BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Hanes Lleol

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Castell Carreg Cennen - © Bwrdd Croeso Cymru Hanes ardaloedd y fro
Darllenwch am hanes y de orllewin. O arfordir sir Benfro, i gestyll Dinefwr a diwydiant cwm Tawe. O'r pentrefi bach i'r trefi mawrion - gallwch ddod i adnabod yr ardal yn yr adran hon. Cysylltwch â ni gyda hanes eich bro chi.
Abergwaun
Abergwaun a'r cylch
Glaniad y Ffrancod yn Abergwaun oedd un o ddigwyddiadau rhyfeddaf yn hanes Cymru.
Cerflun o Dylan Thomas ym marina Abertawe. © Bwrdd Croeso Cymru
Abertawe
Hanes Abertawe o ddyddiau'r Llychlynwyr, hyd at heddiw.
Castell Cydweli
Cwm Gwendraeth
Pentrefi dau gwm - y Gwendraeth Fach a'r Gwendraeth Fawr.
Murlun ar wal yn Ystalyfera
Cwm Tawe
Gwelodd gwm Tawe gynnydd diwydiannol aruthrol ar un adeg.
Castell Carreg Cennen. © Bwrdd Croeso Cymru
Dinefwr
Mae Dinefwr yn ardal gyfoethog o safbwynt hanes a thirlun, chwedlau a chestyll.
Gorsaf Glanaman
Dyffryn Aman
O'r pyllau i'r ffatrïoedd, datblygiad diwydiant Dyffryn Aman.
Boathouse Dylan Thomas yn Nhalacharn, © Bwrdd Croeso Cymru
Dyffryn Taf
Ardal Hywel Dda, a gafodd ddylanwad mawr ar Gymru yn y 10fed ganrif.
Neuadd y Sir, Caerfyrddin. © Bwrdd Croeso Cymru
Caerfyrddin a'r cyffuniau
Caerfyrddin - tref Myrddin sy'n frith o hanes a chwedlau.
Y castell yng Nghastell-nedd
Dyffryn Nedd
Hanes tref Castell-nedd a chymoedd Nedd a Dulais.
Cromlech Pentre Ifan. © Bwrdd Croeso Cymru
Bro'r Preseli
Bro Waldo - canodd lawer am ei bryniau a'i 'pherci'.

0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy