BBC HomeExplore the BBC
Nid yw'r dudalen hon wedi ei diweddaru ers tipynFe'i gadawyd yma er gwybodaeth.Rhagor o wybodaeth

LLUN
22ain Medi 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

Cymru GoOr GoDd Canol DeOr DeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cofeb Llywelyn Ap Gruffydd Fychan yn Llanymddyfri Prosiect Cofeb Llywelyn ap Gruffydd Fychan
Cychwynodd y prosiect yn haf 1998 pan benderfynodd cymdeithasau, grwpiau ac unigolion lleol y dylid trefnu cofeb addas i anrhydeddu un o arwyr mwyaf Llanymddyfri a'r achos y bu farw drosto chwe chan mlynedd yn ôl.
Ffurfiwyd Pwyllgor Coffa ac yn fuan derbyniodd gefnogaeth gan bob rhan o'r gymuned. Gofynnwyd i Antur Cwm Tâf/Tywi symud y prosiect ymlaen a bu'n llwyddiannus yn sicrhau arian ychwanegol oddi wrth Gyngor Celfyddydau Cymru.

Cynhaliwyd arddangosfa o'r pum cynllun ar y rhestr fer yn ystod gwanwyn 2000 a gofynnwyd i'r cyhoedd fynegi eu barn. Y cynllun mwyaf poblogaidd o bell ffordd oedd un y brodyr Toby a Gideon Petersen o Sanclêr.

Saif eu cerflun dur gloyw 16 troedfedd ar garreg 17 tunnell a gludwyd o'r bryniau i'r gogledd i'r dref. Ym marn y Pwyllgor mae'r gofeb yn crisialu'r ysbryd sydd wedi cynnal Cenedl y Cymry hyd heddiw ac sydd wedi galluogi'r Cymry, eu diwylliant a'u hiaith i oroesi er gwaethaf yr holl fygythiadau i'w bodolaeth yn ystod y ddwy fil o flynyddoedd diwethaf.

O'r cychwyn cyntaf bwriad y Pwyllgor Coffa oedd dathlu rhinweddau dewrder a theyrngarwch a chreu:

1. Cofeb addas i nodi digmyddiad hanesyddol o bwys
2. Darn o waith celf cyhoeddus blaengar ac o safon uchel
3. Atyniad o bwys i dwristiaid ar gyfer Llanymddyfri a'r ardal o amgylch

Fe ddaeth dros ddwy fil o bobl i'r seremoni ddadorchuddio liwgar a chynhwysfawr ar Hydref 6ed 2001.

Roedd hwn yn brosiect cymunedol y gallwn ni i gyd ymfalchïo ynddo. Bydd y cerflun gwych hwn yn fuan yn cael ei gysylltu â Blaenau Tywi; bydd yn symbol nid yn unig o'r gorffennol ond yn arwydd o obaith ar gyfer y dyfodol.

Dymuna'r Pwyllgor Coffa ddiolch i Antur Cwm Tâf/Tywi, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Sir Caerfyrddin a'r holl unigolion a sefydliadau a fu'n ein cynorthwyo.

Gan: Rhobert ap Steffan

Darllenwch hanes Llywelyn ap Gruffydd yma.Cyfrannwch
Cyfrannwch i'r dudalen hon!

Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Hwlffordd):

Sylw:
Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy