BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Tafod Torfaen

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Tafod Torfaen
Teipio Ysgol Gyfun Gwynllyw
Disgyblion Ysgol Gyfun Gwynllyw yn sgrifennu am chwaraeon, drama, bwyta'n iach y sîn roc Gymraeg a mwy. Gallwch chi hefyd ymateb i'r erthyglau ar waelod pob tudalen.
Haul gan Drew Guest Pe bawn yn artist
Disgyblion Gwynllyw yn llwyddo ym myd Celf
Staff a phrif gymeriadau Branwen Branwen ar lwyfan
Mae paratoadau ar droed i lwyfannu sioe gerdd Branwen yn yr ysgol.
Band Blaenoriaeth i Gerddoriaeth Gymraeg
Sut i adfer bwrlwm y sîn roc Gymraeg yn y de ddwyrain?
Clwb Chwaraeon Casnewydd Plant, chwaraeon a iechyd
Er gwaetha'r cyfleusterau chwaraeon lleol, mae plant Torfaen dros bwysau.
Sglodion a byrger Chwyldro'r ffreutur
Wedi blynyddoedd o sglodion a byrgyrs mae cegin Ysgol Gwynllyw wedi dechrau coginio.
Marathon Rhedeg dros eraill
Miss Tracey Edwards, athrawes yn yr ysgol yn llwyddo i redeg hanner marathon Caerdydd yn Hydref 2005.
Sgio Sgio Sgio
Mae taith flynyddol sgio Ysgol Gwynllyw erbyn hyn yn boblogaidd iawn.
Croeso
Croeso i adran Tafod Torfaen. Lle i bobl ifanc y de ddwyrain yw hwn i fynegi barn a chael dweud eich dweud am bynciau sy'n bwysig i chi. Rydyn ni'n dechrau gyda chylchgrawn gan ddisgyblion Ysgol Gyfun Gwynllyw, ond mae croeso i unrhyw ysgol, glwb ieuenctid, grŵp neu unigolyn gysylltu â ni i wneud rhywbeth tebyg.

Digwyddiadau
Ffilmiau
Lluniau


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy