BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Dweud eich Dweud

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Siarad ©  Bwrdd Croeso Cymru Dweud Eich Dweud
Rhowch y byd yn ei le! Dyma gyfle i chi drafod unrhyw bwnc neu ddweud eich dweud am yr hyn sy'n bwysig yn eich cymuned chi yn y de orllewin.
Anfonwch eich straeon lleol yn syth aton ni, trwy e-bostio deorllewin@bbc.co.uk
Donald Williams
Newid byd
Mae Donald Williams o Fancffosfelen yn dilyn cwrs M.A. ag yntau yn ei 80au.
Pobl ifanc
Bach o Bopeth
Cylchgrawn disgyblion Ysgol Bro Myrddin a gynhyrchwyd ganddynt ar gyfer y wefan hon.
Ceg dyn
Iaith a Thafodiaith
Edrych ar dafodiaith eich ardal chi, ac arolwg y BBC o acenion a thafodieithoedd Prydain.
Sebastian Rezs
Datrys dirgelwch
Daeth Sebastian Ress i bentref Cwmdu yn sir Gâr o wlad Pwyl i geisio dod o hyd i'r gwirionedd yn hanes marwolaeth ei hen ddad-cu yn y 1950au.
Wynfield Jones o Ystradgynlais
Y Byd yn Fflam
Wynfield Jones o Ystradgynlais ac eraill yn cofio'r Ail Ryfel Byd.
Merched y Wawr Tyddewi, darparwyd y llun gan Nan George.
Merched Bro Ddewi
Nan George yn sôn am griw Merched y Wawr Bro Ddewi yn Nhyddewi.
Jenny Heney
Ail fyw hanes
Diddordeb Jenny Heney a'i theulu mewn ai fyw brwydrau hanesyddol a chymdeithas The Sealed Knot.
Daffodil
Dydd Gŵyl Dewi
Dathliadau Gŵyl Dewi'r ardal yn 2007.
Llun Stori Ddigidol
Straeon Digidol
Ffilmiau byrion am brofiadau personol - gan bobol o'ch ardal chi.
Bws BBC Cymru
Bws BBC Cymru
Sut fedrwch chi gyfrannu ar fws arbennig BBC Cymru yn eich ardal chi.
0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy