BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Caerdydd

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 

Taith y Senedd - Cefndir

Cliciwch yma am fersiwn heb Flash o daith y Senedd

Agorwyd cartref newydd Cynulliad Cenedlaethol Cymru o'r diwedd ar Chwefror 7, 2006, dair blynedd yn hwyr gyda phris ar y diwedd o bron i £67 miliwn, gan gynnwys technoleg gwybodaeth, offer darlledu a dodrefnu - bron i bum gwaith yn uwch na'r gyllideb wreiddiol.

Eisoes mae'r adeilad, a adwaenir fel y Senedd, ac a gynlluniwyd gan y pensaer yr Arglwydd Richard Rogers, wedi ennill gwobr bwysig am gael ei adeiladu yn gynaliadwy.

Mae gwobr y Sefydliad Ymchwil Adeiladu (BRE) yn cydnabod yr egwyddorion 'gwyrdd' o fewn y cynllun a'r effaith amgylcheddol isel y mae'r adeilad yn ei chael trwy fod wedi mabwysiadu atebion ynni isel yng nghyswllt adeiladu, gwresogi a chynnal yr adeilad.

Adeilad newydd y Cynulliad

Agorodd y Senedd ar Chwefror 7, 2006

Yn ogystal â bod yn batrwm ar gyfer cynllunio amgylcheddol, mae'r Senedd yn cael ei ystyried fel adeilad ag arwyddocâd diwylliannol pellach hefyd - yn adlewyrchu aeddfedu democratiaeth Cymru trwy gael adeilad sy'n adlewyrchu'n glir egwyddorion atebolrwydd a chyfranogaeth.

Mae rhai sylwebwyr llai caredig wedi ei ddisgrifio fel 'sied fawr gyda siambr yn y canol' ynteu'n 'lolfa awyrenfa'.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy