BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Dweud eich Dweud

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Sut i wneud yn siŵr fod eich sylwadau yn cael eu cyhoeddi
Mae'r system gyfrannu sylwadau yn cael ei rhag-gymedroli. Hynny yw, rydych chi'n anfon eich sylwadau, ac os ydynt yn cydymffurfio â'r Rheolau Tŷ isod, fe gânt eu gosod ar y dudalen y gwnaethoch chi gynnig sylwadau arni. Os ydych am wneud sylw cyffredinol neu am i ni ymateb i'ch sylw, defnyddiwch y ffurflen yma. Mae bbc.co.uk yn cadw'r hawl i olygu eich sylwadau, ac ni ellir sicrhau y caiff pob sylw ei gyhoeddi.

Ynglŷn â'ch sylwadau

Cadwch eich sylwadau yn weddus, chwaethus ac yn berthnasol i'r dudalen rydych yn ysgrifennu amdani. Rydym yn ymrwymo i greu awyrgylch lle mae sylwadau aeddfed a chyfeillgar yn cael eu cyhoeddi. Felly:

 • Dim fflamio. Ni chaniateir sylwadau coeglyd, anghyfreithlon, anwir, sylwadau sy'n aflonyddu ar eraill neu sy'n ddifenwol, sarhaus, niweidiol, bygythiol, aflan, cableddus neu reglyd, cyfeiriadaeth rywiol, hiliol atgas neu unrhyw ddeunydd annerbyniol arall.
 • Peidiwch byth â datgelu unrhyw wybodaeth berthnasol amdanoch chi eich hun (e.e. eich rhif ffôn, cyfeiriad cartref neu gyfeiriad e-bost).
 • Dim hysbysebu na defnyddio 'spam'.
 • Efallai y bydd sylwadau sy'n cynnwys ieithoedd ar wahân i'r Gymraeg yn cael eu dileu. Croesewir sylwadau yn Saesneg ar ein chwaer wasanaeth - bbc.co.uk/wales.
 • Ni chaniateir ichi gymryd arnoch eich bod yn rhywun arall, na defnyddio enw amhriodol (un sy'n aflednais, sarhaus, ayb.)
 • Dylai sylwadau fod yn eirwir ac yn ddatganiad o farn onest a phersonol. Dylid osgoi sylwadau amhenodol neu sy'n gor-ddweud y gellir eu dehongli fel rhai niweidiol i fusnesau neu unigolion.
 • Mae'n ddrwg gennym, ond ni chewch gynnwys cyfeiriadau gwe penodol gyda'ch sylwadau. Gallwch awgrymu cyswllt ar gyfer ein harweiniad i wefannau lleol drwy ddefnyddio'r ffurflen yma.
 • Cadwch eich sylwadau yn gryno os gwelwch yn dda - dim mwy na 100 gair.

  Ynglŷn â'r gyfraith

 • Ni chewch anfon na chyhoeddi unrhyw ddeunydd anghyfreithlon neu ddifenwol drwy'r system anfon sylwadau. Mae anfon neges gyda'r bwriad o gyflawni gweithred anghyfreithlon yn hollol waharddedig.
 • Rydych yn cytuno i anfon deunydd y mae gennych chi hawlfraint drosto neu ganiatâd arall i'w ddosbarthu'n electroneg. Ni chewch lên-ladrata, torri na tharfu ar hawliau trydydd parti gan gynnwys hawlfraint, nodau masnach, cyfrinachau masnachol, hawliau preifatrwydd, hawliau personol, hawliau cyhoeddusrwydd, na hawliau perchnogol.

  Ynglŷn â'ch preifatrwydd

 • Ni fydd bbc.co.uk yn cyhoeddi nac yn rhoi eich cyfeiriad e-bost i neb arall. Mae'r BBC yn cydymffurfio gyda Deddf Diogelu Data 1998.

  Os ydych dan 18 oed

 • Peidiwch byth â datgelu unrhyw wybodaeth bersonol amdanoch chi eich hun (er enghraifft: eich rhif ffôn, rhif ffôn symudol, enw ysgol, cyfeiriad cartref neu gyfeiriad e-bost).

  Os nad ydych yn cadw at y Rheolau Tŷ yma a/neu Delerau ac Amodau bbc.co.uk, ni fyddwn yn cymeradwyo eich sylw. Mae bbc.co.uk yn cadw'r hawl i ddileu unrhyw neges, unrhyw bryd, am unrhyw reswm.


 • 0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy