)

 • Cliciwch yma i glywed David Lewis yn sôn am fywyd yn y pyllau glo, y bywyd cymdeithasol ac effaith y streic ar yr ardal.

  David Arthur Davies neu 'Dai the Shot'
  Dai Shot ar y dde yn y llun Cafodd David Arthur Davies neu 'Dai the Shot' o Fynyddygarreg ei lys enw oherwydd ei waith fel trefnydd ffrwydriadau. Bu'n gweithio ym mhyllau Pentremawr, Cwmsiencyn, Cynheidre a Glynhebog o ddechrau'r 1960au.


 • Cliciwch i wrando ar 'Dai the Shot' yn adrodd ei hanes yn y gwaith.

 • Cofio Streic y Glöwyr 1984

 • 0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy