BBC HomeExplore the BBC
Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. Mwy am dudalennau sydd wedi eu harchifo.

LLUN
17eg Tachwedd 2014
Hygyrchedd
Geiriau Yn Unig
Trefi

BBC Homepage
BBC Cymru
BBC Lleol

CymruGoOrGoDdCanolDeOrDeDd
»

De Ddwyrain

Newyddion Lleol

Chwaraeon

Y Tywydd

Teithio

Digwyddiadau

Papurau Bro

Trefi a dinasoedd

Oriel yr Enwogion

Hanes

Lluniau

Gwegamerâu

Eich Llais

BBC Vocab
OFF / I FFWRDD
» Turn ON
Troi YMLAEN
» What is VOCAB? Beth yw GEIRFA?
 

Ymateb

Cymorth

Wedi mwynhau'r ddalen hon?
Anfonwch hyn at gyfaill!

 
Casnewydd
Casnewydd Safle Casnewydd
Croeso i safle sydd wedi ei chreu yn arbennig ar gyfer dinas ifancaf Cymru - Casnewydd. Dysgwch fwy trwy glicio ar yr eitemau isod - a chofiwch gyfrannu eich sylwadau chi!
Newyddion Gwent Newyddion Gwent
Papur bro Gwent.
Bws BBC Cymru Taith Etholiad
Bu bws BBC Cymru yng Nghasnewydd fel rhan o daith Etholiad y Cynulliad 2007. Ewch i weld y lluniau.
Côr Y Dreigiau Dreigiau yn ennill y dydd
Côr y Dreigiau yn ennill cystadleuaeth Codi Canu ar S4C ym Mawrth 2007.
Rebecca Lluniau
Ar daith o gwmpas Casnewydd trwy lygaid un sy'n gweithio yn y ddinas.
Seiclo yng Nghasnewydd Cadw'n iach ym Maesglas
Gareth Evans, Swyddog Chwaraeon Maesglas yn sôn am yr amrywiaeth o weithgareddau hamdden i bobl yr ardal.
Meic Stevens Yr hen synau
Cerddoriaeth yng Nghasnewydd; y cyffro, yr angerdd a'r roc a rôl.
Mari Thomas Fy Nghasnewydd i
Bywyd y ddinas trwy lygad merch ifanc.
Bobinogi BBC yng Nghasnewydd
Lluniau Diwrnod Agored pan ddaeth BBC Cymru i'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ym mis Hydref 2006.
Parc Belle Vue Dysgwr yn y ddinas
John Woods yn sôn am ddysgu'r Gymraeg yng Nghasnewydd.
Rodney Parade Rygbi Casnewydd
Hanes diddorol clwb rygbi Casnewydd sy'n 132 oed yn 2006.
Rhys Maher Dweud eich dweud
Darllenwch am fywyd bachgen 7 oed sy'n byw yn y ddinas.
Y Wenhwyseg Y Wenhwyseg
Trafod un o dafodiaethau hynotaf Cymru. Cyfrannwch i'r sgwrs!
Casnewydd Cymry Casnewydd
Hanes y Gymdeithas a ddathlodd ei chanmlwyddiant yn 2005.
Tafod Torfaen Tafod Torfaen
Pobl ifanc Casnewydd yn rhoi eu barn mewn cylchgrawn bywiog ar-lein.
Lois Arnold Profiad dysgwr
Lois Arnold yn ennill cystadleuaeth dysgwr y flwyddyn yn ei milltir sgwâr.
GLC GLC
Proffeil o'r rapwyr poblogaidd o Gasnewydd.
Pafiliwn Eisteddfod Genedlaethol 2004
Edrych yn ôl dros Eisteddfod Casnewydd a'r cylch 2004.
Y tywydd Y Tywydd
Rhagolygon tywydd Casnewydd am y pum diwrnod nesa'
Canolfan Agored Canolfan Agored
Safle Canolfan Agored Casnewydd - cyfle i chi gymryd rhan.
Traffordd Teithio
Edrychwch ar ein camerau traffic i osgoi tagfeydd.
teipio Rhestr gwefannau
Casgliad o wefannau yn ymwneud â Chasnewydd.
Dawnswyr y Jawahir Joio gyda'r Jawahir
Hanes grŵp dawnsio unigryw o gyffiniau Casnewydd
Oriel Enwogion y De Ddwyrain Oriel yr Enwogion
Oriel Enwogion De Ddwyrain Cymru
Tafarn Y Gloch Digwyddiadau
Rhestr o ddigwyddiadau yn yr ardal.
Croeso
Croeso i wefan Casnewydd. Yma gallwch edrych ar luniau, darllen hanes y clwb rygbi a cherddoriaeth y ddinas, dweud eich dweud, darllen newyddion o'r papur bro lleol yn ogystal ag edrych yn ôl ar safle Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd a'r cylch 2004. Beth am anfon eich lluniau chi aton ni neu ddweud eich dweud am fywyd yn ninas ifancaf Cymru trwy e-bostio deddwyrain@bbc.co.uk

Tafod Torfaen
Tywydd


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy