BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Teithio

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Bws Caerdydd Bysiau
Cymerwch gip ar ein arweiniad i rai o'r prif gwmnïau yn yr ardal gyda chysylltiadau i'w gwefannau ac amserlenni, lle mae'n bosib.

Traveline Cymru yw'r man gorau i gychwyn ar eich cynlluniau p'un ai eich bod yn teithio yn ôl a mlaen o'r gwaith neu'n trefnu taith bleser.
Ffoniwch : 0870 608 2 608
neu ewch i'w gwefan ar www.traveline-cymru.org.uk

Bws Caerdydd
www.cardiffbus.com
Mae cwmni Bws Caerdydd yn berchen i'r Cyngor, â rhwydwaith yn ymestyn dros Gaerdydd, Caerffili, Y Bari a Bro Morgannwg. Mae'r bws hefyd yn teithio i Benarth, Casnewydd, Senghennydd, Coed Duon a Thredegar.
Ffoniwch : 029 20 666 444

BayXpress
Gwasanaeth newydd yn cysylltu Bae Caredydd â chanol y ddinas. Edrychwch am y bysiau glas tywyll sy'n rhedeg bob deng munud.
Gwefan : www.cardiff.gov.uk/bayxpress
Ffoniwch : 029 20 666 444

Stagecoach
Mae Stagecoach yn gwasanaethu'n eang ar hyd a lled yr ardal, yn bennaf yn y Cymoedd a sir Fynwy. Gweler amserlenni are eu gwefan - www.stagecoachbus.com/south_wales
Ffoniwch : 01633 838856

Newport Transport
Cwmni yn eiddo i'r Cyngor yw Newport Transport yn cynnig gwasanaeth bysiau o amgylch y ddinas yn ogystal â Chwmbran a Chaerdydd.
Gwefan : www.newporttransport.co.uk
Ffoniwch : 01633 263600

National Express
Mae'r bysiau hyn yn teithio rhwng De Ddwyrain Cymru â phrif gyrchfannau y Deyrnas Unedig, gan gynnwys Canol Llundain, a Meysydd Awyr Heathrow a Gatwick. Gallwch archebu tocynnau ar gyfer tripiau i'r cyfandir trwy Eurolines. Gallwch archebu tocynnau ar-lein.
Gwefan :www.nationalexpress.com
Ffoniwch: 08705 80 80 80

First Cymru
Bysiau gwennol rhwng Caerdydd ac Abertawe, yn ogystal â gwasanaethau lleol o amgylch Pen-y-bont, Maesteg, Porthcawl a Llanilltud Fawr. Mae hefyd yn teithio o amgylch de orllewin Cymru.
Gwefan :www.firstcymru.co.uk
Ffoniwch : 01792 582233 neu 580580

Shamrock Travel
Mae'r cwmni hwn o Bontypridd yn rhedeg bysiau cyhoeddus mewn sawl rhan o dde ddwyrain Cymru. Mae Shamrock hefyd yn trefnu teithiau, a llogi bysiau i Ewrop. Gellir gwneud cais am amserlenni - does dim manylion ar-lein.
Gwefan :www.shamrocktravel.co.uk
Ffoniwch : 01443 407000

Bebb Travel
Mae gan y cwmni hwn nifer o lwybrau yn cysylltu Llantrisant a Talbot Green, gyda Chaerdydd a Phontypridd, yn ogystal â theithio rhwng Caerdydd a Sain Ffagan a Chaerdydd a Thongwynlais. Mae'r cwmni hefyd yn cynnig llogi bysus a theithiau gwyliau ar draws y DU a Gorllewin Ewrop.Gellir cael amserlenni ar-lein.
Gwefan:www.bebb-travel.plc.uk
Ffoniwch : 01443 215100

EST
Mae'r cwmni hwn wedi eu lleoli yn Llandow, ac yn rhedeg o amgylch Y Bari, Y Bont-Faen, Llanilltud Fawr a Bro Morgannwg.
Gwefan :www.estcoachbus.com
Galwch: 01446 793100

Islwyn Borough Transport
Mae'r cwmni hwn wedi eu lleoli yn y Coed Duon, ac yn teithio i Gaerdydd, Caerffili, Tredegar a Phontypridd.
Cyfeiriad : Penmaen Road Depot, Pontllanfraith, Blackwood, NP12 2DL.
Ffoniwch : 01495 235736


0
C2 0
Pobol y Cwm 0
Learn Welsh 0
BBC - Cymru - Bywyd - Pobl - A-B


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy