BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Bywyd Bro

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Orllewin

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Bywyd Bro

Digwyddiadau

Trefi

Papurau Bro

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Natur

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Cymry Groeg yn y Gemau
Lynda Gantsiou sy'n ysgrifennu am hanes ei ffrindiau o Gymru, gan gynnwys Stephanie o Abertawe, yn gweithio yn y Gemau Olympaidd yng ngwlad Groeg.
 • Cliciwch yma i edrych ar luniau a darllen cwpledi gan Lynda Gantsiou o brofiad ei ffrindiau yn y gemau Olympaidd.

  "Rwyf yn byw mewn pentref bychan o'r enw Thermi, maestref i Thessaloniki yng ngogledd Groeg. I fyny'r rhiw mae pentref Panorama, lle mae Stephanie fy ffrind gorau, yn wreiddiol o'r Rhyl yn byw. Bob hyn a hyn rydym yn cwrdd â Julia sy'n dod o Abertawe, ond gan ei bod mor brysur a chanddi ei bys mewn dipyn o bopeth anodd iawn ydy ei gweld yn aml.

  "Teimlais yn genfigennus iawn o'r ddwy Gymraes yma. Cawsant haf bythgofiadwy yn gweini yng Ngemau Olympaidd Athen. Bu Julia yn gweini fel gwirfoddolwr ac yn gweithio gyda swyddogion Olympaidd a gwahoddedigion anrhydeddus yn y ganolfan nofio.

  "Roedd tîm Julia yn cynnwys dros 50 o wirfoddolwyr o dros 12 o wledydd gwahanol. Felly, heblaw cymysgu gyda theuluoedd brenhinol a gwleidyddwyr un o rannau gorau ei swydd oedd ei bod yn gallu dilyn rhan fwyaf o'r cystadlaethau nofio ac o safleoedd da.

  NTO (National Technical Official) oedd Stephanie a'i mab Alex. Roeddent mor hapus eu bod wedi cael eu dewis i weithio gyda cheffylau a marchogwyr gorau'r byd. Heblaw gweld nad oedd dim byd anghyfreithlon yn digwydd yn y stablau, fe fu Stephanie yn gweithio fel ysgrifennydd i'r beirniad yn y gystadleuaeth Dressage.

  Teimlodd y tri yn dda fod Cymry wedi gallu cynrychioli mewn cystadleuaeth enfawr fel y Gêmau Olympaidd.


 • Cyfrannwch
  Cyfrannwch i'r dudalen hon!

  Ychwanegwch eich sylwadau i'r dudalen fan hyn:
  Enw a lleoliad (e.e. Angharad Jones o Lanymddyfri):

  Sylw:
  Mae'r BBC yn cadw'r hawl i ddewis a golygu sylwadau. Darllenwch sut i wneud y siwr caiff eich sylwadau eu cyhoeddi. I anfon cyfraniad mwy, cysylltwch â ni.


  0
  C2 0
  Pobol y Cwm 0
  Learn Welsh 0
  BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


  About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy